facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАТО

Автор Доклада: 
Навроцький В.Б.
Награда: 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАТО

УДК: 327.51

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАТО


Навроцький В.Б., аспірант
Львівський національний університет імені Івана Франка

В статті розглядається місце Стратегічної концепції у сучасному плануванні оперативної діяльності Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та основні механізми реалізації сучасних стратегічних завдань Альянсу.
Ключові слова: НАТО, Стратегічна концепція, стратегічні завдання, колективна оборона, кризовий менеджмент, кооперативна безпека

The article contains the revision of the Strategic concept role in modern planning of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) operative activity and the main mechanisms of the realization of the modern strategic tasks of the Alliance
Key words: NATO, Strategic concept, strategic task, Collective defence, crisis management, cooperative security

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) займає особливе місце в сучасній системі міжнародних відносин. Об’єднуючи 28 держав Північної Америки, Західної та Центральної Європи, НАТО виступає гарантом їхньої безпеки та стабільності. Пройшовши шлях від військового альянсу в часи біполярності до широкої системи колективної безпеки в сучасних умовах, НАТО завжди зберігала ефективність та залишалася важливим фактором розвитку міжнародних відносин не лише на європейському континенті, але й за його межами. Це зумовлено перманентною адаптацією Північноатлантичного Альянсу до реалій безпекового середовища з метою забезпечення адекватної відповіді на загрози та виклики для держав-членів.

Важливе місце у цьому процесі займають стратегічні концепції – особливі документи, які містять у собі кодифікацію основних безпекових загроз для держав-членів та визначення шляхів для їх подолання. Своїм текстом стратегічні концепції актуалізують положення фундаментального Північноатлантичного договору, підписаного 4 квітня 1949 р. до сучасних реалій міжнародних відносин. Тобто з точки зору міжнародного права їх можна вважати функціональними тлумаченнями до Північноатлантичного договору. [2; 159]

Політико-правовою основою сучасної діяльності НАТО виступає Стратегічна концепція, прийнята на Лісабонському саміті Альянсу на рівні глав держав та урядів 20 листопада 2010 року. Відповідно до документу, на Альянс виконуватиме три завдання для забезпечення безпеки і стабільності на євроатлантичному просторі: колективна оборона, кризовий менеджмент, кооперативна безпека. [3]

Від моменту створення НАТО колективна оборона становила основу функціонування Альянсу. Передбачена Статтею 5 Північноатлантичного договору взаємодопомога держав-членів у випадку військової агресії проти будь-якої з них, виступала гарантом євроатлантичної безпеки у часи холодної війни [4]. Навіть розпад біполярної системи не зміг деактуалізувати її значення.

Разом з тим сучасна організація колективної оборони Альянсу принципово відрізняється від не лише від моделей часів міжблокового протистояння, але й від тих, які були запропоновані двома стратегічними концепціями постбіполярного періоду (1991, 1999).

Так, подальший розвиток колективної оборони Альянсу буде тісно пов’язаний із загальноєвропейською протиракетною обороною, схваленою на Лісабонському саміті, яка у перспективі може деактуалізувати політику розподілу ядерних арсеналів НАТО. В той же час, попри малу ймовірність використання ядерної зброї, НАТО зберігатиме свої ядерні сили, допоки у світі ще існуватиме ядерна зброя. Зважаючи на такий підхід, Північноатлантичний Альянс прагне збільшити власну участь у розвитку процесу ядерного роззброєння та збереження режиму нерозповсюдження ядерної зброї, незважаючи на свої обмежені правові можливості в цих сферах.

Окрім того, сучасна колективна оборона НАТО включає у себе протидію не лише потенційній військовій агресії проти держав-членів, але й протидію менш прогнозованим загрозам у сфері безпеки таким, як міжнародний тероризм. [3]

Кризи та збройні конфлікти локального й регіонального характеру виступають одними із основних викликів для національної безпеки і стабільності держав в сучасній системі міжнародних відносин. Вони несуть у собі цілий комплекс симетричних та несиметричних загроз й здатні стати перманентними джерелами небезпеки у регіоні.

Стратегічне завдання із кризового менеджменту передбачає використання Альянсом цілого набору методів урегулювання конфліктів від превентивної дипломатії, до операцій із підтримання миру, примушення до миру та миробудівництва, які були розроблені в процесі його миротворчої діяльності.

Досвід участі Північноатлантичного Альянсу у врегулюваннях конфліктів на території Боснії та Герцеговини, Косово, Македонії, Афганістану, Іраку, суданської провінції Дарфур продемонстрував здатність НАТО до проведення як окремих миротворчих місій з різноманітним набором завдань так і до реалізації цілісного й послідовного миротворчого процесу.

Динаміка сучасних міжнародних відносин, особливо з огляду на такі їх атрибутивні особливості як поліцентричність, складність, системність та глобальність, зумовлює необхідність розвитку співробітництва НАТО із державами, що не є членами Альянсу, з іншими міжнародними організаціями з метою ефективного забезпечення безпеки євроатлантичного простору. [1; 84] Так, Північноатлантичний альянс розширює та поглиблює співробітництво із державами з сусідніх регіонів за допомогою програм партнерства “Партнерство заради миру”, Середземноморський діалог та Стамбульська ініціатива співробітництва, а також механізмів особливого партнерства із Росією, Україною та Грузією.

Активно співпрацюючи із іншими міжнародними організаціями, НАТО прагне використати їх потенціал для забезпечення безпеки євроатлантичного простору. Так, останнім часом, все реальніших обрисів набирає концепція кооперативної безпеки в Європі, запропонована норвезьким вченим Оле Вейвером (Ole Waever). Вона полягає у існуванні трикутника безпеки, по вершинах якої знаходяться найвпливовіші міжнародні організації регіону НАТО, ЄС та ОБСЄ. Кожна з них відповідає за окрему сферу діяльності: НАТО за військові справи, ЄС – за політичні та економічні питання, а ОБСЄ у співпраці із ООН – за формулювання процедурних норм в міжнародних відносинах та за наглядом дотримання міжнародного права [5]

Отже, завдання із колективної оборони, кризового менеджменту та кооперативної безпеки, визначені сучасною Стратегічною концепцією, становлять сучасний фундамент євроатлантичної архітектури безпеки. На них ґрунтуватиметься подальша діяльність НАТО, а зі зміною безпекового середовища вони виступатимуть основою для розробки нових стратегічних завдань, які будуть покликані належно забезпечувати безпеку та стабільність держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Література:
1. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К. : Знання, 2007. – 461 c
2. Ржевська В. Право держави на самооборону і міжнародна безпека: Монографія. – К.: Видавничий дім «Промені», 2005. – 256 с.
3. Active Engagement Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization adopted by Heads of State and Government in Lisbon, 19 November 2010 [Електронний ресурс] 
4. The North Atlantic Treaty. Washington D.C. – 4 April, 1949 [Електронний ресурс]
5. Waever O. The European Security Triangle // Organized Anarchy in Europe. The Role of States and International Organizations. Ed. De Wilde J., Wiberg H. – New-York, 1996. – P. 245 – 266. 

9
Ваша оценка: Нет Средняя: 9 (2 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.