facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

SWOT-АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРОВІЗОРАМИ ПЕРШОГО КОНТАКТУ

Автор Доклада: 
Зіменковський А.Б., Борецька О.Б.
Награда: 
SWOT-АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРОВІЗОРАМИ ПЕРШОГО КОНТАКТУ

УДК 614.271:615.15].002.612

SWOT-АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРОВІЗОРАМИ ПЕРШОГО КОНТАКТУ

Зіменковський Андрій Борисович, проф., д-р мед.наук
Борецька Ольга Богданівна, асистент
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

Проведено SWOT-аналіз факторів, що впливають на якість надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту. Змодельована матриця є достатньо гнучкою, що дозволяє внесення змін у подальших дослідженнях, чи при певних коливаннях у внутрішніх або зовнішніх факторах впливу на організацію фармацевтичної справи. Ключовою із визначених стратегій розвитку фармацевтичного сектору, отриманою на основі результатів проведеного SWOT-аналізу, вважаємо впровадження та розвиток системи ліко-пов’язаних проблем (drug-related problems, DRP), як методології впливу на якість надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту.

Ключові слова: SWOT-аналіз, провізор першого контакту, фармацевтична опіка, ліко-пов’язані проблеми

The SWOT-analysis of the factors which influence on the pharmaceutical care providing by first contact pharmacists has been conducted. The modeled matrix is flexible enough to allow changes introduction in further researches or in certain fluctuation of inner and outer influence factors on the pharmaceutical care organization. Among the identified pharmaceutical sector development strategies the key one resulted on the basis of the conducted SWOT-analysis findings is considered to be the introduction and development of drug-related problems system as the influence methodology on the pharmaceutical care providing quality by first contact pharmacists.

Keywords: SWOT-analysis, first contact pharmacist, pharmaceutical care, drug-related problems (DRP).

Актуальність. Методологія SWOT-аналізу дозволяє систематизувати результати дослідження за такими групами: сильні “strengths” та слабкі “weaknesses” сторони (внутрішні фактори); можливості “opportunities” та загрози “threats” з боку зовнішнього середовища (зовнішні фактори) [1]. Застосовувати її можна як для фармацевтичного підприємства в цілому, так і для окремих видів фармацевтичної діяльності [2]. Методологію SWOT-аналізу, окрім оцінки фінансової стабільності та моделювання стратегій розвитку фармацевтичних підприємств, використано для аналізу індикаторів оцінки системи охорони здоров’я [4], для аналізу фармацевтичної освіти в Україні [3], а також з метою дослідження технології обов’язкового медичного страхування із залученням посередників-страхових організацій [5].
Метою дослідження було проведення SWOT-аналізу факторів, що впливають на практичну діяльність провізора першого контакту.
Матеріали та методи. Об’єктами дослідження були фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на діяльність провізора першого контакту. Застосовано метод SWOT-аналізу.
Результати. Уперше нами змодельовано матрицю SWOT-аналізу факторів, що впливають на здійснення фармацевтичної опіки провізорами першого контакту в аптечних закладах України.
Матриця SWOT-аналізу

До категорії “S” (сильних сторін) увійшло 6 факторів: постійне професійне вдосконалення (навчання, семінари, конференції); можливість попередження ліко-пов’язаних проблем (drug related problems, DRP) (побічна дія, взаємодія лікарських засобів, коригування доз); можливість допомогти пацієнтові; стабільна заробітна плата тощо. Із слабких сторін (категорія “W”) нами визначено 8 факторів: велика кількість зовнішніх перевірок; незадоволеність робочим графіком (плаваючі вихідні тощо); вимушеність відпускати лікарські засоби без рецепту; конкуренція в колективі тощо. До зовнішніх факторів впливу, а саме категорії “О” (можливості), на нашу думку, належать: можливість впровадження медичного (фармацевтичного) страхування; перспективи створення єдиного інформаційного простору, з доступом до баз даних та спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень; недостатнє моделювання індивідуалізованої фармацевтичної опіки тощо. Щодо групи “Т” (загроз), то це наступні фактори: політична та економічна нестабільність; низький рівень доходів частини населення; наcлідки фінансової кризи (перебої з постачанням лікарських засобів, неможливість отримати їх без передоплати тощо); низька культура споживання лікарських засобів; необмежена реклама ліків; велика кількість випускників непрофільних фармацевтичних ВНЗ; зниження соціальної (медичної) функції провізорів.
На основі результатів змодельованого SWOT-аналізу сформовано стратегії розвитку та покращення якості надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту. Найважливіші стратегії, на нашу думку, базуються на основі впровадження та розвитку системи DRP в аптечному закладі: моделювання індивідуалізованої фармацевтичної опіки та впровадження індикаторів якості наданої фармацевтичної опіки, через менеджмент DRP; підвищення безпеки призначеної фармакотерапії, через пошук та попередження DRP провізорами першого контакту; виявлення та попередження системних помилок у призначенні лікарських засобів через аудит рецептів, використовуючи систему DRP; створення комп’ютерних систем підтримки прийняття клінічних рішень, які спрямовані на виявлення та попередження DRP в аптечному закладі; використання системи DRP для оцінки наданої фармацевтичної опіки, в тому числі як елементу страхової послуги в аптеці в умовах впровадження фармацевтичного страхування в Україні.
Висновок. 1. Уперше змодельована нами матриця SWOT-аналізу є достатньо гнучкою, що дозволяє внесення змін у подальших дослідженнях, чи при певних коливаннях у внутрішніх або зовнішніх факторах впливу на організацію фармацевтичної справи.
2. Отримані результати, на нашу думку, можна використати для визначення стратегії розвитку аптечного підприємства, а також зменшення впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, як наслідок – сприяти підвищенню якості надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту.
3. Ключовою із cформованих стратегій розвитку фармацевтичного сектору, отриманою на основі результатів проведеного SWOT-аналізу, вважаємо впровадження та розвиток системи DRP, як методології впливу на якість надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту. Вважаємо, що менеджмент ліко-пов’язаних проблем, сприятиме розвитку моделюванню індивідуалізованої фармацевтичної опіки, а в умовах впровадження фармацевтичного страхування система DRP стане методом оцінки наданої фармацевтичної опіки як елементу страхової послуги в аптеці.

Література:
1. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15. — С. 23–24.
2. Громовик Б.П. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств / Б.П. Громовик // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/13729
3. Громовик Б.П., Горілик А.В. SWOT-аналіз фармацевтичної освіти в Україні / Б.П. Громовик, А.В. Горілик // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Тернопіль. 29-30.2011. – С.142-143.
4. Зіменковський А. Б. Наукове обґрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров'я України шляхом системного розвитку медичної стандартизації / А.Б. Зіменковський // Дис. д-ра наук. Київ – 2007.
5. Кричковська А. М. Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування / А.М. Кричковська // Дис. канд. наук. Київ – 2009.

8
Ваша оценка: Нет Средняя: 8 (7 голосов)

SWOT-аналіз...

-

Авторами вперше в Україні

Авторами вперше в Україні застосовано SWOT-аналіз факторів, що впливають на якість надання фармацевтичної опіки провізорами першого контакту. Пропонується в подальшому провести глибше та детальніше дослідження проаналізованих факторів.

Дякуємо за високу оцінку

Дякуємо за високу оцінку нашої роботи та за перспективні пропозиції щодо подальших досліджень
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.