facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РОЛЬ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Автор Доклада: 
Павлюк В. А.
Награда: 
РОЛЬ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

УДК 172.16

РОЛЬ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Павлюк Віта Анатоліївна, старший викладач
Вінницький кооперативний інститут


Розглядаються поняття, види, ознаки гуманістичних цінностей та їх роль в гуманізації суспільства наприкладі американського фільму «Форрест Гамп», дається класифікація цінностей, їх вплив на людину.
Ключові слова: гуманістична цінність, цінність, види цінності, значимість, гуманізація освіти.

Concepts, kinds, signs of humanism values and their role, are examined in humanizing of society of naprikladi of the American film «Forrest Gamp», classification of values, their influence, is given on a man.
Keywords: humanism value, value, types of value, meaningfulness, humanizing of education.

Аналіз гуманістичних цінностей передбачає необхідність визначення цінності взагалі. Цінність - це особливий вид реальності. Сама по собі вона не існує, хоча і пов'язана не тільки з людиною, але і з об'єктивним світом. Світ повний цінностей - матеріальних (речі, гроші, власність), художніх (твори мистецтва, література), природних (сонячний схід, моря, квіти, ландшафти...), власне людських (сміх, краса очей, мужній вчинок ...).
Цінність виникає в процесі людської дії і осмислення, в процесі оцінки людиною людей, суспільства, ідей, предметів культури чи природи.
Види цінностей можуть бути найрізноманітнішими: об'єктивними, віртуальними, неіснуючими в природі (мрії, ідеали), фантастичними. Але в будь-якому випадку вони отримують статус цінностей при потенційному або фактичному існуванні людини, тобто того, хто здатний цінувати. Алмаз не має ніякої цінності, якщо ніколи не потрапить до рук людини.
Ознака цінності - значимість. Самі цінності бувають матеріальними і духовними, однак в будь-якому випадку вони встановлюються людиною. Все залежить від її смаку, уподобань, симпатій, потреб, цілей, ідеалів і т.інше.
Будь-яка вища цінність абсолютна і втрата її непоправна; така цінність - те, що часто називають «безцінним». Грубо кажучи, не можна вказати її ціну або грошову вартість. Ось те, що мав на увазі англійський письменник і драматург Оскар Уайльд у своєму відомому афоризмі: «Цинік знає всьому ціну, але не знає цінностей».
У світлі гуманістичного світогляду головною ознакою цінності є наявність в ній доброчинних для людини якостей, властивостей, можливості використовувати цю цінність на благо людини.
Для чого ж необхідно виховувати гуманістичні цінності? Ж.-Ж.Руссо і його послідовники закликали поважати людину, не обмежувати, а всіляко стимулювати її в ході розвитку, адже всі ці цінності є всередині кожного. Суспільні норми, вимоги, ідеали, цінності культури сприймаються і привласнюються особистістю індивідуально і вибірково. Ціннісні орієнтації особистості не завжди співпадають з цінностями, виробленими суспільною свідомістю.
Питання про виховання цих цінностей має велику соціальну значимість. Від цього багато в чому залежать перспективи гуманізації освіти, особливість якої в тому і полягає, щоб забезпечити свідомий вибір особистістю духовних цінностей і сформувати на їх основі стійку, несуперечливу, індивідуальну систему гуманістичних ціннісних орієнтацій.
Що ж входить у зміст цінностей людського життя? Якщо, наприклад, під уламками будинку, що обвалився знайшли людину, її рятують незалежно від того, віруюча вона чи атеїст, освічена чи ні, герой вона чи звичайний громадянин. Її рятують, перш за все, як живу істоту, рятують її життя. Такі цінності називаються екзистенційними, які складають базис усіх інших життєвих проявів і цінностей, що пов'язано з фундаментальним сенсом людського інування. До числа цих цінностей належать: життя, любов, правда, толерантність, сім'я, дружба, свобода, співчуття.
Найстрашніше, що може статися з людиною, - це перемога антигуманного в ній.
Але як прищепити людині цінності? Кіно можна розглядати як один із зсобів впливу заради досягнення мети - у нашому випадку - виховання людських цінностей в кожному з нас. Глядачеві подобаються ті фільми, які схожі на нього самого, несуть цінності, до яких прагне, якими живе сам глядач.
Пропонований аналіз проводився на основі фільму Роберта Земекіса «Форрест Гамп». Це всеамериканський феномен 1994 року. В образі Форреста зібрані кращі національні риси американців - чесність, хоробрість, толерантність, співчуття і вірність. Російський кінокритик Андрій Шемякін називає фільм «притчею про американський національний характер на зламі його долі».
Форрест Гамп - позитивний герой, що володіє якостями і цінностями, які так необхідні нам у житті.
Однією із найважливіших якостей людини є співчуття.
Співчуття - це не тільки переживання разом з тим, хто страждає, і не лише співчуття іншій людині з приводу її проблем, але це і допомога тому, хто не має сил що-небудь змінити. Співчуття - спосіб життя Гампа. Він просто не міг інакше. Він чинив так, як йому веліло його серце.
Форрест - унікальна особистість, в ній поєднуються:
• дитяча наївність:
One day it started raining, and it didn't quit for four months. We've been through every kind of rain there is. Little bitty stingin 'rain ... and big ol 'fat rain. Rain that flew in sideways. And sometimes rain even seemed to come straight up from underneath;
• абсолютна віра в Бога:
- Have you found Jesus yet, Gump?
-I didn't know I was supposed to be looking for him, sir;
• віра в те, що людина завжди повинна залишатися самою собою:
- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be?
- Who I'm gonna be?
- Yeah.
- Aren't-aren't I going to be me?
Один з найбільш зворушливих моментів, коли вмираюча мати говорить про його призначення в житті:
- Why are you dyin ', Momma?
- It's my time. It's just my time. Oh, now, don't you be afraid, sweetheart. Death is just a part of life. It's something we're all destined to do. I didn't know it, but I was destined to be your momma. I did the best I could
- You did good, Momma.
- Well, I happened to believe you make your own destiny. Yo have to do the best with what God gave you.
- What's my destiny, Momma?
- You're gonna have to figure that out for yourself. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get.
Momma always had a way of explaining things so I could under ¬ stand them.
Любов:
-I 'm not a smart man ... but I know what love is.
Навіть притаманна тільки йому мудрість, викликана, швидше за все, його дитячою безпосередністю:
- Stupid is as stupid does.
Вірність друзям, близьким:
If there's anything you need, I won't be far away.
Відомо, що американський народ особливо цінує толерантність в людях. Уміння терпимо ставитися до людей з фізичними вадами, людей іншої віри, іншого кольору шкіри дуже важливо в сучасному світі. Всі ми різні і буває так, що страждаємо через це.
Найбільшим проявом терпимості Форреста була підтримка неохайного після ампутації ніг командира. Герой Тома Хенкса не тільки допоміг повернути йому жагу до життя, але і довів, що нестача здоров'я не є перешкодою для того, щоб приносити людям користь:
- Now, you listen to me. We all have a destiny. Nothing just happens, it's all part of apian. I should have died out there with my men 'But now, I'm nothing but a goddamned cripple! Legless freak. Look! Look! Look at me! Do you see that? Do you know what it's like not to be able to use your legs?
- Well ... Yes, sir, I do.
- Did you hear what I said? You cheated me. I had a destiny. I was supposed to die in the field! With honor! That was my destiny! And you cheated me out of it! You understand what I'm saying,
Gump? This wasn't supposed to happen. Not to me. I had a destiny. I
was Lieutenant Dan Tyler.
- Yo-You're still Lieutenant Dan.
Форрест сказав: «Моя мама завжди казала, що смерть-це всього лише частина життя».
- Mama always said, dying was a part of life.
Впродовж фільму герой втрачає багатьох дорогих йому людей, але не втрачає своїх людських якостей.
Бувають геніально, а бувають й бездарно прожиті життя.
Форрест прожив геніальне життя.
Життя Форреста - приклад всім, як треба жити, любити, співчувати, довіряти людям, вірити в краще, зберігати вірність, прощати, приймати людей такими, якими їх створив Бог. Герой Тома Хенкса-взірець гуманності.
Висновки. Гуманна людина може сказати, що вона їсть і живе, щоб ставати і бути людяною людиною, щоб творити самому себе і особисті цінності, а також цінності суспільного життя, щоб удосконалитися і підвищувати гідність людини. Головною людською цінністю все-таки є життя. Адже воно є вихідною базою, засобом, процесом, в ході якого ми тільки й можемо виявляти, реалізувати нашу людяність, позитивні якості та чесноти, всі наші цінності.

Література:
1. Гречко П.К. Различия. От терпимости к культуре толерантности. - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2006. - 416 с.
2. Кузнецов ВТ, Кузнецова И.Д. Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 519 с.
3. Ожегов СИ Словарь русского языка. - М: Оникс, 2008.-1200 с.
4. www.wikipedia.ru.
5. www.humanism.ru.
6. http://en.wikiquote.org.
7. http://www.imdb.com.
8. http://www.great-quotes.com.
9. http://www.scribd.com. 

0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.