facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З ЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА-ІННОВАТОРА

Автор Доклада: 
Голишева Є. О.
Награда: 
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З ЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА-ІННОВАТОРА

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З ЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА-ІННОВАТОРА
Голишева Євгенія Олексіївна, аспірант
Сумський державний університет

Проаналізовані особливості діяльності клієнт-орієнтованих підприємств-інноваторів та ефективного управління взаємовідносинами з економічними контрагентами компанії.
Ключові слова: CRM, клієнт-орієнтована концепція, управління взаємовідносинами, лояльність, стратегія.
The activity of the client-oriented innovative enterprises and the effective relationship management with economic partners of a company are analyzed.
Keywords: CRM, customer-oriented concept, relationship management, loyalty, strategy.

Сучасні умови ведення бізнесу потребують постійного розвитку принципів та методів діяльності суб’єктів господарювання. На сьогодні класичний маркетинг вже не може задовольнити всі потреби постіндустріальної епохи 21-го століття. В умовах великої кількості конкурентів, перенасичення інформацією, залучення нових споживачів стає все дорожчим. Саме тому більш ефективним стає утримання вже існуючих покупців. Це питання є ключовим у діяльності клієнт-орієнтованих компаній-інноваторів.

З направленням бізнесу на задоволення потреб споживачів як головної мети існування підприємства призводить до переорієнтації маркетингової діяльності підприємства, а також маркетингових стратегій, що лежать у її основі. Особлива роль маркетингу полягає у формуванні у формуванні стратегії відбору відповідних клієнтів з погляду наявних і контрольованих підприємствами засобів і компетенцій; налагодженні з ними стосунків, зв’язків, а отже, партнерства, яке ґрунтується на довірі; посиленні їхньої довгострокової лояльності переважно через надання їм цінностей, більших, ніж конкуренти, а також якщо це є обґрунтованим і можливим через спеціальні програми [1].

Але підприємство в процесі своєї діяльності може взаємодіяти із багатьма зовнішніми економічними контрагентами: споживачами або клієнтами, постачальниками, партнерами, посередниками, органами влади, ЗМІ тощо.

Тому виникає потреба в управління взаємовідносинами з економічними контрагентами або Relationship Management (RM). Relationship Management – це стратегія бізнесу, яка спрямована на скорочення витрат і підвищення рентабельності за рахунок зміцнення задоволеності клієнтів, створення їхньої лояльності та налагодження довготривалої взаємодії із економічними контрагентами.

За думкою автора, необхідно виділити такі основні підсистеми RM:

  • CRM – управління відносинами зі споживачами;
  • SRM – управління відносинами з постачальниками;
  • PRM – управління відносинами з партнерами;
  • GRM – управління відносинами органами влади;
  • MRM – управління відносинами зі ЗМІ.

Ефективне управління взаємовідносинами з економічними контрагентами має будуватись на трьох ключових елементах: персонал, процес, технології. Кожен працівник компанії від генерального директора до простого офісного працівника має вірити в головну клієнт-орієнтовну місію підприємства. Необхідно здійснити реінжиніринг кожного бізнес процесу, щоб закріпити RM-ініціативи, з позиції «як може цей процес може допомогти краще обслуговувати клієнтів». І останнє, фірма має ретельно добрати, щоб управляти цими покращеннями. Комп’ютерні програми допомагають узагальнювати та систематизувати інформацію про контрагентів, полегшують розроблення індивідуального підходу. Тільки обов’язкова наявність цих трьох елементів забезпечить стабільне управління взаємовідносинами з контрагентами.

Партнерські відносини із економічними контрагентами, орієнтація на постійних клієнтів стають запорукою стабільної діяльності підприємства в кризові часи.

Здатність впроваджувати інноваційні рішення в системі управління взаємовідносинами допомагає підприємству максимально використовувати свої сильні сторони, виявляти слабкі місця та ефективно їх нівелювати, виробляти стійкість проти зовнішніх загроз та протистояти кризовим явищам в економіці.

Ефективне та інноваційне управління зовнішніми відносинами допоможе вітчизняним підприємствам налагодити комунікації всередині підприємства, збільшити прибутки на основі наявного потенціалу та краще взаємодіяти із зовнішнім середовищем, випрацювати стійкість проти зовнішніх кризових тенденцій.

Література:

  • 1. Дубницький І.В. Промисловий маркетинг у створення вартості вітчизняних підприємств / І.В. Дубницький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №2. – С.51-58. 
0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.