facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Сметанина Екатерина Ивановна (Украина)

Фото эксперта: 

Кандидат фармацевтических наук, доцент, член Интернациональной гомеопатической медицинской лиги (IGLM), член Академии медицинского образования Украины (АМО), специалист по «Организации и управлению фармацией» 1-ой категории, нутрициолог.

Место работы: Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, факультет последипломного образования, кафедра "Организации и економики фармации и технологии лекарств".

Сфера научных интересов: кардиология, фармаконутрициология, гомеопатия, гериатрическая фармация.

Сметанина Екатерина Ивановна является автором более 50 научных работ по вопросам фармацевтической опеки больных при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и патологий, связанных с сердечными заболеваниями; фармацевтической помощи гериатрическим больным; фармацевтической помощи при ожирении, курении; сокотерапии; фармацевтических аспектов обеспечения и практического применения гомеопатических лекарственных средств (ГЛС) и биологически актичних добавок (БАД), специальных пищевых продуктов (СПП) и другой парафармацевтической продукции.

Наиболее значимые публикации: 

 1. Біоеквівалентність імобілізованих фторафуру, натрію мефенамінату, пентоксилу в гелях цільового призначення. Тези доп. І Конгресу СФУФТ. – Львів, 1994. – С. 96 - 97
 2. О перспективах разработки экстемпоральной мази (типа олеогель) целевого назначения. Оптимизация состава и технологии олеогеля с фторафуром и натрия мефенаминатом. Сообщение І., Деп. в ГНТБ Украины, № 851- Ук 95, 13.04.95 – Львов.мед. ин-т, 1995. – 13с.
 3. Технологічні аспекти розробки складу та технології олеогелю з фторафуром і натрію мефенамінатом (з аеросилом). Повідомлення ІІ., Деп. В ДНТБ Україны, № 852- Ук 95, 13.04.95 – Львов.мед .ін-т, 1995. – 10с.
 4. Про хід та перспективи економічних реформ в аптечному господарстві, Фармац. журн. – 1995. - № 1. –С. 38 –41.
 5. Нові напрямки наукових досліджень з організації та економіки фармації, Фармац. журн.– 1995.- № 1.– С. 41–42. 
 6. Обгрунтування моделей потреби в лікарських засобах для кардіодіагностики, Фармац. журн. – 1996.- № 5-6. –С. 117-119.
 7. Модель потреби у кардіодіагностичних лікарських засобах, Організація роботи фармацевтичної служби Львівщини в ринкових умовах. – Львів, 1995. – С. 62 – 68.
 8. Проблематика визначення потреби в лікарських засобах для онкодіагностики, Тези доп.наук.– практ.конфер.: «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики».- Запоріжжя, 1995. – С. 189.
 9. Застосування лікарських засобів у кардіо-діагностичних дослідженнях, Інформац. матеріали для лікарів – кардіологів і провізорів. – Львів, 1995. – 18с.
 10. Методики розрахунків потреби в кардіодіагностичних лікарських засобах для діагностичних центрів, поліклінік та стаціонарів. Методичні рекомендації для фармацевтів, провізорів, лікарів-кардіологів. – Львів, 1995. – 7с.
 11. Визначення потреби в діагностичних лікарських засобах для кардіологічних досліджень. Практ. медицина. -1996. – № 1-2. – С. 71 – 73.
 12. Методичні розробки з організації та економіки фармації, технології лікарських форм і біофармації (англо-український словник). Методичні розробки.- Львів, 1996.- 38 с.
 13. Проблематика фармацевтичного забезпечення радіофармацевтичними препаратами для онкодіагностки. Практ. медицина.- 1997.- № 5-6.- С.52-55.
 14. Методика розрахунків споживання радіофармацевтичних препаратів на 100 онкодіагностичних визначень. Методичні рекомендації для провізорів, лікарів-кардіологів та студентів ІV кур-су фарм. ф-ту. – Львів, 1997. – 11с.2
 15. Фармацевтичне забезпечення медичної діагностики (в кардіології та онкології), Автореферат дисертації…канд.фарм.наук.-Львів, 1997.- 20 с.
 16. Фармацевтична опіка при забезпеченні хворих лікарською рослинною сировиною та фітопрепаратами. Методичні матеріали для практичних занять для курсатів передатестаційних циклів, провізорів, провізорів-організаторів та провізорів-інтернів.-Львів.-2001.-35 с.
 17. Фармацевтична опіка при лікуванні соками. Аптека Галицька.- 2002.- № 3 (73).- С.22.
 18. Викладання елементів фармацевтичної опіки курсантам передатестаційних циклів за спеціальністю “Провізор” на прикладі вибору фітотерапевтичних засобів. Тези доп.наук. – метод.конфер.: «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичному навчальних закладах України».-Чернівці, 2002. – С.366-367.
 19. Фактори вибору ЛЗ для діагностики ішемічної хвороби серця (ІХС). Тези доп.ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. Ч.1. «Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія».- Х.: Вид-во НфаУ, 2003.- С.266.
 20. Фармацевтичні аспекти використання БАДів в кардіологічній практиці. Тези доп. УІІ з’їзду ВУЛТу.- Тернопіль, 16-17 травня 2003р. – С.96.
 21. Антигомотоксичні препарати – актуальні засоби лікування захворювань серцево-судинної системи. Фармацевтичний журнал.- 2003.- № 5.- С.42-50.
 22. Гомотоксикологія на службі здоров’я. Збірник матеріалів ІІІ міжрегіон. (І міської) наук.-практ.конф. «Здоровий спосіб життя».- Львів, 2004.- С.33-38.
 23. Фитотерапевтический подход к лечению вегетососудистой дистонии. Провизор.- 2004.- № 11.- С. 9.
 24. Фітотерапевтичний підхід до лікування неврозів серця. Фітотерапія. Часопис. – 2004.- №3 .- С. 7-15.
 25. Можливості використання гомеопатичних заспокійливих засобів у дитячій практиці. Фітотерапія. Часопис.- 2004.- №4.- С.36-39.
 26. Антигомотоксичні препарати – актуальні засоби лікування захворювань серцево-судинної системи. Биологическая терапия.- 2004.- № 3-4.- С.19-24.
 27. Аналіз стану фармацевтичного забезпечення аптек м.Львова та Львівської області антигомотоксичними лікарськими засобами. Фармацевтичний журнал.- 2005.- №1 .- С. 8-10.
 28. Стан фармацевтичного забезпечення аптечної мережі Львівської області антигомотоксичними препаратами. Аптека Галицька.- 2005.- №19.- С.12-13.
 29. Місце органічних нітратів у профілактиці захворювань серцево-судинного профілю. Фармацевтичний журнал.- 2006.- №3.- С.98-104.
 30. Нутриціологічний підхід до проведення профілактики серцево-судинних захворювань. Фармацевтичний часопис.- 2007.- №.- С.95-97
 31. Біологічно-активні добавки як об’єкт дослідження фармако-нутриціології: актуальні проблеми. Збірник матеріалів навч.-метод. конф. «Перші результати та перспективи реформування системи медичної освіти в Україні».- Запоріжжя, 2006.- С.195-197.
 32. Формування здорового способу життя у кардіохворих. Аптека Галицька.- 2006.- № 7.- С. 22-23.2
 33. Фармаконутриціологія як науково-обгрунтований напрямок профілактичного використання біологічно-активних добавок. Фармацевтичний журнал.- 2006.- № 6.- С.33-41.
 34. Нутрициологические аспекты использования БАД в Украине. Провизор.-2006.-№17.-С. 16-19.
 35. Ожиріння: сучасний стан, причини, можливості профілактики. Аптека Галицька.- 2006.- № 18.- С. 7-9.
 36. БАДи у профілактиці „хвороби цивілізації”. Аптека Галицька.- 2006.- № 19.- С.10-11.
 37. Ожиріння як фактор ризику серцево-судинних захворювань. Аптека Галицька.- 2006.- № 20.- С. 22-24.
 38. Биологически активные добавки, пищевые продукты и лекарственные средства в поле «правового напряжения». Провизор.- 2006.- С. 5-7.
 39. Пошук перспективних рослин для лікування серцевих аритмій. Фитотерапия. Часопис. – 2007.- №3.- С.71-74
 40. Пошук перспективних рослин з протиатеро-склеротичною дією. Фитотерапия. Часопис. – 2007.- №4.- С. 54-57
 41. Соки – лікарські засоби. Фармацевт практик.- 2008.- № 2.- С. 62-63
 42. Ожиріння: вага моя – ворог мій. Фармацевт практик.- 2008.- № 5.- С. 56-58
 43. Фармакотерапія ожиріння: формуємо аптечний асортимент. Фармацевт практик.- 2009.- № 6.- С.50-52
 44. Аналіз ризиків, які виникають при формуванні достовірної інформації про БАД. Матеріали 3-ї науково-практичної конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.- Тернопіль, 2009.- С.87-88
 45. ...І 20 кілограмів як не було! Добрий лікар.- 2009.- № 1 (29.10-19.11.2009).- С.15.
 46. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів, Навчальний посібник для спеціалістів з «Організації і управління фармацією, «Загальної фармації», провізорів-інтернів».-Вінниця: Нова книга, 2010.
 47. Фармацевтична допомога при відпуску лікарських засобів і парафармацевтичної продукції,виготовлених на основі ехінацеї. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації…, провізорів-інтернів, студентів… - Львів, 2011
 48. Фармацевтичні аспекти профілактичного використання біологічно активних добавок рослинного походження. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації…, провізорів-інтернів, студентів… - Львів, 2011
 49. Про необхідність впровадження європейської сертифікації рослинних ліків в Україні. Фітотерапія. Часопис.-2011.- №1.- С.69-71.
 50. Оптимізація післядипломної підготовки провізорів шляхом удосконалення процесу вивчення основ фармацевтичної геріатрії. Збірник матеріалів наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».- Харків, 2011.- С.186-187.
 51. Фармацевтична складова лікувально-діагностичного процесу. Тези доп. 80-ої ювіл. наук.- практ. конф. студентів і молодих учених за участю міжнар. спеціалістів "Працюємо, творимо, презентуємо".- Ів.- Франківськ: Вид-во ДВНЗ "Івано-Франківський нац. мед. університет", 2011.- С.240-241.
 52. Основні можливості забезпечення системи раціональної фармакотерапії геріатричних хворих на сучасному етапі, Тези доп. 80-ої ювіл. наук.- практ. конф. студентів і молодих учених за участю міжнар. спеціалістів "Працюємо, творимо, презентуємо".- Ів.- Франківськ: Вид-во ДВНЗ "Івано-Франківський нац. мед. університет", 2011.- С.241-242. 
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.