facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Шпинковский Александр Анатольевич (Украина)

Фото эксперта: 

Кандидат технических наук, доцент

Место работы - Одесский национальный политехнический университет

Почетные звания, премии и награды - почетная граммота МОН Украины/

Сфера научных интересов: Системы управления, обработка и передача информации, дистанционное образование, генетические алгоритмы.  

Александр Анатольевич является автором более 60 научных работ.

Наиболее значимые публикации:

1. Інтернет-орієнтована система дистанційного навчання та тестування знань Moodle, 10 - а міжнародна науково - практична конференція “Сучасні інформаційні та електронні технології”. — Одеса 18— 22 травня 2009.

2. Використання засобів дистанційного навчання у виховній роботі підрозділу вищого навчального закладу, Міжвідомчий науково-технічний збірник “Електро-машинобудування та електро-обладнання”. — ОНПУ, 2009. — №72. — с.171-173

3. Акценты многоаспектности внедрения новой образовательной технологии оценивание их знаний, Збірник матеріалів науково-методичного семінару «Система менеджменту якості у вищому навчальному закладі» випуск 3, 2009. Електроний ресурс:www. library.ospu.odessa.ua online/periodic/KMS_2009_3/125-129.pdf

4. Символьна синхронізація в системах передачі  інформації  з  амплітудно-фазоманіпульованими  сигналами, Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1(31)— с.102-106

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Чисельні методи” для студентів ІІІ-го курсу ІКС, що навчаються з базової підготовки за напрямком 6.050102 "комп’ютерна інженерія", Одеса. ОНПУ. 2010, Рег. номер в журналі обліку МВ03579, 02.07.2010,  №0303-РС-2010

6. Методичні вказівки до створення курсів дистанційної освіти для викладачів та студентів спеціальності 7.091503 - «Спеціалізовані комп'ютерні системи», Одеса. ОНПУ. 2010, Рег. номер в журналі обліку МВ03586, 30.08.2010,  №0307-РС-2010

7. Псевдослучайные последовательности в системах передачи информации, Сборник научных трудовОНМУпо материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2010». Том 3. Технические науки. – Одесса: Черноморье, 2010. - С. 94 — 97

8. Використання генетичного алгоритму при одержанні структур цифрових фільтрів, Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права» випуск 8, Чернівці 2011. – с. 101-102

Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.