facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ВУГIЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор Доклада: 
Арцукевич К. В.
Награда: 
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ВУГIЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ВУГIЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Арцукевич Катерина Валеріївна, аспірант
Донецький державний університет управління

У статті розглядається стан (ретроспектива та перспектива) вугільної галузі України, та шляхи її реформування
Ключові слова: вугільна галузь, ретроспектива, перспектива, реформування, інвестиції.

The article discusses the state of (retrospective and perspective) of the coal industry in Ukraine and ways of reforming
Keywords: coal industry, a retrospective, perspective, reform, and investments.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан вугільної промисловості, яке характеризується порушенням стабільної роботи більшості шахт, обумовлює необхідність проведення низки стратегічних заходів розвитку галузі. Беручи до уваги досвід зарубіжних країн, які вирішували подібні завдання реформуванням вугільної галузі, в Україні на початку 90х рр.. минулого століття у відповідності з розробленими урядовими програмами розпочаті процеси структурної перебудови галузі. В епіцентрі постійно знаходиться збитковість підприємств вугільної галузі, які є дотаційними і функціонування яких можливе лише за умови значних обсягів дотацій з боку держави чи за рахунок залучення інвестицій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виділення невирішених питань. Дослідження і розроблення нових підходів до аналізу ефективності перетворень вугільної галузі виконували у своїх роботах такі видатні вчені, як О.Амоша, О.Вагонова, А.Кабанов, В.Нейенбург, І.Петенко, В.Саллі та ін. В існуючих наукових дослідженнях розкриваються різні сторони процесу реформування вугільних підприємств, а такожуправління інноваційною діяльністю. Але проблема пошуку нових методів реформування підприємств вугільної галузі залишається актуальною і потребує подальшого розвитку.

Загальна мета. Загальною метою даної статті є розгляд стану вугільної галузі України у ретроспективі та перспективі, та шляхи її реформування, шляхом стратегічних підходів що до цієї проблеми.

Викладення основного матеріалу. Вугільна промисловість - одна з найбільш капіталомістких галузей і відрізняється від інших секторів економіки тривалими термінами будівництва (до 7 - 11 років) і освоєння проектних показників (5 - 8 років) вуглевидобувних підприємств. [1]

Розвиток Вугільної промисловості України

Інтенсивний підйом видобутку вугілля в Україні відноситься до кінця 19-го і початку 20-го століття. Так, в 1900 р. видобуток вугілля в Донбасі склав 11,0 млн. тонн. Розвиток видобутку вугілля в Україні виділяє кілька періодів, характеристика яких представлена нижче (табл.1).

Таблиця 1

Періоди розвитку вугільної промисловості України

Періоди розвитку вугільної промисловості

Максимальний об’єм видобутку вугілля

Рік

Об’єм видобутку, млн.т.

1

Перший підйом промисловості (1907-1917)

1916

24,5

2

Період Громадянської війни (1918-1921)

1918

6,8

3

Другий підйом промисловості (1922-1940)

1940

76,2

4

Період Великої Вітчизняної війни (1941-1945)

1945

30,3

5

Повоєнний підйом промисловості (1948-1976)

1976

218,2

6

Період спаду та стабілізації (1977-2005)

2000

80,3

Динаміка змін, які відбувалися в розвитку вугільної промисловості України з 1907 по 2005рр., наочно зображена на рис.1.

Характер змін, які відбувалися в галузі, наочно простежується в 4, 5 і 6 періодах. Ці зміни були обумовлені наступними факторами: - відновленням ряду шахт Донбасу, які були затоплені (зруйновані) під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.; - введенням в експлуатацію великої групи комсомольських шахт, побудованих в період 50 - 60-х рр.; - переходом на комплексно-механізований видобуток вугілля з використанням нових технічних засобів, які почали використовуватися в 70-80-х рр.. минулого століття; - структурними змінами в галузі, що відбулися в 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною самостійною державою; - організаційними діями у вирішенні найбільш складних комплексних проблем, пов'язаних з реструктуризацією галузі, проведених в 1995 - 2002 рр.

Динаміка видобутку вугілля

Рис. 1. Динаміка видобутку вугілля

З 2000 по 2006 р. на шахтах області спостерігалося зниження обсягів видобутку вугілля. За цей період його загальний обсяг зменшився на 7,2 млн. т - з 43,6 млн. до 36,4 млн. т, або на 16,5%. [2]

Реформування вугільної промисловості

Реалізація програм реконструкції і технічного переозброєння підприємств невід’ємно стосується питань прийняття інвестиційної стратегії щодо проектів відтворення пасивної та активної частин виробничих фондів. При цьому приріст обсягів вугільного виробництва не повинен обмежуватися плановим видобутком, і тому саме тут виникають потреби у великих інвестиціях порівняно з витратами на нове будівництво та капітальну реконструкцію шахт. Джерелами таких інвестицій можуть бути внутрішні кошти вугледобувних підприємств, вітчизняних інвесторів, акціонерний капітал, а також кошти держпідтримки. [3]

Перші кроки в напрямку реформування вугледобувної галузі були зроблені українською владою навесні 2009 р., коли уряд затвердив перелік приватизації майже сотні державних шахт. Тим не менш, оскільки процес був одразу ж заблокований, влітку 2009 р. парламент прийняв закон «Про загальні засади державно-приватного партнерства», який, на думку авторів документа, дозволив би задіяти альтернативний приватизації механізм залучення інвестицій у вуглевидобуток.

Згодом ідея державно-приватного партнерства стала одним з ключових елементів Програми реформування вугільної галузі. Її основні положення були розроблені в контексті спільної Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.. Також в її основу були покладені ще три напрямки перетворень у вуглепромі: Приватизація інвестиційно-привабливих шахт, ліквідація збиткових шахт і лібералізація ринку вугілля.

Потім уряд запропонував приватним компаніям та галузевим інститутам розробити для потенційно перспективних державних шахт інвестпрограми строком на п'ять років, до 2015 р. У результаті після аналізу цих проектів було відібрано 63 перспективних вугільних підприємства, на розвиток яких необхідно залучити 47,3 млрд. грн. За оцінками Міненергоуглепрома, реалізація всіх цих інвестпроектів дозволить збільшити обсяги видобутку вугілля в Україні до 2015 р. на 54% у порівнянні з 2009 р. Інвесторами, крім держави, мають стати приватні компанії або банки. У 2010 році Міністерство вугільної промисловості розробило проект закону «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств». Але на при кінці року у зв'язку з адмінреформою кабмін повернув доопрацьовується з урахуванням «Програми економічних реформ на 2010-2014гг.» [4]

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, за січень 2011 року видобуто 6550,5 тис. тонн вугілля, що на 1052,4 тис. тонн (на 19,1%) перевищує плановий показник, та на 587,2 тис. тонн (на 9,8%) більше показника січня 2010 року. За січень 2011 року підприємствами, підпорядкованими Мінвуглепрому, видобуто 3316,9 тис. тонн вугілля, що на 214,4 тис. тонн (на 6,9%) більше планового завдання, та на 286,3 тис. тонн (на 9,4%) більше показника січня 2010 року. [5]

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, у січні цього року українськими шахтами видобуто 6,531 млн. т вугілля, що на 9,6% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. Усього ж, за офіційною статистикою, торік в Україні було видобуто 75,231 млн. т вугілля - це на 4,1% більше, ніж за підсумками 2009 р. [4]

Динаміка видобутку вугілля підприємствами України та підпорядкованими підприємствами Мінвуглепрому за січень 2010 та 2011 рр., тис. тонн. наведена на рис.2.

Значна частина державних шахт в України мають непоганий потенціал і можуть працювати прибутково. У приватизації підприємств, що добувають коксівне вугілля, очевидно, будуть зацікавлені металургійні холдинги. У сегменті пріоритетним чинником для інвесторів стане вертикальна інтеграція з енергогенеруючими компаніями. Якщо буде прийнятий закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», то протягом першого року інвестори розкуплять половину існуючих шахт. Але коли це станеться, - поки невідомо. Про це йшла мова в ході круглого столу «» Перспективи та особливості приватизації вугледобувних підприємств Україна », що проходив у рамках VII міжнародної конференції« Вугілля СНД ». [3]

. Динаміка видобутку вугілля підприємствами України

Рис.2. Динаміка видобутку вугілля підприємствами України та підпорядкованими підприємствами Мінвуглепрому за січень 2010 та 2011 рр., тис. тонн.

Залишається продовжувати покладати великі надії на приплив зовнішніх інвестицій, приватний капітал для приватизації і на входження державних вугледобувних підприємств в інтегровані структури з виробництва металу і електроенергії. І хоча такий сценарій дуже привабливий, в умовах зниження попиту на вугілля і банківської кризи він малоймовірний. В Україні вже були випробувані різні шляхи залучення приватного капіталу в вугільне виробництво. Найбільш успішне завершення отримала спільна розробка частини гірничого відводу шахти «Червоноармійська Західна» № 1 (на той час є державною) і приватної фірми CABI з використанням виробничої структури реципієнта. І в цей час разом з приватними підприємцями державні шахти ведуть спільно відпрацювання запасів вугілля. Однак така структура через відсутність нормативно-методичної бази зустріла певні труднощі і виявилася не рівновигідний для партнерів. Що стосується державних субсидій, то вони використовуються неефективно через недосконалості всієї системи конкурсного відбору бізнес-планів, через недостовірність вихідних даних, покладених в основу розрахунків, незбалансованості всіх операцій у загальношахтній виробничій структурі і по ряду причин суб'єктивного характеру. [5.]

Проблема ціни на вугільну продукцію - це вихідна точка формування відповідного інвестиційного клімату. Цілком очевидно, що довгострокові недержавні інвестиції стримує не тільки відсутність жорстких гарантій і прав власності, але й участь вагомого державного капіталу в реформуванні підприємств. У цих умовах з точки зору підготовки до масштабних інвестицій державні шахти слід класифікувати за напрямками реформування та інновацій, згрупувавши їх за напрямками для конкретної техніко-економічної оцінки кожного об'єкта. [6]

Держава повинна забезпечити необхідний податковий та інвестиційний клімат. Підвищити інвестиційну привабливість вугільних шахт, що є в державному реєстрі Україні, можна потенційно збільшивши їх прибутковість, підвищивши конкурентність виробленої товарної продукції і збільшивши попит на неї. В умовах відпрацювання вугільних родовищ можливий симбіоз комерційних інтересів власника гірничого відводу та інвесторів. Інтерес першого - у традиційному ресурсі, а другого - у попутних не специфічних ресурсах (метан, шахтна вода, породні відвали і тощо) або в ресурсі, який не має достатнього ринкового попиту (буре вугілля). Широка номенклатура продукції, що випускається забезпечує високу стійкість в умовах динамічності ринкової економіки і сприяє перетіканню капіталу в більш прибуткові галузі, що є також одним з факторів інвестиційної привабливості.

Виводи та перспективи подальших розробок.

В Україні нарощується видобуток вугілля. Для вугледобувних підприємств важливою є підтримка виробничої потужності на існуючому рівні. Це можна здійснити на основі правильної організації інвестиційної діяльності. Переважна більшість вугледобувних підприємств у фінансовому відношенні переживає складний еволюційний період існування, проте серед них є і прибуткові великі комплексно-механізовані підприємства.

Вугільна галузь готується до приватизації і для збереження цієї тенденції необхідно реалізувати реформаторські плани щодо лібералізації вугільної галузі, щоб підвищити її інвестиційну привабливість.

Література:

  1. Пошук резервів підвищення рівня використання виробничих потужностей шахт України з метою забезпечення зростання обсягів видобутку вугілля в галузі. Звіт про НІР (проміжний) / Донецький науково-дослідний вугільний інститут; — Донецьк, 2008. — 93 с.
  2. Проблеми реформування вугільної галузі України [Електронний ресурс] 
  3. Методичні основи стратегічного розвитку вугледобувних підприємств / Кучер В.А. [Електронний ресурс] 
  4. Угля стало больше / УКРРУДПРОМ [Електронний ресурс] 
  5. Портал міністерства енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс] 
  6. К питанню інвестицій у вугільну промисловість // С. С. Майдукова / Економічний вісник Донбасу № 1 (19)
  7. Основні показники вугільної промисловості України. / ДП «Галузевий інформаційно-розрахунковий центр. МІНІСТЕРСТВО палів та енергетики України. - М. Макіївка. - 2008. - 146 с.

 

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (3 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.