facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ВИКОРИСТАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ РОСЛИННОГО ПОХДЖЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ

Автор Доклада: 
Глущенко А.В., Георгіянц В.А., Набока О.І., Єфтівєєва О.А.
Награда: 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ РОСЛИННОГО ПОХДЖЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ РОСЛИННОГО ПОХДЖЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ

Глущенко Алла Володимирівна, канд. фарм. наук, доцент     
Георгіянц Вікторія Акопівна, д-р фарм.наук, проф.
Набока Ольга Іванівна, д-р фарм. наук, проф.
Євтіфєєва Ольга Анатоліївна, д-р фарм. наук, доцент
Національний фармацевтичний університет


У статті доводиться доцільність сумісного використання рослинних гепатопротекторів з існуючими педіатричними препаратами, з метою зменшення їх гепатотоксичної дії.
Ключеві слова: педіатрія, небажані ефекти, гепатотоксична дія, рослинні гепатопротектори, комбіновані препарати

The results of this article shown that it's reasonable to combine herbal hepatoprotectors with pediatric drugs to decrease hepatotoxic action.
Keywords: pediatrics, adverse effects, hepatotoxic action, herbal hepatoprotectors, complex preparations


На сьогодні в Україні спостерігається збільшення арсеналу дитячих лікарських засобів, виготовлених вітчизняними виробниками. Це безумовно є дуже корисним фактом, однак більшість з них, як й їх зарубіжні аналоги, мають певні недоліки. Зокрема, це стосується прояву небажаних ефектів у дітей раннього віку. Нами було вивчено дитячі препарати українського виробника, діючими речовинами яких є бісептол та лоратадин. При їх розумному використанні, а саме - додержанні доз, тривалості курсу лікування та правил прийому, серйозні ускладнення рідко мають місто. Але в окремих випадках можуть спостерігатися алергічні реакції, шлунково-кишкові розлади та структурно-метаболічні порушення з боку гепатобіліарної системи. В ході проведеного фармакологічного дослідження було доведено, що обидва препарати мають прояв гепатотоксичної дії, яка є дуже небезпечною для дітей. Ми пов'язуємо цій факт з високим та напруженим рівнем метаболічних процесів, особливо у ранньому дитячому віку.
Одним з перспективних напрямків сучасної медицини є поєднання сполук синтетичного і природного походження. Такий підхід дозволяє за рахунок синергізму діючих речовин, забезпечити необхідну фармакологічну дію та зменшити ефективну дозу діючих речовин. Тому, для усунення зазначеного небажаного ефекту, нами сплановано введення фітокомпоненту, що виявляє гепатопротекторну дію в існуючі лікарські засоби, й таким чином, планується створення нових комбінованих лікарських препаратів.
Відомо, що група гепатопротекторів рослинного походження є самою багаточисельною та складає 52%. Ймовірно це пов'язано з широким спектром дії цієї групи препаратів, доступністю у ціновому відношенні, та мінімальному прояву небажаних реакцій. Ці факти дозволяють їх вважати більш безпечними, ніж будь-які хімічні сполуки, що є дуже важливим при виборі компоненту для педіатричної лікарської форми.
Нами було відібрано та проаналізовано хімічний состав деяких лікарських рослинних гепатопротекторів, використання яких ми вважали доцільним для створенні нового безпечного комбінованого дитячого препарату. Це розторопша плямиста (Silybum marianum L.), артишок посівний (Synara scolymus), цмин пісковий (Helichrysum arenarium), рутка лікарська (Fumaria officinalis), рутка Шлейхера (Fumaria Schleicheri), хвощ польовий (Equisetum arvense), володушка золотиста (Buplerum aureum), звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.), аїр тростинний (Acorus calamus L.), солянка холмова (Salsola collina), кукурудзяні рильця (Zea mays). Найбільш перспективні з них, яки здатні покращувати порушену антитоксичну функцію печінки та позитивно діяти на порушений метаболізм, функції і структуру паренхіми печінки, зібрано у таблиці 1.
фітостерини. Гепатопротекторна, жовч

З нашої точки зору, найбільш безпечними та перспективними фітокомпонентами, які мають крім гепатопротекторної, ще й жовчогінну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну дію, та в цілому покращують стан гепатобіліарної системи, можна вважати солянку холмову (Salsola collina), артишок посівний (Synara scolymus), володушку золотисту (Buplerum aureum), рутку лікарську (Fumaria officinalis) та рутку Шлейхера (Fumaria Schleicheri). Тому саме вони і були відібрані для проведення подальшого фармацевтичного скринінгу.

Литература:
1. Минушкин О.Н. Некоторые гепатопротекторы в лечении заболеваний печени Лечащий врач, 2002, №6, с 55-58.
2. Natural flavonoids as micronutrients, medicinal preparation and biology active additions / A.V. Gluschenko, A.Yu. Vladimirov, N.B. Burd, O.A. Vasilyeva // Programme and Abstracts: The 42nd IUPAC Congress Chemistry Solutions (2-7 August 2009). – SECC, Glasgow, Scotland, UK – 2009. P107_017
3. Васильева О.А., Глущенко А.В., Георгиянц В.А., Гарная С.В. Целесообразность разработки комбинированных лекарственных средств в педиатрической практике // Материалы междунар. науч.-практ. конференции: Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства. – Казахстан, Ташкент, 2009. – Т. 2. – С. 288-289
4. Самсыгина Г.А. Особенности антибиотикотерапии в педиатрии. РМЖ, Том 1 № 2, 1999

8.75
Ваша оценка: Нет Средняя: 8.8 (4 голоса)

Спасибо авторам за

Спасибо авторам за исследование такой актуальной темы. Фитопрепараты, а также фитокомпоненты, как правило, являются достаточными эффективными и безопасными для детей раннего возраста, поэтому желаем Вам успехов в дальнейших исследованиях!
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.