facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ПЕРСТАЧУ СРІБЛЯСТОГО

Автор Доклада: 
Абдулкафарова Е. Р., Ковальова А. М., Ільїна Т. В.

УДК 615.322:582.736.001

ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ПЕРСТАЧУ СРІБЛЯСТОГО

Абдулкафарова Ельміра Рамізівна, аспірант
Ковальова Алла Михайлівна, д-р фарм. наук, проф.
Ільїна Тетяна Василівна, канд. фарм. наук, доцент
Національний фармацевтичний університет


В траві перстачу сріблястого методом хромато-мас-спектрометрії виявлено 71 сполуку, з яких 62 було ідентифіковано, серед них фенольні сполуки, терпеноїди. Домінуючими компонентами є аліфатичні кислоти: каприлова, нонанова, капринова, лауринова.
Ключові слова: перстач сріблястий, ефірна олія, метод хромато-мас-спектрометрії.

In the grass Potentilla argentea by chromatography-mass spectrometry found 71 compounds, of which 62 were identified, including phenolic compounds, terpenoids. The dominating components are aliphatic acids: caprylic, nonanova, kaprynova, lauric.
Keywords: Potentilla argentea, essential oil, the method of chromatography-mass spectrometry.

Рослини роду перстач (Potentilla) широко використовуються у народній медицині та містять різні групи біологічно активні речовини (БАР) [4,6]. Нашу увагу привернув перстач сріблястий (Potentilla argentea), галенові препарати якого використовують як в’яжучий, протизапальний, бактерицидний і кровоспинний засіб. Застосовують його при різних запальних та інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, кровотечах різного походження. Трава перстачу сріблястого входить до складу мікстури Здренко, яку вживають як симптоматичний засіб при папіломатозі сечового міхура та антацидному гастриті. Перстач сріблястий – багаторічна трав’яниста рослина родини Rosaceae. Має товсте циліндричне шишкоподібне дерев’янисте кореневище. Листки пальчасто-п’ятироздільні (верхні – трійчасті), зверху голі чи розсіяноволосисті, зісподу – білуватоповстисті; прикореневі листки на довгих черешках. Цвіте у червні – липні. Перстач сріблястий росте по всій території України на лісових галявинах, на луках, лісових галявинах. В перстачі сріблястому визначено кумарини, флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни (аскорбінова кислота), мінеральні речовини [2,5].
Об’єктом нашого дослідження стала трава перстачу сріблястого, заготовлена у Харківській області влітку 2010р.
Метою дослідження було встановлення компонентного складу ефірної олії отриманої з трави Potentilla argentea.
Експериментальна частина. Для відгонки ефірної олії використовували метод Виноградова Б.О., який дозволяє отримати ефірну олію з невеликої кількості сировини та найбільш повно екстрагувати компоненти ефірної олії для подальшого якісного та кількісного аналізу [1].
Склад ефірних олій досліджували методом хромато-мас-спектрометрії [3]. Використовували хроматограф Agilent Technology 6890N з мас-спектрометричним детектором 5973N. Умови аналізу: хроматографічна колонка кварцова, капілярна HP-5MS. Довжина колонки 30 метрів. Внутрішній діаметр 0,25 мм. Газ-носій – гелій. Швидкість газу-носія 1 мл/хв. Об'єм проби 0,1 - 0,5мкл (для розчинів ефірної олії). Введення проби з поділом потоку 1/50. Температура термостата 500С з програмуванням 40С/хв до 2200С
Результати та їх обговорення. Одержані спектри розглядали як на основі загальних закономірностей фрагментації молекул органічних сполук під дією електронного удару, так і шляхом порівняння отриманих результатів з показниками у мас-спектральній бібліотеці бази даних NIST02 (більше 174000 речовин).
Перед проведенням пошуку для кожного хроматографічного піку розраховували усереднений мас-спектр, від якого віднімали спектр фону. Ідентифікацію сполук проводили шляхом порівняння одержаних мас-спектрів хроматографічного піку з мас-спектрами еталонних сполук з найбільшою вірогідністю ідентифікованих програмою розпізнавання на масиві спектрів бази даних.
Кількісний вміст розраховували за відношенням площі піків компонентів до суми площ усіх піків на хроматограмі (метод нормалізації). Індекси утримання компонентів розраховували за результатами контрольних аналізів ефірних олій з додаванням суміші нормальних алканів (С10-С18).
В результаті в ефірній олії трави перстачу сріблястого виявлено 71 сполуку та визначено їх кількісний вміст (мг/кг сировини), з них ідентифіковано 62 (табл.1).
В ефірній олії трави Potentilla argentea виявлено фенольні сполуки: бензальдегід, фенілацетальдегід, тимол, анетол, 4-метоксибензальдегід, 2-метокси-4-вінілфенол, евгенол, 3-метилбензофенон.

Ідентифіковано терпеноїди: цис-ліналоолоксид, ліналоол, ?-терпінеол, карвон, геранілацетон, 2,3-дегідро-?-іонон, ?-іонон, ?-іонон-5,6-епоксид, каріофіленоксид, цис-азарон, гексагідрофарнезилацетон, сквален. Домінуючими компонентами є аліфатичні кислоти: каприлова, нонанова, капринова, лауринова. Результати наших досліджень створюють передумови для поглибленного вивчення та обґрунтування фармакологічної активності перстачу сріблястого.
Висновки. Вперше досліджено компонентний склад ефірної олії перстачу сріблястого - Pоtentilla argentea. Виявлено 71 сполуку та визначено їх кількісний вміст (мг/100г сировини), з них ідентифіковано 62, серед яких найбільше значення мають фенольні сполуки, терпеноїди та аліфатичні кислоти.

Література:
1. Ковальова А.М., Абдулкафарова Е.Р. Дослідження ефірної олії трави Potentilla alba / Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення і перспективи: Тези доп. Ювілейної наук.-практ. конф. з між нар. участю (м. Харків, 26 березня 2009 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – Стор. 97.
2. Chemical fingerprint of Potentilla species by using HPTLC method / A. Bazylko, M. Tomczyk, A. Flazinska, A. Legas // JPC-Journal of Planar Chromatography-Morern TLC – 2011. – vol.24. – P. 441-444.
3. Direct resistively heated column gas chromatography (Ultra fast module-GC) for high-speed analysis of essential oils of differing complexities / Bicchi C., Brunelli C., Cordero C., Rubiolo P., Galli M., Sironi A. // J. Chromatogr. A. – 2004. – 1024, № 1 – 2. – С.195 – 207.
4. Rose Scent: Genomics Approach to Discovering Novel Floral Fragrance–Related Genes/ I. Guterman, M. Shalit, N. Menda, D Piestun., M Dafny-Yelin., G. Shalev, E. Bar, O. Davydov, M Ovadis., M Emanuel., J. Wang, Z Adam., E. Pichersky, E. Lewinsohn, D. Zamir, A. Vainstein, D. Weiss // Plant Cell. 2002 October; 14(10): 2325–2338 р.
5. Tomczyk M., Pleszczyсska M., Wiater A. Variation in Total Polyphenolics Contents of Aerial Parts of Potentilla Species and Their Anticariogenic Activity // Molecules. – 2010. – №15. – Р. 4639-4651.
6. Triterpenes from herb of Potentilla chinesis / P. Liu, H.Q. Duan, Q. Pan, Y.W. Zhang, Z. Yao // China Journal of Chinese Materia Medica – 2006 – Vol. 31. – № 22. – P. 1879-1880.

9.86047
Ваша оценка: Нет Средняя: 9.9 (43 голоса)

Дослідження складу ефірної олії з трави Potentilla argentea

Не дивлячись на успіхи, що вже досягнуті вченими багатьох країн у синтезі нових лікарських сполук, лікарькі рослини й досі залишаються важливим джерелом отримання лікарських засобів у вьому світі. Більш за 1/3 лікарьских засобів, що використовуються в сучаній медицині, отримані з рослинної сировини. Тому на сьогодні й досі залишається актуальним питання про розширення бази лікарської рослинної сировини для виробництва фітопрепаратів та більш детального вивчення складу біологічно активних речовин з рослин, що вже використовуються у виробництві. Виходячи з цього, вивчення компонентного складу ефірної олії з трави Potentilla argentea є актуальним. Проведене авторами дослідження не тільки дає змогу вподальшому чітко розглядати механізм дії препаратів з Potentilla argentea, а й визначати оптимальну лікарську форму та розраховувати дозування при використанні у фітотерапії.

Удачи !

Удачи ! Ваш труд заслуживает уважения!

Досить цікава інформація,

Досить цікава інформація, пошук лікарської сировини є актуальним завданням сучасної фармації. За фітопрепаратами наше майбутнє.

Интересная статья, авторами

Интересная статья, авторами проделана огромная работа.

Очень интересная информация

Род Potentilla насчитывает очень много растений, но к сожалению, изучаются лишь несколько! Очень интересная информация!

Поиск растительного

Поиск растительного сырья,содержащих биологически активные вещества,очень актуальный вопрос современной фармацевтической науки.Очень познавательная информация.

-

-
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.