facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор Доклада: 
Дзюбіна К.О.
Награда: 
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дзюбіна К.О., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто причини та приклади виникнення зворотних матеріальних потоків. Сформовано визначення категорії «зворотний матеріальний потік.». Обґрунтовано необхідність управління зворотними матеріальними потоками промислового підприємства.
Ключові слова: матеріальні ресурси, зворотний матеріальний потік, реверсивна логістика, повернення продукції, відкликання продукції, рециклінг, утилізація, вторинна сировина, управління зворотними матеріальними потоками.

The issues, concerning reversematerialflow’sappearance in the industrial enterprise activity are investigated. Reasons and examples of reversematerialflow’sappearance are established. The category “reversematerialflow” is defined. The necessity of reversematerialflows’ management in the industrial enterprise activity is grounded.
Keywords: materialresources, reversematerialflow, reverselogistics, productreturn, recall, recycling, utilization, secondary raw, reversematerialflows’ management

Новим прогресивним підходом в управлінні матеріальними та супутніми потоками в різних сферах господарської діяльності підприємства є виділення зворотних потокових процесів, викликане зростанням культури споживання та обізнаністю споживачів, підвищенням соціальної відповідальності підприємств, активізацією державного контролювання виробничих процесів, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища та вичерпністю світових ресурсів.

Основним об’єктом управління при переміщення матеріальних ресурсів у просторі між економічними об’єктами є  наскрізний матеріальний потік. Цей потік проходить по логістичному ланцюжку, починаючи від першоджерела – сировини і закінчуючи кінцевим споживачем.

Розкриттю питань розбудови методології управління матеріальними та супутніми потоками присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких: Г.Азаренкова, Є.Крикавський,О.Кузьмін, Р.Ларіна, Б. Анікін, Д. Бауерсокс, Й. Беккер, Д.Гаврилов, А.Гаджинський, Д.Сток, Дж.Хескетт та ін. Хоча ними було розроблено загальне теоретичне підґрунтя й визначено принципи використання функцій менеджменту та систем логістики в управлінні матеріальними потоками, безпосередньо аспекту управління зворотними матеріальними потоками надано досить мало уваги.

Сферами виникнення зворотного матеріального потоку на підприємстві може бути система розподілу або постачання , тобто рух товарів, фінансів та інформації в напрямку, протилежному нормальній розподільчій та постачальницькій діяльності підприємства. Повернення готової продукції та використання вторинної сировини в діяльності підприємств стає все більш актуальним. Це пов’язано, в першу чергу, з підвищенням культури споживання, обізнаністю споживачів, з впровадженням соціальної та юридичної відповідальності підприємств-виробників, актуалізацією проблем захисту навколишнього середовища [1, с.12; 2, с.22]. Приклади утворення зворотних матеріальних потоків  наведено в Табл.1.

Таблиця 1

Приклади утворення зворотних матеріальних потоків в діяльності промислових підприємств

№ з/п

Назви підприємств

Види продукції

Причини виникнення ЗМП

Джерела

   1

      2

        3

             4

        5

 1.  

Toyota

600 тис. автомобілів

Неякісна продукція (проблеми з склопідйомникакми)

Toyota отзывает автомобили // Всеукраїнський автомобільний портал від 27.08.2009р. -

 1.  

BMW

150 тис. автомобілів

Неякісна продукція (дефект в паливних насосах

И ты, BMW? Баварцы отзывают 150 тысяч автомобилей 

 1.  

Volkswagen

400 тис. автомобілів

Неякісна продукція (ризик витоку палива)

Volkswagen отзывает автомобили 

 1.  

292 тис. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з механізмом заднього крісла)

Офіційний сайт компанії «Аверс-капітал» від 2008р. 

 1.  

АвтоВАЗ

12 тис. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з вакуумним підсилювачем гальмівної системи)

Леденев А., Синицына Е. АвтоВАЗ дал задний ход // Газета «Комерсантъ» №188 від 2.11.2010р.- С.5

 1.  

General Motors

100 тис. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з ременем безпеки)

GM отзывает 100 000 кроссоверов Cadillac, Chevrolet и GMC // Стаття від 20.12.2010р. 

 1.  

Bentley

596 автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з забезпеченням безпеки у випадку ДТП)

Компания Bentley отзывает автомобили из-за ржавых емблем // Стаття від 21.09.2010р.

 1.  

Honda

1,35 млн. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з  проводкою в фарах)

Honda отзывает 1,35 млн малолитражек Fit // Стаття від 16.12.2010р. 

 1.  

Mazda

7 тис. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми з топ ливним розподілювачем)

Mazda отзывает семь тысяч автомобилей // Стаття від 26.11.2010р. 

 1.  

Nissan

2 млн. автомобілів

Неякісна продукція (технічні проблеми в системі управління двигуном )

Nissan отзывает более 2 млн автомобилей  // Стаття від 28.10.2010р. 

 

 1.  

Mitsubishi Motors

2 млн. автомобілів

Приховування інформації щодо дефектів гальмівної системи

http://avers-capitals.info/av3r7-cap1ta1147.html

 1.  

ООО «Компанія» ЯрКо»

Дитячий одяг

Неякісна продукція (брак по кнопках, недоліки в місці кріплення товарного ярлику)

Компания «ЯрКо» отзывает продукцию //Офіційний сайт компанії «ЯрКо»  -Стаття від 30.11.2009р. 

 1.  

McDonald’s

12 млн. дитячих стаканів

Неякісна продукція (наявність отруйних речовин)

McDonald's отзывает миллионы ядовитых детских станканчиков – Стаття від 04.06.2010р. 

 1.  

Mattel

18,2 млн. дитячих іграшок

Неякісна продукція (наявність небезпечних елементів)

Malvern J., Macartney J. Partners urged to check homes as 2 million unsafe toys are recalled // The Times 15.08.2007 

 1.  

Ferrero

Льодяники Tic Tac

Неякісна продукція (наявність в продукті пластикового пакувального матеріалу)

Ferrero отзывает партию драже Tic Tac - http:// Газета Коммерсантъ №58 від 03.04.2008р.

 1.  

Coca-Cola

Напої

Неякісна продукція (наявність бензолу та сірки в напоях)

Coca Cola отзывает в Израиле напитки, содержащие бензол и серу // Газета Коммерсантъ №209 від 01.12.2009 

 1.  

Nestle

Розчинна кава Nescafe  преміального сектору, ( займає 31,6% українського ринку кави в сегменті від 40 до 100грн.)

Неякісне пакування, пошкодження під час транспортування

Голубева А., Миронова И. Вокруг кофе заварилась каша.// Газета Комерсантъ №84 від 21.02.2010 

 1.  

Procter&Gamble

Назальний спрей, 120 тис.флаконів

Неякісна продукція (наявність бактерій типу  “ B. Сepacia”)

Procter & Gamble- отзывает продукции в котором обнаружены следы бактерий B. Сepacia // Медичний сайт Азейбарджана  

 1.  

Nokia

Зарядний прилад

Неякісна продукція (можливість ураження струмом)

Смирнова Т. Nokia отзывает зарядные устройства. // Daily Digital Digest від 09.11.2009р. 

 1.  

Toshiba

41 тис. ноутбуків

Неякісна продукція (загроза спалаху)

Toshiba отзывает 41 тыс. ноутбуков из-за угрозы их воспламенения // Стаття від  04.09.2010р. 

Джерело: систематизовано автором

Аналізування сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури щодо управління матеріальними потоками дало змогу зробити висновки,що більшість авторів розглядають рух матеріалів та товарів в напрямку від джерела виникнення сировини до споживача. ЗМП розглядаються більшістю авторів як складова прямого розподілу в контексті після продажного обслуговування споживачів  або утилізації відходів [3, с.337-338]. Незважаючи на багатогранність тлумачення категорії «матеріальний потік», жодна з них не привертає увагу до виникнення зворотного матеріального потоку. Проаналізовані нами тлумачення категорії «матеріальний потік» [4, с.148; 5; 6, с.8; 7, с.23; 8-10] дають можливість зробити висновок, що всі вони розглядають матеріальний потік в напрямку від джерела виникнення до джерела його споживання. З точки зору такої науки як реверсивна (зворотна) логістика, окрім класичного матеріального потоку, на підприємстві можуть виникати зворотні логістичні потоки, а отже і зворотні матеріальні потоки повинні бути виділені як окремий об’єкт управління [11, с.107-111; 12].

Проаналізувавши вищенаведені положення нами запропоновано наступне визначення зворотного матеріального потоку –  сукупність потоків сировини, запасів незавершеного виробництва, готової продукції, віднесені до визначеного часового інтервалу та направлені в напрямку від джерела їх споживання до джерела їх утворення з метою відновлення цінності, повторного використання або переробки.

Необхідно зауважити, що на практиці існують також супутні зворотні потоки (фінансові, інформаційні та ін.), однак вони, на нашу думку, не потребують розроблення спеціальних механізмів управління, оскільки не мають суттєвих відмінностей від аналогічних потоків прямого руху.

Однією з найпоширеніших передумов виникнення зворотних матеріальних потоків є відкликання продукції. Вперше термін «відкликання» було застосовано в США в 1978р. після прийняття закону, який зобов’язав виробників відкликати свою продукцію з метою виправлення дефектів та повідомляти про це органи влади. Пізніше подібний закон було прийнято в Японії, а вже з 80-х років дана практика стала прийматись по всьому світі. Перший випадок відкликання продукції на території бувшого СРСР було зафіксовано в 2002р. – через дефекти в гальмівній системі було відкликано 8,5 тис. автомобілів  «Нива» ВАЗ-21213 [14].

За причинами виникнення зворотні матеріальні потоки на нашу думку можна поділити на дві основні групи:

1. Зворотні матеріальні потоки ініційовані виробником або постачальником через:

 • отримання однотипних претензій споживачів в сервісні установи
 • виявлення дефектів фахівцями виробника або державною організацією
 • отримання судового рішення, щодо неякісної продукції;
 • збір використаної продукції для використання в якості вторинної сировини;
 • збір використаної продукції для подальшої утилізації;

2. Зворотні матеріальні потоки ініційовані споживачем через:

 • виявлення браку або технічних недоліків;
 • невідповідність форми, кольору, дизайну та інших параметрів очікуванням;
 • потребу в задоволенні вимог сервісного обслуговування;
 • відповідність умовам договору з торгівельним підприємством (в якості товарного запасу);

Таким чином, підприємству в сучасних умовах розвитку необхідно приділяти увагу не лише прямим, а і зворотним матеріальним потокам. Основними завданнями, які має вирішувати менеджмент підприємства під час управління зворотними матеріальними потоками є наступні:

 • попередження обсягів повернення готової продукції,
 • скорочення обсягів ЗМП,
 • скорочення втрат тари;
 • забезпечення  можливого повторного використання або переробки матеріалів
 • забезпеченняпроцесу ефективної утилізації та рециклінгу матеріалів

Правильне аналізування причин повернень дасть можливість впливати на рівень рентабельності діяльності підприємства. Вчасне встановлення причин виникнення зворотних матеріальних потоків впливає на якість розроблених превентивних заходів та врахування потреб в необхідній кількості додаткових площ для тимчасового їх зберігання.

Відсутність належного управління зворотними матеріальними потоками промислового підприємства  може призвести до наступних наслідків в його діяльності:

 • виникнення додаткових витрат, пов’язаних з діяльністю бракованої продукції;
 • розсортування продукції;
 • зупинка виробництва;
 • судові позови;
 • втрата іміджу тавартості бренду.

Управління зворотними матеріальними потоками тісно пов’язано з рециклінгом та утилізацією продукції як на мікро- так і на макрорівні.В контексті здійснення рециклінгу та утилізації  це дасть можливість зменшити  забруднення навколишнього середовища та скоротити обсяги використовуваних природних ресурсів. Так, наприклад, в США, за різними даними, щорічно створюється від 3,5 до 4,3 млрд.т твердих побутових відходів, з яких приблизно половина – це відходи сільськогосподарської діяльності, 1,7 млрд. т – породи горяних розробок, 200-300 т. – побутові відходи. В СНД маса побутових відходів сягає щорічно 90 млн.т, промислових – від 1,0 до 1,2 млрд. т, породи горяних розробок – 6 млрд. т щорічно [15].

Отже, з метою ефективного управління діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки, розвитку соціальної та підвищенню юридичної відповідальності, актуалізації проблем забруднення навколишнього середовища та екологоорієнтованого управління підприємству не достатньо розглядати діяльність, пов’язану з управлінням зворотними матеріальними потоками лише як ізольовану фрагментарну функцію. Необхідно розглядати управління зворотними матеріальними потоками як інтегровану діяльність в процесі реалізації функцій менеджменту, здійснювати активне тактичне та стратегічне планування в напрямку їх оптимізації, скорочення та попередження. Управління зворотними матеріальними потоками ставить за мету реалізацію функцій планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання процесу опрацювання потоку повернень продукції, виробничих відходів, утилю, відпрацьованих виробів, тари, упаковки тощо від місць виникнення до місць застосування чи екологічно чистого для довкілля зберігання, забезпечуючи витратну та часову оптимізацію цієї частини матеріального потоку. Управління зворотними матеріальними потоками промислового підприємства  є актуальним, оскільки товаропотоки зворотного напрямку від споживача до виробника мають тенденцію до збільшення. Необхідним є також державне стимулювання процесів управління зворотними матеріальними потоками, що може дати можливість не лише оптимізувати використання природних ресурсів, покращити екологічну ситуацію, а й підвищити імідж країни на міжнародному рівні.

 

Література:

 • 1. Социальная ответственность бизнеса // Человек и труд. – М., 2007.–№6. – С.12.;
 • 2. Петрушко И.Н. Внутренняя и внешняя среда организации. Социальная ответственность. – М.: Макс Пресс, 2004. – С. 22.;
 • 3. Логистика: Учебник / Под ред.. Б.А.Аникина. – 3-е изд., пеерраб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – с.337-338.;
 • 4. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 544с.;
 • 5. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник. - Д.: ВІК, 2005.- 335с.;
 • 6. Иоффе Р.В. Транспортная, производственная и информационная логистика. – М.: Изд-во Соврменного государственного университета, 1999. – 57с.; 
 • 7. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. – Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121с.;
 • 8. Родников А. Н. Логистика: Терминологический словарь / Родников А. Н. – [2-е изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 352 с.;
 • 9. Сергеєв В. И. Логистика в бизнесе : [ученик]. / Сергеев В. И. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.;
 • 10. Окландер М. А. Логістика : [підручник]. / Окландер М. А. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.;
 • 11. Зуева О.Н. Реверсивная логистика в управлении запасами. // Журнал Байкальского государственного университета экономики и права. Известия ИГЭА.- 2009. - №1 (63) – с.107-111;
 • 12. Fundamentals of Logistics Management.  Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram. – McGraw – Hil – 1997.- 640p.;
 • 13. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000слів / за аг.ред., д-ра філол..наук, проф.. В.В.Дубчинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 10008с.;
 • 14. Как и почему отзывают автомобили с рынка? – офіційний сайт компанії «Аверс-капитал»
 • 15. Дрозд І. П., Коломієць В. І. Основні завдання управління відходами України у контексті екологічної безпеки//Товариство задля вирішення проблеми відходів. – 2007. - № 4.
7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (2 голоса)

The analysis

Report of different depth and comprehensive analysis. The study is original object of analysis and specificity of the presentation.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.