facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

НА КРОК ПОПЕРЕДУ

НА КРОК ПОПЕРЕДУ
Василь Петрович, директор

Киевский профессиональный колледж усиленной военной и физической подготовки, Украина

Участник конференции

В статті висвітлено ідеїпідготовки робітничих кадрів для Збройних сил України на базі навчальних закладів професійної освіти. Автор презентує інноваційний проект надання молоді військово-професійної підготовки на досвіді ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», окреслює перспективи та проблеми реалізації проекту.

Ключові слова: військово-професійна підготовка молоді, національно-патріотичне виховання, інноваційні освітні проекти, навчальний заклад з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

In this article it is mentioned the idea of training of specialists for the Armed forces of Ukraine on the base of educational esteblishments of vacational education. The author presets the innovational project of providing the military and professional training for the youth on the experience of «Kyiv professional college with intensified military and physical training», he describes the perspectives and problems of the implementation of this project.

Keywords: the military and professional training of youth, innovation educational projects, educational institution with intensified military and physical training.

 

Майбутнє – магічне слово, у якому приховане таємничість і невідомість. Кожен будує своє власне життя так, як вважає за потрібне, але все ж таки усвідомлює – без минулого немає майбутнього.

Саме тому розповідь про один ізнайстаріших закладів професійно-технічної освіти України, який має майже вікову історію, я розпочну з невеликого екскурсу у минуле…

Початок літопису славетної історії Державного навчального закладу “Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” поклала школа фабрично-заводського учнівства, яка була організована молоддю заводу “Ленінська кузня” в травні 1923 року. Минали перші роки становлення молодої держави – важкі та буреломні. Нова держава конче потребувала розвитку промисловості та разом з цим підготовлених робітничих кадрів. Творячи власну історію, навчальний заклад йшов нелегким, але цікавим творчим шляхом. З року в рік розширювався перелік спеціальностей з підготовки, збільшувався випуск та удосконалювався рівень фахової підготовки кваліфікованих робітників. Це відбувалося за рахунок підвищення майстерності викладацького складу та створення прогресивної навчально-матеріальної бази.

У минулі роки навчальний заклад змінив декілька назв, пережив важкі воєнні часи та евакуацію, але ніколи не змінював свого головного призначення – готувати висококваліфікованих робітників за сучасними професіями, яких вимагав час і потребувало народне господарство. Наш колектив з гідністю прийняв естафету минулих поколінь педагогічних кадрів та примножує їх традиції.

Сьогодні ми робимо те, про що інші будуть мріяти лише завтра – це не красиве гасло, а життєве кредо, що поєднує зусилля нашого згуртованого єдиною метою педагогічного колективу.

У нашому навчальному закладі за багато років роботи склалася цілісна система національно-патріотичного та професійного виховання, яка охоплює учнівську молодь як в урочний, так і позаурочний час.

Зусилля педагогічного колективу зосередженоне тільки на отриманні учнями повної загальної середньої освіти та професійної підготовки, а й на національному, громадянському вихованні, розкритті творчого потенціалу учнівської молоді, формуванні свідомого громадянина з активною громадською позицією, високими моральними якостями, почуттям патріотизму та духовними цінностями.

Патріот починається з родини, з того навчального закладу, перебуваючи де, учень здобуває основи досвіду життя, гартується як особистість, вчиться бути людиною і стає кваліфікованим конкурентоспроможним робітником, що є найважливішим критерієм професійно-технічної освіти.

У 2012 році, на підставі результатів моніторингу кадрового попиту у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у галузях виробництва та сфері послуг в Україні та військових формуваннях сектору безпеки й оборони, педагогічний колектив на той час Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва започаткував пілотний проект “Підготовка висококваліфікованих робітників за професією “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення з посиленою військовою та фізичною підготовкою”.

Особливістю впровадженого інноваційного типу підготовки стало поєднання в освітньому процесі двох напрямів цивільного та військового спрямування:

перший: професійна підготовка студентів (курсантів), що дає можливість учнівській молоді отримати робітничі професії широких кваліфікацій, у тому числі ті, які є споріднені з військово-обліковими спеціальностями (далі – ВОС);

другий: фахова військова (за окремим переліком ВОС) та посилена фізична підготовка.

Дехто навіть із профільного міністерства скептично сприймав це починання - впровадження військово-фізичної підготовки в закладі професійно-технічної освіти!

Але кропітка робота та дійсно незвичайність проекту захопили педагогічний колектив, надали впевненості у власних силах та дозволили занепростих умов зробити майже неможливе – створити Державний навчальний заклад “Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”. Час минув і досягнуті результати роботи переконали опонентів. Ми довели перспективність та життєвість проекту, створили додаткове джерело комплектування посад рядового та сержантського склад Збройних Сил України й інших військових формувань фахівцями гостродефіцитних спеціальностей. Цей проект знайшов однодумців у місті Збаражі Тернопільської області, де також створено подібний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”.

У контексті виконання завдання, визначеного Президентом України щодо професіоналізації національного війська та відновлення зруйнованої у попередні роки системи підготовки фахівців для Збройних Сил України й інших військових формувань. пілотний проект став дуже вчасним.

Керівництво держави підтримало ініційований коледжем пілотний проект. Указом Президента України від 03.05.2017 №126/2017 “Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами” для кадрового забезпечення навчальних взводів визначено перелік з 21 військової посади. Надано відлік нового етапу літопису навчального закладу – закладу нового типу, освітній процес в якому спрямований на досягнення принципово нового рівня військово-патріотичного виховання молоді та створення системи підготовки професійного і мотивованого персоналу – сучасної плеяди патріотів України.

На сьогодні Міністерством оборони України для організації повноцінної та якісної підготовки курсантів військовій справі відкомандировано 4 офіцери, які мають досвід практичної роботи з особовим складом, бойовий досвід та відповідають вимогам щодо здійснення педагогічної діяльності.

У вихованні та навчанні курсантів коледжу від початку впровадження посиленої військової та фізичної підготовки військово-патріотичний напрямок є пріоритетним.Відбувається постійний пошук шляхів максимально вдалої реалізації проекту, тому й використовуються найрізноманітніші форми та методи проведення навчальних та позаурочних занять з бойової підготовки, факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього, військово-прикладного та професійного змісту, спортивні змагання. Особливу зацікавленість у курсантів викликають екскурсії до військових частин, полігонів, вищих військових навчальних закладів, історичних музеїв та підприємств військової галузі, навчальних центрів Збройних Сил України, зокрема, військових частин у Віті Поштовій та Десні. На практичному етапі реалізації проекту курсанти проходять військове стажування на базі військової частини Повітряних Сил ЗС України та вищого військового навчального закладу, що дислокуються у місті Києві. Спільнимизусиллями опрацьовано зміст предметів варіативного компоненту (військової підготовки) робочого навчального плану та проведено розробку інтегрованих навчальних планів і програм з нових професій для навчання за програмами з посиленою військовою та фізичною підготовкою відповідно до запитів Міністерства оборони України.

Разом з цим, ключовим елементом успішного навчання є військова дисципліна та формування в курсантів почуття самоповаги, уміння планувати й організовувати свою роботу, бути відповідальними тощо.

Військова підготовка здійснюється в процесі дотримання дисципліни, розпорядку дня шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних сил України в комплексі з отриманням практичних та теоретичних знань та навичок з військової справи.

Курсантам з перших днів навчання прищеплюються такі обов’язкові поняття як присяга, військовий обов’язок, служіння Батьківщині, патріотизм, історія нашої країни. Для успішного опанування військової справи за допомогою спонсорів оформлено спеціалізований кабінет предмету “Захист Вітчизни” та експозиція “Складові Збройних Сил України”, облаштовано стройовий плац. Значна увага приділяється випробуванню курсантів “полем”, де ті займаються інженерною, топографічною й тактичною підготовкою та виконують практичні вправи зі стрілецької зброї. За допомогою волонтерів протягом навчального року з курсантам проводились практичні заняття з тактичної медицини, за підсумками навчання підготовлено навчальний фільм.

Особливістю усіх заходів, що ми проводимо, є їх практична спрямованість, саме тому військово-професійна орієнтація стає поштовхом для вибору майбутнього професії.

Для формування витривалих, фізично та морально підготовлених майбутніх захисників Вітчизни була конче потрібна власна навчально-матеріальна база. За ініціативою педагогічного колективу та підтримки цього важливого починання з боку сільської ради села Велика Бугаївка Васильківського району, відбулося будівництво навчально-оздоровчого комплексу, який вже з цього року виконує роль навчального таборудля проведення навчально-польових зборів, з усіма необхідними елементами. У перспективіпланується побудувати власну смугу перешкод.

Започаткована в професійному коледжі ступенева підготовкастворює передумови для набуття випускниками компетентностей та практичних навичок, які вони зможуть застосовувати у цивільному секторі, а також у військовому напрямі (під час проходження військової служби, або обліковуватись як підготовлений мобілізаційний резерв).

Досягнення колективу коледжу не залишилися поза увагою силових відомств, які запропонували організувати в коледжі підготовку за переліком професій кінологічного напряму. Вже на сьогодні до Класифікатора професій України (ДК 003:2010) внесена нова професія 5169 Майстер службової кінології, підготовку за замовленням силових структур плануємо розпочати з нового навчального року. Триває плідна робота з підготовки спільного рішення (договору) з Адміністрацією Національної гвардії України щодо формування взводу курсантів, які спрямовуються для проходження військової служби у частинах Національної гвардії.

Курсанти та учні – активні учасники волонтерського руху. До заклику учнівського самоврядування коледжу допомогти бійцям в АТО учні навчального закладу поставилися дуже відповідально. За рахунок розпродажу власноруч зроблених браслетів (т.зв. шамбали), були зібрані кошти для надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям, які зараз на передовій та так чекають на теплу звісточку з тилу, тим, хто знаходиться у шпиталях і теж потребує фінансової допомоги та моральної підтримки. За отримані кошти навчальний заклад придбав термотканину та замовив в Київському вищому професійному училищі технології та дизайну одягу термобілизну для наших захисників. Родинами учнів досить дружно було зібрано консервацію та іншу їжу тривалого зберігання, щоб хоча б частково забезпечити українських воїнів необхідним на бойових позиціях. Ця допомога була передана бійцям 95-й аеромобільній бригаді, де служать й випускники коледжу.

Адміністрація, педагоги, учні та курсанти коледжу разом з волонтерами щиросердно долучилися до реалізації доброчинної акції “Потяг Єднання України “Труханівська Січ”, яка неодноразово проводилася з метою сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу громадян, розвитку волонтерського руху, активізації міжрегіонального співробітництва тощо.

Дуже важливим починанням учнів та курсантів стала акція «Напиши листа солдатові”, метою якої є бажання, абиякомога більша кількість воїнів отримала свого листа, що утверджуватиме їх в бою, стане своєрідним оберегом від кулі, або моральною підтримкою для тих, хто знаходиться у шпиталі.

Особливою теплотою віє від створених руками учнів листів-трикутничків, подібних до тих, які були доброю звісткою з фронту ще в період Другої світової війни, які зараз зв’язують цілі покоління (з листів: “Нам хочеться, щоб цей лист приніс вам хоч трішечки тепла. Ми пишаємося вами, наші дорогі захисники…”, “Бажаю вам усім повернутися живими та здоровими - це зараз найголовніше для нас…”, “Деякі люди навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. Для багатьох ця війна – просто далекий відгук, що не зачіпає звичного перебігу подій їхнього життя. Але ми ж з тобою знаємо, що реально війна не просто тут, на землі України, вона триває і вона справжня…”)

Цікавим проектом стало створення “Мистецького спецназу”, учасники якого здійснюють постійні поїздки до шпиталів.Осердям цієї творчої команди євокальний ансамбль коледжу “Перлинки” та музичний колектив від військової кафедри. Головне завдання “спецназу” - дарувати радість у місцях, де її не вистачає, де її потребують, де більше сліз і болю, чим може бути.

Вихованню та формуванню патріотичного світогляду учнів (курсантів) сприяють зустрічі з відомими людьми, волонтерами, учасниками бойових дій та ветеранами, якісвоїм прикладом, прагненням до перемоги, зробили і ще багато роблять для захисту нашої держави. Військово-патріотичний дух, підтримується на найрізноманітніших рівнях розвитку учнівської молоді. Традиційно в священні дні вшанування учасників Другої світової війни до навчального закладу приходять ветерани різних поколінь захисників Батьківщини. Зустрічі зі свідками минулих подій дуже зближують, формують в особистості важливі ланки національно свідомого патріота-захисника Вітчизни, який здатен на подвиг в ім’я держави. Учні переймають приклад мужності й відваги від ветеранів.

Учні беруть активну участь у пошуковій роботі та відновленні воєнних об’єктів - захисних укріплень м. Києва часів Великої Вітчизняної війни. Зокрема, 7 листопада 2013 року відбулося урочисте відкриття відновленого завдяки курсантам груп з посиленою військово-фізичною підготовкою ДОТу-152 - тепер вже музейного комплексу у селі Кругликуна Київщині. Стараннями курсантів і колективу закладу музей поступово поповнюється експонатами періоду Другої світової війни.

Ефективним механізмом налагодження системної взаємодії навчального закладу з органами державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання стала Естафета Єдності. За участю Київської державної адміністрації, бійців, що брали участь в бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції, відбулася передача прапора, який був на передовій. В такій спосіб бійці АТО вирішили віддячити учням та курсантам коледжу за віру в них, постійну підтримку, подарунки й матеріальну допомогу. Учні та курсанти дуже раділи новому атрибуту коледжу, адже цей прапор символізує своєрідний зворотній зв'язок між теперішніми та майбутніми захисниками Батьківщини. Важливим аспектом в вихованні молоді є вивчення славних традицій Збройних Сил України, яскравих прикладів відданого служіння своєму народові. З цією метою на території коледжу встановлено Алею Героїв України учасників антитерористичної операції. Символічною подією для колективу коледжу стала урочиста церемонія відкриття пам’ятника захисникам України, які поклали свої життя у боротьбі із зовнішньою агресією. Головним елементом композиції пам’ятника є бойова машина, яка використовувалася під час ведення бойових дій на території Донецького аеропорту. Понівечений та розбитий БРДМ передали навчальному закладу волонтери. Ідею відновити її власними силами та зробити її серцевиною пам’ятника підтримав весь педагогічний та учнівський колектив.

Черговим досягненням у практичній реалізації проекту стало розширення спектру підготовки за переліком військово-облікових спеціальностей, а саме: “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”, “Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів”, “Слюсар з ремонту автомобілів”, “Водій автотранспортних засобів (категорії “В” і “С”)”, “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури”, “Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування”, що є реальною допомогою структурам сектору безпеки і оборони у вирішенні питань якісного укомплектування та професіоналізації структурних підрозділів.

Значним поштовхом у роботі та дороговказом для всіх органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, установ й навчальних закладів став Указ Президента України №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”. В контексті реалізації основних положень Стратегії Міністерством освіти і науки України на базі нашого коледжу було проведено Всеукраїнський семінар-тренінг методистів (завідувачів кабінетів) та викладачів предмета “Захист Вітчизни” обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти на тему: “Посилення практичного компоненту у навчальній програмі “Захист Вітчизни” для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”. Цей захід не залишився поза увагою Адміністрації Президента України, державних інституцій, громадських організацій та духовенства.

Про наш козачий край, вільний духом, щороку нагадують організатори традиційного конкурсу “Козацькі забави», який визначає знавців історичного минулого й теж є елементом військово-патріотичного виховання молоді, оскільки передбачає всі можливі елементи знання історії козаччини.

Прагнення до боротьби та перемоги виховується у кожному учневі (курсанті) коледжу.

Серед безлічі різноманітних конкурсів, саме військово-професійного спрямування, у яких учнівська молодь коледжу бере участь, найцікавішими є конкурси “Снайпер столиці”, “Маю честь”, конкурс військової історії.

У військово-патріотичному та громадянському вихованні молоді велика увага відводиться спорту, який загартовує, зміцнює особистість і фізично, і духовно. Традиційно в училищі для загартування та зміцнення духу, посилення почуття дружби, зміцнення вольових якостей та вміння підставити товаришеві у потрібний момент плече проводиться щоосені День здоров’я. Учасниками цього заходу є всі представники колективу коледжу, кожен з яких виконує свою завчасно сплановану місію. Спортивна програма свята насичена та різноманітна: змагання з кросу, гирі, футболу, перетягування канату, підтягування, цікаві естафети (стрибкова, бадмінтонна, футбольна) та конкурси («Несе Галя воду», «Чисте повітря», «Грації»). Але ми не лише змагаємось. Можна пограти у волейбол, покрутити обруча, поспівати й послухати вокальний ансамбль “Перлинки”. Можливостей для здорового відпочинку просто не перелічити. Жарти, цікаві історії ллються у загальній емоційно-піднесеній атмосфері. Результатом таких методів виховання стає плідна співпраця учнів, майстрів та викладачів протягом навчання і на уроках, і в позакласних заходах.

Але жага до спорту в учнів закладу не припиняється після цього масштабного дійства, а зростає ще з більшим ентузіазмом. Тому й діють в училищі різноманітні спортивні секції, учасники яких беруть активну участь у спортивних змаганнях відповідних видів спорту та в основному посідають призові місця. Таким чином, відвойовуючи перемогу для навчального закладу, підтримуючи позицію здорового способу життя та неодноразово підтверджуючи силу нації, її вольовий характер, потяг до боротьби і, зокрема, до перемоги.

Окрім цього в коледжі часто проводяться показові виступи зі stretworkout, у яких надзвичайну активність виявляють курсанти груп з посиленою військово-фізичною підготовкою. Особливістю виступів є виконання на вуличних спортивних майданчиках різноманітних вправ на турніках, вправи на перекладинах, брусах, шведських стінках, горизонтальних східцях та інших конструкціях. У таких видах спортивного мистецтва акцент робиться на вмінні володіти власною вагою, розвитку сили та витривалості.

Поширений в коледжі гирьовий спорт, учасники якого стають переможцями різноманітних спортивних змагань. До речі, цього року збірна команда коледжу посіла ІІ загальнокомандне місце на Чемпіонаті України з гирьового хортингу. А збірна команда України з гирьового хортингу, переважну більшість якої становили учні та курсанти коледжу, виборола перше місце на чемпіонаті Європи у Мінську.

Серед учнів (курсантів) є ті учні, які досягають особливих результатів у громадському житті навчального закладу, успішні у навчанні та беруть активну участь у гуртковій роботі, мають значні успіхи у спорті. Тому в коледжі запроваджено вручення кращим з кращих особливих іменних відзнак з логотипом навчального закладу, що дає стимул іншим удосконалюватися, прагнути до знань, породжує дух здорової конкуренції та бажання вчитися.

На обраному юнаками життєвому шляху коледж стає для випускників надійним стартовим майданчиком в майбутнє. Але попереду ще чекає тернистий шлях, долання труднощів, зміцнення фізично і морально, осмислення чоловічої дружби та взаємної підтримки, а найголовніше – вміння приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність.

Особливою гордістю будь-якого навчального закладу є його випускники. За майже вікову історію випущено близько 50 тисяч випускників, які працюють у різних куточках країни та за її межами. Дехто став успішним в бізнесі та на виробництві, колишні випускники успішно проходять військову службу у військових формуваннях, досягли високих результатів у науковій та викладацькій діяльності. Головне, усі вони впевнено йдуть життєвим шляхом, демонструючи при цьому почуття власної впевненості, сили, гідності й честі та високої відповідальність за доручену справу.

Престижність освітнього закладу зростає з року в рік, свідченням цього є кількість бажаючих навчатися. І це не випадковість.

Високий рівень підготовки педагогічних кадрів та сучасна матеріально-технічна база дають можливість отримати якісні знання та практичні навички. Сьогодні освітній процес відбувається в 51 кабінеті, 2 спеціалізованих класах з військової підготовки,4 лабораторіях, 23 навчально-виробничих майстернях, якізабезпечені необхідним навчальним обладнанням та об’єднані в локальну комп’ютерну мережу, що налічує майже 400 комп’ютерів. Працює учнівська телестудія. Створено комплекс навчально-виробничих дільниць: навчальне відділення поштового зв’язку, навчальний готель «Затишок» та навчальну туристичну агенцію «Казкові мандри».

 Коледж має дві бібліотеки з книжковим фондом 58024 одиниць зберігання та 2 читальні зали (кожен на 15 посадкових місць), електронну бібліотеку, гуртожиток.

Уся ця кропітка, щоденна робота педагогів і адміністрації коледжу сприяє формуванню патріотично налаштованої, цілісної, активної особистості – громадянина України. Любов до України, від замилуваного споглядання аж до готовності віддати за неї життя, по краплині вливається в серця учнів, наповнює їх гордістю за свою землю, свій народ. Молоде покоління, овіяне славою боротьби за незалежність, високодуховне і високоморальне, - це та реальна суспільна сила, яка здатна вивести Україну на шлях розвитку і процвітання.

Зрозуміло, що ми знаходимося лише на початку тернистого, але дуже потрібного для країни шляху відродження національно-патріотичного виховання молоді та бойового потенціалу національного війська.

 

Література:

  1. Військова освіта: Зб. наукових праць Національного університету оборони України. – 2012. – № 2(26). – 235с.
  2. Ягупов В.В.: Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 34 с. — укp.
  3. Ягупов В.В. Військова дидактика: Навчальний посібник. (укр. яз.)   К.: ВЦ Київський університет, 1999. — 400 c.
  4. 4. Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К. :   2002.
Комментарии: 3

Василенко Елена Ивановна

Шановний Василь Петрович! Ще хотіла додати до свого коментаря деякі цікаві дані. Наш земляк і мій однофамілець, Василенко Олексій на руїнах зруйнованого більшовиками храму святого Олексія, людини Божої, зумів заснувати відомий тепер на весь світ Храм добра, освіти і всебічного виховання (і військового також) учбового оздоровчого і освітнього закладу для усіх знедолених: осиротілих дітей, колишніх алкоголіків і наркоманів в центрі, який називається Олексіївська пустинь. Хотілося б щоб ваші вихованці через Інтернет-мережу ознайомилися з цим унікальним досвідом. Для полегшення вказую назви кількох фільмів про становлення освітнього центру в Олексіївській пустині: «Остров спасения (2007)1/4»-4/4, «Свято-Алексеевская Пустынь 1 часть»по 8 частини, «И в поте лица твоего 1/2» по 2/2 1998г... І може варто закликати їх, збагачених цим досвідом до розбудови в рідному для Вас древлянському краї подібного центру «БОГУ- ДАР», анонсованому його засновником А.Потопальським на нашому форумі у статті під назвою: «ПРО СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БЛАГОДІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ГУРТУ УСПІХУ ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР». З повагою і ще раз най щирими побажаннями успіхів у ваших благородних справах, Олена Іванівна

Кацан Валентина Андреевна

Шановний Василю Петровичу, низький уклін Вам особисто і колективу Київського професійного коледжу посиленої військової і фізичної підготовки за Ваш високий професіоналізм, за Подвиг, який ви здійснили і продовжуєте здійснювати, створивши в час тотальної розрухи такий потужний навчальний заклад військово-патріотичного спрямування. Зроблеме Вами разом з колективом однодумців має першочергове значення для збереження незалежності нашої держави, для попередження можливих зовнішніх агресій в майбутньому, для дробробуту й процвітання нашої держави. Маючи таких захисників Вітчизни, ми неодмінно переможемо ворога, який напав на нас, а інші просто не посміють нападати. Нарешті наша армія стане такою, якою повинна бути армія незалежної держави - патріотично вмотивованою та високої професійної культури. Просто бракує слів, щоб належним чином висловити Вам і Вашим колегам подяку - Ви високо несете Світло Надії на те, що наша держава Буде і Збудеться! З такими людьми перемога гарантована над любим ворогом - як зовнішнім, так і внутрішнім. Коли поруч ідуть такі Воїни, хочеться Вірити, Жити і Перемагати! Щасти Вам на тернистому шляху творення дійсно незалежної України! З повагою та найкращими побажаннями, Валентина Кацан

Василенко Елена Ивановна

Шановний Василь Петрович! Ваша стаття дуже мені сподобалася вашою потужною педагогічною майстерністю по знаходженню шляхів збереження і вдосконалення Вашого учбового закладу. Військове, національно-патріотичне виховання в умовах нашого неспокійного сьогодення дійсно важливе для кожної країни, а нашій зараз особливо. Такий багатий ласий пиріг, як наша Україна, з великою кількістю природних багатств, могла б процвітати, але завжди, як ми знаємо по історії, на "чужий каравай" знаходяться бажаючи. Римському історику Корнелію Непоту, кажуть, що належить вираз:"Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Тому підготовка дійсно професіональних військових по типу "кадри вирішують все" має сенс, якщо хочемо жити в мирі і злагоді, і в шані у всього світу. З повагою, побажаннями міцного здоров'я на благо Батьківщині і її народу, успішного процвітання вашого коледжу. Олена Іванівна
Комментарии: 3

Василенко Елена Ивановна

Шановний Василь Петрович! Ще хотіла додати до свого коментаря деякі цікаві дані. Наш земляк і мій однофамілець, Василенко Олексій на руїнах зруйнованого більшовиками храму святого Олексія, людини Божої, зумів заснувати відомий тепер на весь світ Храм добра, освіти і всебічного виховання (і військового також) учбового оздоровчого і освітнього закладу для усіх знедолених: осиротілих дітей, колишніх алкоголіків і наркоманів в центрі, який називається Олексіївська пустинь. Хотілося б щоб ваші вихованці через Інтернет-мережу ознайомилися з цим унікальним досвідом. Для полегшення вказую назви кількох фільмів про становлення освітнього центру в Олексіївській пустині: «Остров спасения (2007)1/4»-4/4, «Свято-Алексеевская Пустынь 1 часть»по 8 частини, «И в поте лица твоего 1/2» по 2/2 1998г... І може варто закликати їх, збагачених цим досвідом до розбудови в рідному для Вас древлянському краї подібного центру «БОГУ- ДАР», анонсованому його засновником А.Потопальським на нашому форумі у статті під назвою: «ПРО СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БЛАГОДІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ГУРТУ УСПІХУ ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР». З повагою і ще раз най щирими побажаннями успіхів у ваших благородних справах, Олена Іванівна

Кацан Валентина Андреевна

Шановний Василю Петровичу, низький уклін Вам особисто і колективу Київського професійного коледжу посиленої військової і фізичної підготовки за Ваш високий професіоналізм, за Подвиг, який ви здійснили і продовжуєте здійснювати, створивши в час тотальної розрухи такий потужний навчальний заклад військово-патріотичного спрямування. Зроблеме Вами разом з колективом однодумців має першочергове значення для збереження незалежності нашої держави, для попередження можливих зовнішніх агресій в майбутньому, для дробробуту й процвітання нашої держави. Маючи таких захисників Вітчизни, ми неодмінно переможемо ворога, який напав на нас, а інші просто не посміють нападати. Нарешті наша армія стане такою, якою повинна бути армія незалежної держави - патріотично вмотивованою та високої професійної культури. Просто бракує слів, щоб належним чином висловити Вам і Вашим колегам подяку - Ви високо несете Світло Надії на те, що наша держава Буде і Збудеться! З такими людьми перемога гарантована над любим ворогом - як зовнішнім, так і внутрішнім. Коли поруч ідуть такі Воїни, хочеться Вірити, Жити і Перемагати! Щасти Вам на тернистому шляху творення дійсно незалежної України! З повагою та найкращими побажаннями, Валентина Кацан

Василенко Елена Ивановна

Шановний Василь Петрович! Ваша стаття дуже мені сподобалася вашою потужною педагогічною майстерністю по знаходженню шляхів збереження і вдосконалення Вашого учбового закладу. Військове, національно-патріотичне виховання в умовах нашого неспокійного сьогодення дійсно важливе для кожної країни, а нашій зараз особливо. Такий багатий ласий пиріг, як наша Україна, з великою кількістю природних багатств, могла б процвітати, але завжди, як ми знаємо по історії, на "чужий каравай" знаходяться бажаючи. Римському історику Корнелію Непоту, кажуть, що належить вираз:"Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Тому підготовка дійсно професіональних військових по типу "кадри вирішують все" має сенс, якщо хочемо жити в мирі і злагоді, і в шані у всього світу. З повагою, побажаннями міцного здоров'я на благо Батьківщині і її народу, успішного процвітання вашого коледжу. Олена Іванівна
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.