facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ОПЦІОНУ ТА ПОБУДОВА ПОРТФЕЛЯ ОПЦІОНІВ

Автор Доклада: 
Заворотченко К. М.
Награда: 
МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ОПЦІОНУ ТА ПОБУДОВА ПОРТФЕЛЯ ОПЦІОНІВ

УДК 004.942:336.764.061

МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ОПЦІОНУ ТА ПОБУДОВА ПОРТФЕЛЯ ОПЦІОНІВ

Заворотченко К. М., аспірант
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

У статті розглянуто моделі ціноутворення опціонів та запропоновано модель процесу формування портфелю опціонів, яка враховує цінові очікування по базових активах та схильність інвестора до ризику .
Ключевые слова: опціон, портфель, деривативи, ціна, моделювання

Option pricing models are considered and the model of the options portfolio formation, that takes into account the price expectations for the underlying assets and investor's attitude towards risk is suggested in the paper.
Key words: option, portfolio, derivatives, price, modeling

Опціон — похідний цінний папір, який передбачає право, але не обов’язок покупця (утримувача) купити або продати певну кількість цінностей, що лежать в основі опціону, за раніше домовленою ціною протягом певного часу [1].

З боку покупця опціону – купівля здійснюється для хеджування ризику –попередження втрат у випадку, якщо ціна базового активу коливатиметься у невигідному напрямку. За це покупець готовий сплатити деяку ціну – премію опціону. Тому для інвестора актуальним є побудова такого портфелю опціонів, щоб максимізувати свій прибуток у разі, коли величина ціни базового активу є нечітке число.

З іншого боку продавець, щоб визначити справедливу ціну може керуватися однією з моделей ціноутворення опціону. Теоретично оцінка вартості опціону будь-якого виду полягає в обчисленні очікуваної вартості опціону у момент виконання і дисконтуванні цієї величини до теперішнього часу. Так як опціон оцінюється на основі вартості підлеглого активу, то дані моделі використовують не тільки продавці опціонів, а й інші суб’єкти господарської діяльності. У банківській діяльності вони можуть бути використані для оцінки інвестиційного портфелю, на підприємствах – для оцінки власного капіталу, матеріальних цінностей. Тож особливо актуальним і важливим є розробка економіко-математичного інструментарію, який дозволяє оцінювати опціон та обчислювати потенційний дохід інвестора у реальних економічних умовах.

Існуючі моделі ціноутворення можна розбити на два великі класи: моделі, що дозволяють отримати аналітичне рішення, і моделі, що використовують чисельні методи для отримання оцінки вартості опціону (Таблиця 1) [2].
Таблиця 1. Час появи різних моделей ціноутворення опціонів  

Час появи різних моделей ціноутворення опціонів


9
Ваша оценка: Нет Средняя: 9 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.