facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАХИЩЕННОГО ГРУНТУ

Автор Доклада: 
Медведкова І.І., Попова Н.О.
Награда: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАХИЩЕННОГО ГРУНТУ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАХИЩЕННОГО ГРУНТУ

Медведкова Інна Ігорівна, канд. т. наук, доцент,
Попова Наталя Олександрівна, канд. т. наук, доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. Михайла Туган-БарановськогоОсновними напрямами підвищення ефективності виробництва овочів закритого ґрунту є удосконалення технологічних рішень та підвищення концентрації виробництва. Підвищення норми прибутку можливе через зменшення виробничих затрат і поліпшення споживчої якості продукції. Саме зниження ціни реалізації при збереженні фіксованого рівня норми прибутку є передумовою ефективного функціонування тепличних комбінатів.
Ключові слова: тепличне виробництво, моніторинг, ринкові відносини, попит, конкурентоспроможність.

Basic directions of increase of efficiency of production of green-stuffs of the closed soil is an improvement of technological decisions and increase of concentration of production. The increase of norm of income is possible through diminishing of production expenses and improvement of consumer quality of products. Exactly declines realization at the maintenance of the fixed level of norm of income is pre-condition of the effective functioning of hothouse combines.
Keywords: hothouse production, monitoring, market relations, demand, competitiveness.

Пріоритетна роль у задоволенні потреби населення у свіжих овочах у позасезонний час належить тепличному овочівництву. В багатьох країнах світу цій галузі належить провідне місце у виробництві овочів. Тепличне виробництво забезпечує врожайність овочевої продукції до 80 кг/м2 (тоді як у відкритому ґрунті – близько 591 ц/га), незалежно від кліматичних умов. За прогнозами фахівців у найближчому майбутньому в розвинутих країнах у рослинництві запроваджуватимуться технології вирощування більшості сільськогосподарських культур у закритому ґрунті.
Землеробство в штучному кліматі обходиться дешевшим і зберігає екологію планети. Поки його застосування дуже обмежено, але за ним майбутнє, вважають голландці.
На думку учених, справитися з черговою продовольчою і екологічною кризою, перед якою сьогодні поставлено людство, можна, тільки підвищивши врожайність, використовуючи менше ґрунту, менше води і менше хімікатів. Голландці вважають, що вони знайшли вирішення цієї проблеми, створивши інноваційну систему теплиць, що дозволяє отримувати високі урожаї при мінімумі ресурсів і зберігати навколишнє середовище неушкодженим. Вони упевнені, що вирощування культур в штучному кліматі може бути рішенням для багатьох регіонів з кліматичними проблемами. Наприклад, в посушливих країнах замкнутий тепличний цикл допомагає економити воду, а в холодних, якщо задати необхідну в теплиці температуру, — вирощувати овочі і фрукти круглий рік.
Якщо поглянути на стратегічну перспективу розвитку виробництва томатів і огірків в Україні, то навіть міжнародні фахівці говорять про значні перспективи цього напряму. Україна вже займає одне з провідних місць в світі по виробництву огірка. Постійне зростання попиту на томати тепличного виробництва на внутрішньому ринку говорить про те, що наша томатна продукція може успішно конкурувати на світовому ринку. Це важливо ще і тому, що питання, пов'язані із збільшенням виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції, у тому числі і овочевий, мають не тільки економічну, але і політичну значущість. Нам варто відходити від імпортної продовольчої залежності, розширювати об'єми власного виробництва, повною мірою задіювати свої потужності, зайняти свій виробничий і трудовий потенціал необхідною роботою.
Результати моніторингу роздрібних цін Проекту аграрного маркетингу (ПАМ) свідчать про зберігання тенденції зростання цін на тепличні овочі, в першу чергу на огірки і томати. Зростання цін порівняно з 2010 роком, на думку аналітиків ПАМ, обумовлено збільшенням як собівартості виробництва за рахунок зростання цін на енергоносії і робочу силу, так і зростанням попиту на тепличні овочі з боку населення завдяки збільшенню доходів. Проте не завжди дотримується закономірність - ціна = якість. Тому необхідно вивчити вплив різних чинників на споживчі властивості продукції.
Перенесення деяких секторів сільського господарства в умови штучного клімату, на думання голландців, допоможе вирішити ще і проблему природних катаклізмів, викликаних глобальною зміною клімату. У тій же година на власному прикладі їм вдалося довести, що тепличний бізнес може бути виняткове прибутковим. Гектар орної землі в Голландії коштує 40 тис. євро, при цьому всі теплиці займають близько 10 тисяч гектарів і приносять голландській економіці більше 8 млрд євро. При цьому, після правил ЄС, парникове сільське господарство не має права на субсидії і ніяк не підтримується державою.
На при кінці минулого століття основним пріоритетом розвитку галузі було впровадження передових на той час прийомів агротехніки, спрямованих на збільшення врожайності, підвищення продуктивності праці, зниження затрат на обігрів з метою економії коштів і матеріалів, поліпшення збереження овочів. Велика увага приділялася концентрації, спеціалізації й інтенсифікації виробництва. Така величезна і цілеспрямована робота з переведення закритого ґрунту на промислову основу дозволила за досить короткий термін забезпечити різке підвищення врожайності, продуктивності праці та сформувати тепличні комбінати як високорентабельні підприємства. При цьому фіксовані ціни на використовувані промислові ресурси й одержану продукцію орієнтували виробника тепличних овочів на максимізацію обсягів виробництва, що гарантувала йому високу віддачу вкладених коштів.
Під впливом ринкових відносин ситуація на ринку тепличних овочів змінилася. Рентабельність галузі в країні знизилася з 80% у 1990 році до 1% в 1999 р. З 2000 р. після аграрної реформи спостерігається поступове відродження галузі. У 2004 році рентабельність підвищилася до 32%. Основними причинами низької ефективності виробництва овочів у закритому ґрунті є: погіршення забезпечення тепличних господарств технічними засобами, енергозберігаючими інженерними системами, матеріалами та конструкціями, насінням, добривами, біологічними засобами захисту рослин, і як наслідок - відставання розробки і впровадження нових високопродуктивних енергозберігаючих технологій. Тому вузловим моментом у підвищенні ефективності овочів закритого ґрунту тепличних господарств є забезпечення раціональної реконструкції тепличних потужностей з метою зменшення питомих затрат на виробництво овочів. Такий підхід є основним джерелом збільшення прибутку в умовах конкуренції.
Регулювати рівень виробничих витрат і порівнювати його з ціною реалізації можна за допомогою закону середньої норми прибутку, за якого створюються умови для забезпечення приблизно однакової ефективності виробництва в різних його галузях. Підвищення норми прибутку можливе через зменшення виробничих затрат і поліпшення споживчої якості продукції. Такі зміни неминуче приведуть до зниження ціни і, як наслідок, – більш повного забезпечення зростаючого попиту. Саме зниження ціни реалізації при збереженні фіксованого рівня норми прибутку є передумовою ефективного функціонування тепличних комбінатів.
Дотримуючись цієї концепції, досліджено рівень норми прибутку тепличних підприємств країн, які входять до Європейського Союзу. Інтерес саме до цього регіону обумовлений, перш за все, розвитком технологічних інновацій тепличного виробництва, збільшенням обсягів виробництва і перспективами вступу України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу. По вивченим підприємствам мінімальний розмір норми прибутку становить 10%. Цей показник взято за основу для прогнозу можливої ціни реалізації овочів.
Досліджено, що основними напрямами підвищення ефективності виробництва овочів закритого ґрунту є удосконалення технологічних рішень, підвищення концентрації виробництва при збереженні того рівня ціни реалізації продукції, яка б забезпечувала мінімальний розмір норми прибутку виробництва на рівні країн Західної Європи.

2.8
Ваша оценка: Нет Средняя: 2.8 (5 голосов)

Глубокоуважаемые авторы Вы

Глубокоуважаемые авторы Вы осветили актуальную проблему одного из реальных путей выхода на Европейский рынок и конкретной интеграции нашей Украины со странами Евросоюза...
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.