facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЙ У СФЕРІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Автор Доклада: 
Панчук А.С.
Награда: 
АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЙ У СФЕРІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 005.52: [005.21:339.138]

АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЙ У СФЕРІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

 

Панчук А.С., к.е.н., ст. викладач
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

 

У статті розглянуто алгоритм аналізу розробленості стратегічних цілей і стратегій процесі здійснення маркетингового управління комерційною діяльністю на прикладі сучасних торговельних підприємств, зокрема методику оцінки розробленості стратегічних цілей і стратегій та модель оцінки розробленості стратегічних цілей і стратегій маркетингового управління комерційною діяльністю.

Ключові слова: стратегії; стратегічні цілі; стратегічне планування; маркетингове управління комерційною діяльністю.

In the article the consideration is given to the algorithm of analysis of elaboration of strategic aims and strategies of marketing management by commercial activity on example of modern trade enterprises, in particular methodic of audit of elaboration of strategic aims and strategies of marketing management by commercial activity.

Key words: strategies; strategic aims; strategic planning; marketing management by commercial activity.

 

Орієнтація економіки України на ринковий розвиток передбачає своєчасну реакцію сучасних торговельних підприємств на зміни у динамічному маркетинговому середовищі та їх здатність до забезпечення стійких конкурентних переваг у довгостроковому періоді, що стає можливим тільки при здійсненні стратегічного планування в процесі маркетингового управління їх комерційною діяльністю.

Польові та кабінетні дослідження свідчать, що на вітчизняних підприємствах спостерігаються лише окремі спроби впровадження елементів стратегічного планування у практику комерційної діяльності, які здійснюються за відсутністю теоретичного підґрунтя.

Питання стратегічного планування діяльності підприємств висвітлюються в багатьох наукових роботах, серед яких роботи І. Ансоффа, К. Боумена, М. Володькіної, В. Герасимчук, А. Садєков, З. Шершньова; проблеми використання маркетингових інструментів у стратегічному плануванні висвітлюються у роботах Л. Балабанової, Н. Куденко, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мак-Дональда, П. Чевертона. Однак проблеми аналізу розробленості стратегічних цілей і стратегій як складового елементу стратегічного планування маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств залишаються не достатньо висвітленими.

Метою даної статті є розробка алгоритму аналізу розробленості стратегічних цілей і стратегій процесі здійснення маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств.

Підсистема стратегічного маркетингового планування комерційної діяльності передбачає перевірку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю. Для цього доцільно використовувати запропоновану модель, що представлена у таблиці 1.

Таблиця 1 - Рекомендована модель оцінки розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю

Таблиця 1 - Рекомендована модель оцінки розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю

 

Нами було досліджено 12 торговельних підприємств різного розміру розташованих у місті Донецьку та Донецькій області, які були згруповані у чотири кластери: кластер А (ТОВ «Фудсервис», ТОВ «Моноліт», ТОВ «Лія», ТОВ «Фірма «Кортес») – великі, кластер В (ТОВ «Ефект» ПФ «БУМ», ТОВ «Бель», ТК «Шахтар», ЗАТ «Юг-Торг» – середні, кластер С (ТОВ «Кароліна», ПП «Гарант ЛТД», ПП «Кольрабі», ПП «Зевс»– дрібні.

 

 

Оцінку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю на корпоративному рівні, бізнес-рівні і функціональному рівні було здійснено за запропонованою методикою. Результати оцінки розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю на прикладі підприємств кластеру А подано у таблиці 2.

Таблиця 2 - Оцінку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств кластеру А

Таблиця 2 - Оцінку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств кластеру А

Таблиця 2 - Оцінку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств кластеру А

Таблиця 2 - Оцінку розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств кластеру А

 

В цілому оцінка рівня розробленості стратегічних цілей і стратегій у сфері маркетингового управління комерційною діяльністю показала, що у кластері А усі підприємства мають високий рівень розробленості стратегічних цілей і стратегій.

 

 

 

Література:

  1. Балабанова Л.В. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика : моногр. / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук. – Донецк : ДонГУЭТ им.М.Туган-Барановского, 2003. – 231 с.

  2. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга: полный набор стратегий, инструментов и техник / П. Чевертон ; [пер. с англ. В.И. Егорова]. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 608 с.

  3. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятиями : моногр. / Н.Н. Лепа. – Донецк : 2002. – 186 с.

8
Ваша оценка: Нет Средняя: 8 (1 голос)

The analysis

Scientific research is ascertaining the nature. Findings are adequate. Report deserves the attention of scientists and practitioners.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.