facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ПРОМОЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСТ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012

Автор Доклада: 
Щегельська Ю. П.
Награда: 
ПРОМОЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСТ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012

УДК 007 : 304 : 659

ПРОМОЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСТ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012

Щегельська Юлія Павлівна, канд. політ. наук, професор, викладач
Брюссельський вільний університет підприємницьких наук та технологій
Київський національний університет ім. Т. Шевченка


У цій науковій роботі проаналізовано досвід промоційної діяльності окремих міст України напередодні проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.
Ключові слова: промоційна діяльність міста, бренд міста, логотип та слоган міста.

The present scientific paper analyses the individual Ukrainian cities’ promotional activity experience on the eve of the 2012 UEFA European Football Championship.
Key-words: city promotional activity, city brand, city logo and slogan.

У сучасних умовах актуальність представлення України та окремих її міст і територій на міжнародній арені пов’язана в першу чергу з необхідністю використання такої зручної нагоди як проведення Євро–2012 для привернення уваги світової громадськості до здобутків та переваг української держави в контексті реалізації її євроінтеграційних устремлінь. Важливість належного інформування решти світу про нашу країну підтверджується значним зростанням в останній час активності державних і недержавних організацій, у т. ч. іноземних, у сфері промоції України всередині країни та за кордоном, збагачення й урізноманітнення форм цієї діяльності.
До складу міст України, що здійснюють промоційну діяльність, входять не тільки Київ, Львів, Харків та Донецьк, які приймають Євро–2012. Промоційною діяльністю також займаються і відповідні служби інших міст України, зокрема, Дніпропетровська, Керчі, Одеси, Судака, Феодосії, Чернігова, Ялти тощо. На практиці ця діяльність, що має за мету в основному збільшення потоку туристів, здебільшого зводиться до розробки промоційних логотипів та слоганів міст, а також до випуску рекламних відеороликів (наприклад, промоспот «Зустрінемось у Львові!»).
Міські логотипи та рекламні слогани, що є атрибутами бренду міста, за умови його грамотної побудови, стають ефективними засобами трансляції та донесення до світової громадськості концентрованого повідомлення про унікальні характеристики міста та здобутки його мешканців. На жаль, в Україні діяльність з їх створення та запровадження у світовий інформаційний простір випереджає у часі діяльність із побудови міських брендів. Як наслідок, створені у такий спосіб логотипи та слогани міст не тільки не несуть у собі потрібного massage-у про унікальні характеристики міст та здобутки їх мешканців, але й не сприяють формуванню позитивного сприйняття та ставлення широкої громадськості до міст, що є головною метою їх промоційної діяльності. Ілюстрацією такого хибного підходу може слугувати невдалий досвід одеської влади, яка у 2009 р. затвердила як офіційний логотип міста зображення сонця, що посміхається, разом із гаслом „Одеса – море вражень”, що були розроблені компанією «Bohush Communications». Однак ці логотип та слоган, позбавлені компоненти одеської ідентичності, викликали невдоволення у жителів міста, у зв’язку із чим влада Одеси була змушена провести новий конкурс на найкращий логотип та гасло для міста.
Окрім вищезазначеного, основними недоліками міської промоційної діяльності є те, що, по-перше, як у керівництва міст, так і у виконавців пертинентних робіт, на теоретичному рівні відсутнє розуміння відмінностей між поняттями імідж, образ, бренд, логотип та слоган міста. Зазвичай відповідні служби і керівництво міст України підміняють брендінгову діяльність діяльністю із створення, власне, атрибутів бренду міста, таких, як логотип та слоган. Оскільки брендінг міста передбачає насамперед формування основи для ідентифікації його мешканців, зауважимо, що діяльність зі створення слоганів та логотипів міст не може забезпечити виконання цього завдання. Водночас керівництвом міст України офіційно затверджуються програми формування позитивного іміджу міст (наприклад, «Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста Світловодська на 2010 рік»), що розробляються для виконання відповідних державних промоційних програм. З теоретичної точки зору їх створення є нонсенсом, оскільки самих брендів міст, імідж яких можна було б покращувати, поки що створено не було.
По-друге, проблема полягає в тому, що символічний зміст, закладений авторами у логотипи та слогани міст України, не завжди здатен сприйняти за задуманим сценарієм їх реципієнт. Як приклад можна навести представлений на Міжнародній туристичній виставці «ITB Berlin 2011» логотип та слоган м. Харкова «Kharkіv – smart city» («Харків – розумне місто»), розроблені компанією «J.I.Z.», – офіційним партнером UEFA, – який влада міста планує використовувати при проведенні всіх заходів, пов’язаних із розвитком Харкова-туристичного. Навряд чи графічна частина логотипу, стилізована 4-конечна зелена зірка, асоціюватиметься в іноземців (можливо крім тих, хто користуються кирилицею) із першою літерою назви міста, перехрестям різних шляхів, на яких знаходиться Харків, із привітністю та неконфліктністю харківчан тощо, а радше – з латинською літерою «Х», з чимось невідомим. З іншого боку слоган «Kharkіv – smart city», який міг би, на думку розробників, сприйматися ще й як напів-абревіатура «S.M.A.R.T.», що розшифровується як social, modern, artistic, research, touristic (соціальне, сучасне, мистецьке, дослідницьке, туристичне [місто]), здатний викликати в європейця хіба що іронічну посмішку, адже Харків аж ніяк не відповідає загальноприйнятому поняттю «smart city», що включає шість основних параметрів: smart economy; smart mobility; smart environment; smart people; smart living та smart governance. Smart city характеризується сталим розвитком, високим рівнем життя, мудрим управлінням природними ресурсами через партисипативне управління.
По-третє, автори логотипів та слоганів міст України інколи не враховують змістовий символізм окремих кольорів та їх поєднань у своїх роботах. Наприклад, інший офіційно затверджений логотип м. Харкова, як міста, що приймає футбольний чемпіонат Євро–2012, забарвлений у кольори веселки, які у Західному світі в першу чергу асоціюються із спільнотами людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
По-четверте, в Україні не завжди проводиться пошук можливих аналогів зображень та гасел з метою уникнення звинувачень у плагіаті. Наприклад, логотип м. Донецька авторства Діани Брег майже повністю повторює логотип найпівнічнішої континентальної точки Європи мису Нордкін (Норвегія). Така ж сама ситуація склалася і з офіційно ухваленим слоганом міста «Open your mind – open Donetsk!» авторства Юлії Багрій, подібного до рекламного лозунгу автомобілів «Smart» – «Open Your Mind». Альтернативний варіант логотипу м. Києва, розроблений групою дизайнерів наприкінці 2010 р., що містить специфічне зображення першої літери назви міста „К” (слоган «Kyiv. The city to come back»), також не було перевірено на предмет наявності можливих аналогів. Запропонований альтернативний варіант логотипу за формою дуже нагадує вже існуючий декілька років логотип пакету офісних додатків «Koffice» для проекту «K Desktop Environment».
По-п’яте у вітчизняному та світовому інформаційному просторі зазвичай одночасно присутні декілька логотипів та слоганів одного і того ж самого міста (як офіційно затверджених, так і альтернативних), що викликає плутанину і як правило негативно позначається на його промоції, оскільки різноманітні зображення та гасла несуть реципієнтам цієї інформації різновекторні повідомлення.
Однак основною перешкодою промоції міст України у світі залишається відсутність в українському суспільстві консенсусу щодо власної ідентичності, а отже, і підґрунтя, насамперед теоретичного, для розробки ідентичності брендів міст та їх атрибутів – логотипів і слоганів.

6.66667
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.7 (3 голоса)
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.