facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор Доклада: 
Золотарьова О. А.
Награда: 
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

УДК346.26

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Золотарьова О. А., старший викладач кафедри права

Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті проаналізовано новели законодавства щодо спрощення ведення бізнесу в Україні та  проблеми, які заважають реально покращити ситуацію в сучасних умовах.

Ключові слова: підприємницька діяльність, мовчазна згода, фізична особа-підприємець, корупція, фінансово-економічна криза.

The article analyzes novels of legislation on simplifying the process of doing business in Ukraine and problems that hinder real improvement of the situation in nowadays conditions.
 
Keywords: business activity, acquiescence, an individual-entrepreneur, corruption, economic crisis.
 
Скоро вже 20 років відновленої незалежності України, протягом яких відбуваються невдалі спроби наблизити країну до європейського рівня життя та створити в країні усталений середній клас, перш за все за рахунок розвитку підприємництва. Унікальність «української невдачі» в цьому питанні в тому, що до перманентної політичної кризи додалися об’єктивні причини – економічна криза початку 90-х років 20 століття,  Конституційна криза 2004 – 2010 років, відома як Політична (Конституційна) реформа, а також глобальна фінансова-економічна криза, що триває. Зазначимо, що об’єктивні причини не зашкодили Польщі, Румунії, Болгарії, країнам Балтії, іншим країнам подолати економічний колапс, створити середній клас, досягти необхідних критеріїв для вступу в ЄС. Але системний аналіз цієї проблематики виходить за межі цього дослідження.

Протягом зазначеного часу в Україні прийняті нормативно-правові акти - спочатку закони «Про підприємництво», «Про підприємства», на зміну яким з 1.01.2004 р. набув чинності Господарський кодекс України [1], оновлені інші кодекси, діють закони про господарські товариства, про захист економічної конкуренції, спрощену систему оподаткування, дозвільну систему  та інші основоположні аспекти організації та ведення комерційної діяльності. Незважаючи на це, в цілому складність ведення бізнесу в Україні досі не відповідає вимогам часу.

30 грудня 2009 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» від 15.12.2009 р. № 1759-VI [2]. Цей документ передбачає зменшення мінімального розміру статутного капіталу ТОВ, який тепер має становити не менше однієї мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації ТОВ. Таким чином, станом на 1 січня 2010 р. мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ становив лише 869 грн. (раніше він дорівнював 100 мінімальним заробітним платам). На думку законодавця, ці зміни мають полегшити створення ТОВ, оскільки зменшують необхідні для цього інвестиції. Ми вважаємо, що цю суму слід збільшити хоча б до 20 мінімальних зарплат (на початку 2010 р. були пропозиції щодо 15 мінімальних зарплат, але вони не знайшли підтримку у парламенті), бо встановлення такого незначного статутного капіталу ТОВ зменшить довіру контрагентів до цієї організаційно-правової форми та змусить сторони застосовувати додаткові забезпечувальні засоби для виконання договірних зобов’язань.

Ліцензії за законом видаються не менш ніж на 5 років. Крім того, зменшено кількість видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Позитивною новелою Закону№ 1759є єдиний строк видачі документів дозвільного характеру десять робочих днів. Причому інший строк може бути встановлений виключно законом, а не актом відповідного міністерства чи іншого органу.

Важливим нововведенням є також принцип мовчазної згоди. Він означає таке: якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову в його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу зазначеного документа або відмову в ній, рішення вважається таким, що прийняте позитивно, і суб'єкт господарювання має право здійснювати відповідні дії чи займатися відповідною діяльністю. Принцип "мовчазної згоди" на території колишнього СРСР, окрім України, прийнятий лише в Грузії.Безумовно, це дуже корисна для підприємництва норма, яка дозволяє значно зменшити рівень зловживань в дозвільній сфері. Але ж фактично, як показує досвід одеських підприємців, ця норма не діє!

Крім того, Закон обмежує мінімальний термін укладення договорів оренди державного майна, який тепер становитиме п’ять років, якщо сам орендар не захоче укласти договір на коротший термін. Це, з одного боку, додасть усталеності орендним відносинам та, відповідно, більшої стабільності бізнесу, а з іншого – може ускладнити укладення договорів оренди державного майна.

Закон вводив до 1 січня 2011 р. мораторій на здійснення органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо суб'єктів малого підприємництва (за винятком деяких видів перевірок, здійснюваних органами податкової служби, захисту прав споживачів та Пенсійного фонду). Фактично цей мораторій не діє, всі «десанти» податківців в Одесі у 2010 р. викликали тотальний «шок» у суб’єктів малого підприємництва, зокрема на одеських ринках.

Очевидно, зазначені зміни, крім сфери ліцензування, не є радикальними, а тому не зможуть значно підвищити привабливість України для іноземних інвесторів, які очікують суттєвіших змін та сприяння влади. Тому не дивно,що наприкінці 2010 р. Forbes вирішив, що в Україні погіршились умови ведення бізнесу. Україна опустилася з 97 на 98 місце в рейтингу Forbes [3]. Перше місце в рейтингу Forbes зберегла Данія. До першої п'ятірки також увійшли Гонконг, Нова Зеландія, Канада і Сінгапур. Поряд з Україною в рейтингу Forbesза умовами ведення бізнесу розташувалися Росія, яка все ж піднялася на 97 місце зі 103, і Сенегал (опустився з 67 місця на 99). Останнє, 128 місце в рейтингу посіла Венесуела, яка в минулому році розташовувалася на 117 місці.При складанні рейтингу, зокрема, враховувалися зростання ВВП, частка ВВП на душу населення, торговий баланс, співвідношення розміру держборгу і обсягу ВВП, податкове навантаження, рівень корупції, свободи особистості, захисту інвесторів, впровадження інновацій та інші показники.

Нинішня влада розуміє ситуацію. Проведено судову реформу. В 2011 р. буде введено електронну реєстрацію підприємств і фізичних осіб-підприємців [4]. Прийнято небезспірний Податковий кодекс України, переглянутий на користь підприємців внаслідок їх акцій протесту. Про подальше спрощення ведення бізнесу в Україні Віктор Янукович заявив, виступаючи на засіданні україно-словацького економічного форуму: «До кінця цього року дозвільна система буде скорочена на 92%», - сказав Президент.За словами Януковича, на рівні державних та регіональних органів влади будуть створені всі умови для максимально комфортної роботи інвесторів, щоб їм не доводилося займатися тривалими бюрократичними процедурами.Зокрема Президент повідомив, що в будівельній галузі процедурами, пов’язаними з підготовкою майданчика і підведенням комунікацій, буде займатися спеціальна сервісна компанія. Крім цього,Президент запевнив, що в Україні буде посилена боротьба з корупцією [5].

На основі узагальнення звернень суб’єктів господарювання, робочих зустрічей з підприємцями, консультацій з фахівцями-експертами та громадськими організаціями Аналітичний центр «Академія» узагальнив та систематизував головні нормативні перешкоди, які стримують розвиток підприємництва в Україні, та розробили рекомендовані механізми їх усунення і врегулювання [6]. Проаналізовані 10 проблем з питань регуляторної політики, незалежної оцінки орендованого майна, відносин підприємців з власниками ринків та запропонований механізм їх розв’язання. 
На основі узагальнення звернень суб’єктів господарювання, робочих зустрічей з підприємцями, консультацій з фахівцями-експертами та громадськими організаціями Аналітичний центр «Академія» узагальнив та систематизував головні нормативні перешкоди, які стримують розвиток підприємництва в Україні, та розробили рекомендовані механізми їх усунення і врегулювання [6]. Проаналізовані 10 проблем з питань регуляторної політики, незалежної оцінки орендованого майна, відносин підприємців з власниками ринків та запропонований механізм їх розв’язання. 

Вважаємо, що основною проблемою для розвитку українського підприємництва є системна вітчизняна корупція. Якщо з 2011 року Закон про боротьбу з корупцією набуде чинності, маємо сподівання, що, нарешті, буде побудований фундамент для реального спрощення ведення бізнесу і формування усталеного середнього класу в Україні.

 

1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 192 с.
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: Закон України від 15.12.2009 р. № 1759-VI // [Електронний ресурс] http://zakon1.rada.gov.ua
3. Новичкова Євгенія. Старший юрист адвокатської компанії Arzinger  // [Електронний ресурс] http://finance.tochka.net/ua/9824
4. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо проведення електронної реєстрації: Закон України  вiд 19.10.2010  № 2609 // [Електронний ресурс]  http ://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=260917&p
=1291970934042585
5. Україна опустилася на 98 місце в рейтингу Forbes // [Електронний ресурс]
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2010/04/01/192350
6. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні та рекомендовані 
механізми їх врегулювання // [Електронний ресурс]  http://www. academia.org.   ua/? p=658
Література:
 
  • 1. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 192 с.
  • 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: Закон України від 15.12.2009 р. № 1759-VI // [Електронний ресурс] http://zakon1.rada.gov.ua
  • 3. Новичкова Євгенія. Старший юрист адвокатської компанії Arzinger  // [Електронний ресурс] http://finance.tochka.net/ua/9824
  • 4. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо проведення електронної реєстрації: Закон України  вiд 19.10.2010  № 2609 // [Електронний ресурс]  http ://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=260917&p=1291970934042585
  • 5. Україна опустилася на 98 місце в рейтингу Forbes // [Електронний ресурс] http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2010/04/01/192350
  • 6. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні та рекомендовані механізми їх врегулювання // [Електронний ресурс]  http://www. academia.org.   ua/? p=658
  •  
3
Ваша оценка: Нет Средняя: 3 (1 голос)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.