facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

УКРАЇНА: КОЛІЗІЇ РЕФОРМУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОСТІ

Автор Доклада: 
Остап’як В. І.
Награда: 
УКРАЇНА: КОЛІЗІЇ РЕФОРМУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОСТІ

УДК 327.5

УКРАЇНА: КОЛІЗІЇ РЕФОРМУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОСТІ

Остап’як Василь Іванович, здобувач
Інститут світової економіки і міжніродних відносин при НАН України

 

У статті аналізуються процеси трансформації українського суспільства в умовах кризовості. Робиться спроба розглянути тенденції розвитку відносин з Європейським Союзом.
Ключові слова: криза, глобалізація, Україна, Європейський Союз, Російська Федерація

Процеси державотворення України тісно пов'язаний з пошуком свого власного місця і ролі в системах міжнародних відносин. Відтак ключовою проблемою постає формування державної ідентичності, що є основоположною підвалиною у розбудові держави. Паралельно доводиться вирішувати цілу низку проблем, що набули кризового характеру. Що негативно позначаться на процесах розвитку. На значущість національної ідентичності вказував, зокрема, відомий дослідник Е. Еріксона, який розглядав її через призму почуттів котрі асоціюються з певною історичною епохою, а також пов’язані з міжособистісними стосунками. Ідентичність, на його переконання формується на основі гармонії внутрішніх ідей кожної людини, образів, цінностей і вчинків, котрі домінують у певній соціальній групі в конкретний історичний час та сприймаються людиною, як власне переживання [1, с.86]. Можна погодитися з Е.Еріксоном у тому, що ідентичність народу формується на основі ідентичності кожного окремого її елемента, тобто завдяки кожній окремій людині. Проте процеси пошуку ідентичності можуть супроводжуватися кризами, пов’язаними з поганим фінансовим, економічним чи соціальним забезпеченням народу, окремих груп людей. Мабуть, це основна проблема, котра заважає розвиткові держави та її інтеграції у світове співтовариство. Вирішення проблема передбачає пошук підгрунтя ідентичності, вироблення ефективної ідеології розвитку держави. У противному разі суспільство приречене на стагнацію, хронічні конфлікти, криз, навіть занепад.
В Україні, як свідчать дослідження міжнародної організації Freedom House, склалася негативна тенденція, щодо корупції і, на жаль, антикорупційний комітет поки що не вирішив цієї проблеми. На це потрібен час і, очевидно, більш рішучі заходи, адже йдеться про корупцію в органах влади та адміністративному апараті. Як вихід може бути збільшення забезпечення цих структур матеріально, хоча ніхто не гарантує при цьому успіху. В нашій складній політичній та економічній ситуації доводиться говорити лише про спроби зниження її (корупції) рівня до максимально можливого мінімуму. Як зазначив Жозе Мануель Пінту Тейшейра: "Якщо ви хочете побудувати інфраструктуру в Україні, то це коштуватиме як мінімум удвічі дорожче, ніж у будь-якій країні ЄС. Тому що половина вартості цих робіт іде на корупцію. Тому ми не вкладатимемо гроші в країну доти, доки ці проблеми не буде вирішено"[2]. Ця заява свідчить про готовність і бажання ЄС до співпраці з Україною та намір створити асоціацію. Проте це не можливо виконати без:
- по - перше, усунення надмірної бюрократизації, котра своєю суто корпоративною мораллю та хабарництвом деструктивно впливає на імідж держави і формує негативне ставлення громадян до будь - яких систем управління;
- по - друге, зменшення адміністративних перешкод потрібно здійснювати із залученням широких верств населення, для моніторингу діяльності адміністрацій і формування позитивного іміджу держави загалом;
- по - третє, створення якісної інфраструктури (тут мається на увазі створення допоміжних та контролюючих органів при адміністраціях), котрі сприймали б реалізацію управлінських рішень адміністративним апаратом.
Проблеми подолання корупції в нашій державі є основними, через те ЄС зацікавлений в наданні допомоги нашій державі в питаннях протидії та подоланні корупції, а також у збільшенні інвестицій та розвиткові економічно - промислового комплексу.
Колізії становлення нашої держави висвітлюють також негативні традиції у комунікації між гілками влади та неоднозначний вплив внутрішньої політики на відносини із сусідніми країнами. Треба підкреслити загострення стосунків між владою та опозицією, в середовищі якої останнім часом спостерігаються доволі неоднозначні тенденції. Спроби політизувати процес над Ю. Тимошенко викликають неоднозначну реакцію в суспільстві, а так само за рубежем. Так "На погляд із західних столиць, надто легко розглядати процес над Юлією Тимошенко як ще один приклад пострадянського переслідування. Насправді ж існують серйозні запитання стосовно її дій на посаді, які виходять далеко за межі поширених у регіоні корупційних схем", - слушно зазначав у своїй статті в International Herald Tribune професор права лондонського City University Алан Райлі [3]. Закордонні, європейскі зокрема, дослідники почали аналізувати угоди, підписані Ю. Тимошенко, і дійшли згоди в одному: ціна на газ для України була дійсно завищеною. Сама угода, підписана Тимошенко і Путіним, завдала національним інтересам України величезної шкоди. Та прихильники і опоненти досі не можуть дійти згоди щодо мотивів її підписання. На даний час Брюссель та Київ завершують створення Угоди про зону вільної торгівлі, та захід, маючи велечезний вплив на Україну, повинен посилити верховенство права в нашій державі. З іншої сторони, Київ вистояв перед тиском Москви, котра вкрай негативно ставиться до торгівельної угоди з ЄС.
Уряд України має всі шанси, щоб створити умови для всупу дежави в ЄС і відлагоджена взаємодія президента – уряду – парламенту створює для цього всі організаційні передумови. Проте, рухаючись до Європи, потрібно робити виважені кроки, враховуючи власні національні інтереси. Результати таких кроків можуть стати набагато більшими, ніж просто економічне зростання, чи посилення демократії.

Література:
1. Носова Г.Ю. Національна ідея як фактор становлення ідентичності нації. «Міфічність» націоналної ідеї / Г.Ю. Носова // Національна ідея і соціальні трансформації в Україні / [Попович М.В.,Єрмоленко А. М., Фадєєв В.Б. та ін.]. — К. : УЦДК, 2005. – С.79-119.
2. Інтернет видання «Українські новини» від 02.07.2010 року 
3. Офіційна сторінка Бі-Бі-Сі /// стаття - "Корупція в Києві і торговельна угода з ЄС" від 05.10.2011 року 

2.5
Ваша оценка: Нет Средняя: 2.5 (2 голоса)

Зміст цієї роботи не

Зміст цієї роботи не відповідає обраній темі, яку, до того ж, невдало сформульовано. У такому малому за обсягом дослідженні автор намагається розглянути різні за тематикою та, водночас, різновекторні за суттю проблеми, як, наприклад, питання української національної ідентичності та питання корупції, що в представленій роботі не мають між собою логічного зв’язку. Дискурс автора цих тез свідчить, що йому слід звернути увагу на вдосконалення рівня функціональної грамотності. Зокрема, на нашу думку, типовим прикладом порушення логіки викладу та дисграфії є така фраза: «Вирішення проблема передбачає пошук підгрунтя ідентичності, вироблення ефективної ідеології розвитку держави». Нагромадження наукових термінів, що описують непов’язані взаємно явища та процеси, утруднює розуміння задуму автора та є проявом псевдонауковості викладу проблеми. Експерт конференції, к. політ. н., проф. Щегельська Ю.П.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.