facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Автор Доклада: 
Дяченко О.В., Ольховий О.М.
Награда: 
ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Дяченко Олексій Володимирович, студент
Ольховий О.М., канд. наук. фіз. вих., доц. (науковий керівник)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

У статті розглядаються перспективи вдосконалення рівня фізичної підготовки молоді України. Потрібно тільки прийняти потрібні рішення, які б могли зацікавити молодих людей і дати їм стимул до праці . Цей «двигун життя» є невід’ємною частиною здорового життя нації, який має вирішальний вплив на працездатність, якість життя і добробут людства.
Ключові слова: фізична підготовка, спорт, молодь, охорона здоров’я, навчальні заклади.

The article considers the prospects of Ukraine advertising market. There are number of solutions to be adopted in order to help companies entering the arena of the international fight and make a decent competition in the inventions worldwide. This " trading engine " is an essential part of successful business that brings more and more benefits.
Keywords: advertising, brand, advertising innovation, advertising methods, competition, monopoly.


З історичної точки зору, стан системи фізичного виховання обумовлюється економічними, політичними, соціальними, культурними чинниками, а також ефективністю поставлених завдань, організаційних форм, змісту та педагогічних умов, які забезпечують якісне її функціонування.
Щоб зрозуміти усю повноту галузі фізичного виховання, потрібно вийти за рамки розуміння зв’язку спорту з навкологалузевими питаннями, тобто зі всім тим, що на нього впливає, доповнює, окреслює напрямки діяльності.
В Україні фізичне виховання шляхом проведення обов'язкових занять здійснюється в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до навчальних програм, затверджуваних у встановленому порядку. Фізичне виховання на сучасному етапі стикається із все більшою кількістю проблем. Найочевиднішими є питання матеріального забезпечення. Багатьом сільським і районним школам не вистачає потрібного обладнання, майданчиків, тренажерів. Це сильно позначається на ефективності проведення занять.
Великою реальною проблемою є сьогоднішній спосіб життя молоді. Україна займає почесне 1-ше місце у світі по дитячому алкоголізму, 1-ше місце в Європі по кількості хворих на СНІД, 1-ше місце в Європі по тютюнопалінню і 2-ге по хворим на туберкульоз. Нові покоління це діти, які ростуть на продуктах ГМО. Нові технології убивають інтерес дітей до ігор на вулиці, на свіжому повітрі.
Неодноразово проводились дослідження, якими було підтверджено, що вік 8-9 років для хлопців є сенсетивним періодом для розвитку таких різновидів прояву фізичних якостей, як швидкість, швидкісна сила та силова витривалість в зоні максимальної інтенсивності. Також молодший шкільний вік є сприятливим для розвитку аеробної витривалості. Темпи та величини приростів у розвитку показників сили і витривалості у хлопчиків кращі ніж у дівчаток.
Потрібно створити програму, яка була б орієнтована на дітей початкових класів і розвивала навики, які найкращим чином піддаються розвитку у ранньому віці. Створення такої програми матиме позитивні наслідки в соціальній, політичній та економічній сферах. У політичній сфері це підвищення міжнародного іміджу України, як держави, в якій створено умови для відновлення здоров’я, самовияву, доведення тривалості життя до рівня розвинутих країн, а також розвитку спорту вищих досягнень. В економічній сфері це зменшення бюджетних витрат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, лікуванням та перебуванням у стаціонарних закладах охорони здоров’я, з подальшим спрямуванням вивільнених коштів на соціальні потреби.
Результати дослідження впроваджені в практику навчального процесу з фізичного виховання шкіл та можуть використовуватися для підготовки спеціалістів широкого профілю.

Література:
1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
2. Худолій О. М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі // Теорія та практика фізичного виховання. – № 1. – 2001. – С. 3-12.
3. Поляков М.И. О развитии физических качеств // Физическая культура в школе: Научо-методический журнал. – № 1. – 2002. – С. 18.

6.8
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.8 (5 голосов)

Про програму фізичного виховання

Шановний Олексій Володимирович! Ви торкнулися важливої і не вирішеної до кінця проблеми. Але я, на жаль, не зрозумів, у якій галузі науки Ви здійснюєте дослідження. Ви пишете: "Потрібно створити програму, яка була б орієнтована на дітей початкових класів і розвивала навики, які найкращим чином піддаються розвитку у ранньому віці". Якби Ви проаналізували навчальні плани 1-4 класів, то, переконалися б, що такі програми існують. Крім того, виникає питання: а чому Ви піклуєтесь лише про учнів початкових класів? На думку багатьох учених і практиків, роботу з фізичного виховання слід починати у дошкільному віці. До речі, у програмі для дошкільних навчальних закладів "Я у світі" багато уваги приділено цьому напрямку виховання особистості. Отже, у вашій статті, на жаль, не простежується наукової новизни. Можливо, якби Ви детальніше описали зміст Вашого дослідження, результати якого, як Ви пишете, - впроваджені в практику навчального процесу з фізичного виховання шкіл, то таку новизну можна було б побачити. Велике здивування викликає також Ваше ствердження про те, що результати Вашого дослідження "можуть використовуватися для підготовки спеціалістів широкого профілю". Що Ви мали на увазі? З побажанням успіхів у науково-дослідній діяльності - О.Жосан, канд. пед. наук, Кіровоград

о физической культуре

Уважаемый Алексей Владимирович! Вы затрагиваете актуальную тему. На мой взгляд, в семье должна прививаться обязательность физической нагрузки. В словосочетании физическая культура, ключевым должно являться слово - культура. И если ты занимаешься физической культурой, ты есть культурный член общества. Как Вы к этому относитесь? Спасибо.

Ваше особисте ставлення до занять з фізичного виховання

Шановний Олексій. В першу чергу, велике Вам спасибі за підняту проблему - фізичне виховання в школі із року в рік, мяко кажучи, втрачає надважливе значення для формування молодої людини. Сам я особисто за належну увагу та популяризацію і забезпечення фізичного виховання молоді (і мова не про професійний спорт, а про звичайний активний стиль життя). Ви самі ще людина досить молода і в одночас виступаєте представником нового (пострадянського) покоління молоді. Як Ви вважаєте: яка система фізичного вховання потрібна для нормальної, рухливої, здорової, різносторонньо розвинутої (або такої що прагне бути такою) молодої людини - вимоглива та популяризована радянська чи лояльна і "занадто демократична" сучасна? Чи погодилися б Ви з думкою, що "фізичне виховання (як урок, дисципліна) = рідна мова та література"?
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.