facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ПРО СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БЛАГОДІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ГУРТУ УСПІХУ ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР»

ПРО СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БЛАГОДІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ГУРТУ УСПІХУ ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР»
Анатолій Потопальський, кандидат медицинских наук, доцент

Институт оздоровления и возрождения народов Украины, Украина

Участник конференции

В роботі представлені дані про організацію принципово нового оздоровчо-освітнього підрозділу - на базі Благодійного фонду А.І. Потопальського «Небодарний цілитель», дендропарку «Перемога» у Древлянському краї - БОГУ ДАР.

І підтверджена роль громадськості, сучасної молоді і заслужених ветеранів у реалізації перспективних наукових розробок провідних вчених України.

Ключові слова: Принципово новий оздоровчо-освітній підрозділ, благодійного фонду Потопальського А.І., БОГУ ДАР

The paper presents data on the organization of a fundamentally new health-educational unit - on the basis of the A.I. Potopalsky Charity Fund "Nebodarny healer", arboretum "Peremoga" (Victory) in the Drevlyansky region – GIFT to GOD.

The role of the public, modern youth and honored veterans in the implementation of promising scientific developments of leading scientists of Ukraine is confirmed.

Keywords: fundamentally new health-educational unit, A.I. Potopalsky Charity Fund, GIFT to GOD

 

В останні десятиліття в Україні різко зросла захворюваність на злоякісні пухлини, вірусні, імунозалежні соматичні і психічні захворювання, а також смертність, особливо серед дітей та молоді.

Населення кинуто на самовиживання після Чорнобильської катастрофи і постійних соціальних потрясінь. Офіційно Україна займає в Європі і серед інших розвинених країн перші місця по смертності і поширенню ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, гепатиту А,В,С. По такій соціальній хворобі, як туберкульоз в країні офіційно оголошена епідемія, а реальна боротьба відсутня. Деморалізований народ втрачає віру і здорові вікові сімейні та громадські традиції предків, що сприяє втраті захисних сил організму і розвитку імуно-агресивних захворювань на тлі масового лихослів'я, куріння, алкоголізму, наркоманії, особливо серед дівчат і жінок – майбутніх матерів, поширюється статеве свавілля. До цих страшних ситуацій в останні роки додалась ще одна біда – стрімке зростання кількості психічних (душевних) захворювань. Кількість їх досягла 3% усього населення, що вивело Україну на перше місце у Європі.

Існуючі в онкології, вірусології, ендокринології та імунології сучасні методи і заходи боротьби з цими підступними недугами підійшли до межі своїх можливостей. А в боротьбі з пухлинними клітинами втрачений контроль за станом організму в цілому. Тому нами запропонована методика духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля, яка здатна зламати справжню критичну ситуацію. В результаті 60-літньої роботи створені такі ефективні оригінальні препарати, як амітозин, ізатізон, амітозиноберамід, ізатітоній з вираженою протипухлинною, противірусною та імунорегулюючою дією для оздоровлення людей, тварин, корисних комах, риб і рослин. Ізатізон ще з 1970 р. затверджений у ветеринарії. Амітозин пройшов усі вимоги державних клінічних випробувань і майже 20 років тому був рекомендований науково-дослідним інститутом раку до широкого медичного застосування. На жаль, тільки на папері, а його об’єктивна ефективність навіть у ІІІ – IV стадіях злоякісних пухлин досягає 85%.

Розроблені нові сорти злакових рослин з високою продуктивністю на збіднених азотом I засолених грунтах (пшениця, жито, овес, просо, ячмінь, кукурудза, сорго, рис), стійкі до посухи, вiрусних, бактерiальних I грибкових хвороб; нові види гарбузових для введення в господарство: кавбуз «Здоров’яга», кавбудек, якi мають високий вміст цукрiв, особливо фруктози, каротину I олії; нові сорти I форми лiкарських рослин, якi мають iмуномодулюючу, бактерицидну I протизапальну дiю (ехiнацея, синюха, дивосил, термопсис, фiтолака); солестійкі i по сухостiйкi форми рослин, зокрема томати сорту "Українські".

Розроблені технології: обробки насіння злакових i овочевих культур, якi збiльшують врожайнiсть на 20-40%; підвищення продуктивності корисних комах у бджiльництвi, при виробництві дубового і тутового шовкопряду iт. iн. Запропоновані не шкідливі біопрепарати, що забезпечують збільшення продуктивності корисних комах в 1,5-2 рази; отримання нових форм рослин iз зміненими якостями (створення морозостiйких, солестійких, посухостійких форм, перетворення озимих форм в ярi);  пiдвищення продуктивності рибоводства i марiкультури iз збiльшенням продуктивності на 20-40%; дiагностики, профілактики i лiкування бактеріального раку рослин (плодові і овочеві культури, виноград) з використанням оригінальних, екологічно нешкідливих препаратів. Вивчені і затверджені державною сортоінспекцією такі нові сорти, як жито третлаплоїдне «Древлянське» (а.с. №406, 1997 р.), картопля «Дзвін» (а.с. №1103, 2000 р.), гарбуз «Кавбуз Здоров’яга» (а.с. №051, 2003 р.), ехінацея пурпурова «Поліська красуня» (а.с. №0752, 2007 р.), помідор «Український» (а.с. №08138, 2008 р.). Особливо треба відзначити перспективність нових сортів злаків, які можуть засвоювати атмосферний азот завдяки переданій їм властивості до ризосферної азотфіксації. На цю програму у США витрачають стільки ж, як на космічну програму «Аполон». Одержаний нами новий сорт тетраплоїдного озимого жита «Древлянське» без усіляких добрив дав урожай до 80 цнт/га.

Розширену інформацію про нашу наукову, оздоровчо-освітню і громадську діяльність можна одержати на нашому сайті [1]. Відгуки представлені на цьому ж сайті, а також на сайтах: журналу «Педагогіка толерантності» [2] та російських сайтах [3].  

Всі ці наші найпередовіші розробки, препарати і технології свідомо закриті від спеціалістів і народу. При цьому масово просувається дорога продукція іноземних фірм, яка приносить неконтрольованому бюрократичному апарату мільярдні прибутки і так звані «чайові» – хабарі.

За останніми повідомленнями за минулі роки країну покинуло понад 25 тисяч талановитих науковців, переважно молодих. Сотні тисяч випускників середніх шкіл, вищих учбових закладів і аспірантів виїжджають для продовження освіти за кордон. Лише 2% з них не проти повернутися в Україну при умові покращення тут оплати роботи і рівня життя. Середній вік науковців у багатьох інститутах в Україні досягає 60-75 років.

Тому в період загальновизнаного швидкого вимирання нації і падіння її вікових моральних і духовних традицій ми закликаємо усіх небайдужих, людяних, кмітливих і розумних людей, добродійників і волонтерів до різних форм об’єднання і мобілізації сил і засобів для оздоровлення свідомості, душі і тіла, до боротьби за виживання. А на другому етапі – розвивати загальнодержавний і всесвітній рух за збереження і процвітання нашого знедоленого народу із зверненням до діаспори в усіх країнах світу.

З цією метою разом з однодумцями при благодійному фонді «Небодарний цілитель» ми організували на громадських засадах Братську Оздоровчу Громаду України – «БОГУ Радість». Але відсутність фінансування і масове захоплення матеріальною основою буття ось уже кілька десятиліть не дає бажаних результатів. Тому необхідно було негайно створити дієвий Благодійний Оздоровчий Гурт Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР, з виділенням «десятини» з прибутків кожного його засновника на основі древніх християнських традицій

БЛАГОДІЙНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ГУРТ УСПІХУ ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР

Мета створення і організатори – збереження здоров’я співвітчизників, особливо вимираючого Древлянського краю, відродження довкілля і надання можливостей здібним нащадкам українців, і особливо древлян, для достойної освіти, достатку і створення міцної здорової традиційної сім’ї, а знедоленим – достойного догляду та оздоровлення. Реалізацію мети організатори здійснюють у першу чергу шляхом об’єднання можливостей окремих християн різних конфесій, серед яких мають бути організатори з постійним фінансуванням Гурту, благодійники, однодумці, трударі, разом з дитячими  і юнацькими колективами, фондами і громадами. Особливе значення надається співпраці з депутатами усіх рівнів і регіональними керівниками. При цьому будуть враховані реальні здобутки релігійних об’єднань, які рятують тисячі смертельно хворих, знедолених і вражених шкідливими звичками людей. Найбільш відомі серед них: Вознесенський Банченський чоловічий монастир Чернівецько-Буковинської єпархії з комплексами дитячих будинків [4], Свято-Олексіївська Пустинь у селі Новоолексіївка Ярославскої області в Росії – це цілий освітній центр, аналогів якому, мабуть, не існує  в світі [5] та Центр християнського лідерства у Києві [6]  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

І. Оздоровлення людини і довкілля.

 • - Збереження існуючих державних земель із забороною їх продажу і контролем діяльності орендарів;
 • - Відродження сплюндрованого довкілля і запобігання його знищенню шляхом суворого виконання діючого і прийняття нового ефективного законодавства;
 • - Відновлення і збереження водних ресурсів після так званної «меліорації»;
 • - Припинення «бурштинової гарячки» і створення структур усіх форм власності для законного використання природних запасів бурштину, різноманітних корисних копалин і біоресурсів з правильним і законним природокористуванням;
 • - Створення заповідників, заказників, парків, дендропарків, ботсадів, музеїв і розвинутої туристичної та паломницької інфраструктури;
 • - Ініціювання і проведення з суворим дотриманням законодавства місцевих і всенародних заходів порятунку нації і збереження довкілля – «Посади і вирости дуба, вербу, калину і тополю – символ сили України, символ Слави й волі»;
 • - Очищення замулених джерел, річок та потічків, збереження життєдайного водного плеса, зарибнення його і захист навколишніми посадками дерев і кущів;
 • - Захищення прибудинкових територій від сміття – засіяти і засадити їх окрасою життя – квітами, кущами і деревами для краси, здоров’я і довголіття;
 • - Введення у всіх дошкільних і шкільних закладах обов’язкового вивчення і знання історії і географії краю і навколишніх територій, місцевих і акліматизованих рослин, комах, риб, птахів, тварин із створенням осередків юних натуралістів і показових квітників;
 • - Створення у всіх поселеннях власної ілюстрованої історії та окремих видатних людей з їх родоводом і розселенням у різних країнах (будинки-музеї, шкільні музеї), виявлення і допомога довгожителям;
 • - Збереження, догляд пам’ятників природи та історичних пам’яток і будівель, споруд, храмів цвинтарів і кладовищ незалежно від національного і конфесійного створення;
 • - Встановити пам’ятний Хрест і урочисто відзначить у 2020 р. 700-ліття Ходаківського Свято-Покровського храму , зруйнованого вандалами-земляками майже 100 років назад;
 • -    Встановити пам’ятну дошку на будівлі сільського клубу, збудованого із дерева 700-літньої колишньої церкви. Відкрити до огляду односельців і туристів фундамент будівлі, який збудовано з могильних плит предків, які були поховані на церковному цвинтарі. Написи на плитах добре збереглись і можуть бути історичним посібником;
 • - Враховуючи 75-річчя визволення Коростенщини від фашистських загарбників та наступне 40-ліття заснування дендропарку «Перемога», встановити у парку Пам’ятний Хрест.

ІІ. Збереження духовного і фізичного здоров’я населення міст, сіл і хуторів.

 • - Відновлення існуючої до 1992 р. мережі закладів охорони здоров’я і дитячих установ;
 • - Введення обов’язкових регулярних профілактичних оглядів з комп’ютерною реєстрацією результатів у групах населення (новостворені подружжя, вагітні жінки, немовлята, дошкільнята, учні початкових класів, 5-9 класів, випускники шкіл, громадяни вікових груп 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-76, 76-85 річні, старші 86 років довгожителі);
 • - Створення окремих оздоровчо-освітніх закладів для талановитих дітей і оздоровлення та догляду заслужених трудівників при кожній сільській територіальній громаді з населенням понад 10 тисяч осіб або шляхом об’єднання представників нечисленних сільських громад. Для міського населення – на кожні 30-50 тисяч осіб;
 • - Перші показові такі заклади за узгодженням з керівництвом сіл, району, та м. Коростеня створити на базі дендропарку «Перемога» і фельдшерсько-акушерському пункті у с. Ходаки, парку ім. Богуша у с. Ушомир Коростенського району Житомирської області та у місцевій лікарні.
 • - До 20-ліття заснування нами разом із прихожанами і священиками Свято-Покровського храму с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, керівництвом та ентузіастами місцевої сільської громади: родинами Батурських, Волошиних, Москалюків та усіх небайдужих використати досвід ентузіастів на Житомирщині і створити на Миколаївщині аналогічні оздоровчо-освітні заклади.
 • - Побудувати при дендропарку «Перемога» у с. Ходаки «Дім Здоров’я, Знань, Віри і Навчання» (ДЗЗВіН), в приміщенні якого є православний храм, а через розсувну перегородку – Академія Міжнародних Інформаційних Наук (АМІН) з її підрозділом – Академією Українського Відродження (АУВ) із великою залою і закладами підготовки спеціалістів Руху за напрямками його діяльності. В залі разом з відкритою секцією храму зможе вміщуватись до 1000 однодумців на святкову літургію і заходи гурту «БОГУ ДАР»;

 • - Реформування дошкільної і шкільної освіти із створенням учбово-виховних закладів нового типу та зміною застарілої назви «школа» на «Дитячий заклад виховання і навчання ДЗВІН»;

 • - Забезпечення підготовки нового типу вихователів дитячих закладів і вчителів шкіл, сімейних дитячих будинків і спеціальних учбових закладів, медичних установ;

 • - Збереження  вікових сімейних та громадських традицій предків «Міцна сім’я – міцна держава», що сприяють недопущенню розірвання шлюбів та осиротінню дітей, з роз’яснювальною роботою серед молоді про обов’язковий церковний шлюб –  таїнство вінчання та фіксований громадянський шлюб з його реєстрацією. Блудне співмешкання за так званим «цивільним» шлюбом не належить до церковного і громадянського шлюбу та приводить до негативних наслідків для подружжя і дітей.

Для успішної реалізації таких далекосяжних і амбітних задумів велику допомогу  надасть широке всенародне використання нашого 60-літнього наукового доробку:

 • 1. Противiруснi, антимiкробнi, протипухлиннi препарати з імунорегулюючою дією: "Iзатiзон", "Iзатiтонiй", "Амiтозин" з високим економiчним ефектом при використаннiу медицинi, ветеринарiї, рослинництві, якiне мають аналогiв у свiтовiй практицi.

 • 2. Новiсорти злакових рослин з високою продуктивнiстю на збiднених азотом iзасолених грунтах (пшениця, жито, овес, просо, ячмiнь, кукурудза, сорго, рис), стiйкi до посухи, вiрусних, бактерiальних i грибкових хвороб.

 • 3. Новi види гарбузових для введення в господарство: кавбуз «Здоров’яга», кавбудек, якiмають високий вмiст цукрiв, особливо фруктози, каротину iолiї.

 • 4. Новi сорти iформи лiкарських рослин, якiмають iмуномодулюючу, бактерицидну iпротизапальну дiю (ехiнацея, синюха, дивосил, термопсис, фiтолака).

 • 5. Солестiйкi i посухостiйкiформи рослин, зокрематомати сорту "Український солестiйкий".

 • 6. Технологiю обробки насiння злакових Iовочевих культур, якiзбiльшують врожайнiсть на 20-40%.

 • 7. Технологiю пiдвищення продуктивностікорисних комах у бджiльництвi, при виробництвi дубового і тутового шовкопряду iт. iн. Запропонованi бiопрепарати не шкiдливii забезпечують збiльшення продуктивностi корисних комах в 1,5-2 рази.

 • 8. Технологiю отримання нових форм рослин iз змiненими якостями (створення морозостiйких, солестiйких, посухостiйких форм, перетворення озимих форм в ярi).

 • 9. Технологiю пiдвищення продуктивностi рибоводства iмарiкультури iз збiльшенням продуктивностi на 20-40%.

 • 10. Технологiю дiагностики, профiлактики iлiкування бактерiального раку рослин (плодовiі овочевi культури, виноград) з використанням оригiнальних, екологiчно нешкiдливих препаратiв.

 • 11. Iнтенсивну технологiю виробництва бiоматерiалiв для виготовлення оздоровчих тканин і шовного матерiалу iз натурального шовку.

 • 12. Оригiнальнi оздоровчi комплекси власних лiкарських рослин доктора А.І. Потопальського з бiологiчно активними речовинами, якiрегулюють iмунiтет і сприяють виведенню токсичних речовин та радiонуклiдiв у виглядiгранул, порошку, таблеток, чаю (Бадьорість, Спокій та ін.); Концентрат оздоровчого напою «Молодість» на джерельній воді та на молочній сироватці.

ІІІ. Фінансування діяльності і основних проектів.

 • - Засновники-однодумці Гурту, дотримуючись Божих заповідей і християнських  традицій, з моменту свого співробітництва щомісячно вносять на його благодійний рахунок «десятину» (10% відсотків) від одержаного за вказаний період заробітку, пенсії, гонорарів, премій і т.д. До офіційної реєстрації Гурту гроші перераховують на рахунок Благодійного фонду «Небодарний цілитель» р/р № 26006012818021 в Укрексiмбанку м. Києва МФО 322313, ЄДРПОУ 21688650,  з поміткою «Гурт БОГУ ДАР» з оформленням депозитів, а після реєстрації – на окремий рахунок, який буде відкритий для Гурту «БОГУ ДАР»;
 • - Благодійники, що підтримують цілі і завдання Гурту, перераховують кошти особисто чи від власних юридичних структур;
 • - Однодумці і благодійники при бажанні передають Гурту безкоштовно майно, транспортні засоби, будівлі, земельні ділянки відповідно до існуючого законодавства;
 • - Члени сімей, однодумці, родичі і знайомі створюють свою (або організують філію в складі існуючих ) громадську кредитну спілку для фінансового забезпечення і уникнення банківських непорозумінь і високих процентних ставок при одержанні кредитів на невідкладні потреби.

IV. Пільги однодумцям.

 • - Однодумці Гурту, члени їхніх родин першого і другого порядку правонаступництва (дружина, чоловік, діти) першочергово забезпечуються у разі особистої необхідності ліками, продукцією, послугами організацій і підприємств, якими володіють однодумці, на пільгових умовах (безкоштовно або за собівартістю);
 • - При необхідності одержують пільгові кредити через послуги власної спілки та кваліфіковану безкоштовну допомогу при організації власної справи та кооперативних об’єднань;
 • - Учасники Гурту звертаються через усі інформаційні канали до молодих нащадків древлян в Україні і світі з проханням про переселення у вимираючі села на землях їх предків. Для цього створюють фонд підтримки переселенців і надання разової особистої фінансової допомоги новонародженим у таких сім’ях. Це було зроблено шейхом Саїдом у Арабських еміратах і завдяки цій ініціативі із жебрацьких племен створена сучасна заможна держава. Кошти на такі заходи зможуть виділяти власники фірм і компаній, що спеціалізуються на використанні і видобування дарів Древлянської землі (кар’єри, бурштин, ліс, руда, мед, дари водойм і т.ін.). Кожен свідомий громадянин , а особливо підприємці, зможуть внести свою лепту у цей фонд. А при створення потужного фонду, надавати таку допомогу і новонародженим у сім’ях корінних селян-древлян.

V. Взаємодопомога

 • - Усі однодумці Гурту надають максимальну всебічну допомогу Благодійному фонду «Небодарний цілитель», Центру духовного відродження та молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, дендропарку «Перемога», Братському оздоровчому гурту успіху добродійників амбітного руху - БОГУ ДАР, Інституту оздоровлення і відродження народів України (ІОВНУ);
 • - Активісти Руху висаджують у дендропарку «Перемога» у дубоваму гаю персонального іменного дуба, а ювіляри – на ювілейній дубовій алеї у гаю «Ювілейний»  та різні рослини у дендропарку, допомагаючи доглядом і постійним примноженням колекції рослин;
 • Одноосібно і колективно допомагають у встановленні огорожі парку і необхідних споруд (приміщення капличок, освітньо-оздоровчого Центру для дітей, Православного храму, Академії Міжнародних Інформаційних Наук (АМІН), Центру Академії Українського Відродження (АУВ), будинку відпочинку та догляду за ветеранами Гурту і ветеранами праці Древлянського краю – «Будинок Оздоровлення Громадян Для Активування Нащадків (БОГДАН)».

VІ. Туристично-просвітницька діяльність.

 • - Терміново разом з органами місцевої влади та громадськими організаціями України і зарубіжжя: Коростенське відділення Житомирського земляцтва у Києві, благодійний фонд жінок –мироносиць З.В. Ружин, жіночі і просвітницькі громади, об’єднання скаутів і пластунів України, громадські об’єднання християнських конфесій, творчі спілки, за узгодженням з фондами О. Донія та М. Томенка і разом з організаціями подібного профілю організують туристичні маршрути до міста Коростеня – Древлянської столиці, дендропарків «Перемога» і парку Богуша у с. Ушомир із забезпеченням путівниками з коротким ілюстрованим історичним і описовим текстом;
 • - Розвивати місцеві, загальнодержавні і міжнародні оздоровчо-туристичні маршрути;
 • - При наявності мережі створюють кооперативні туристично-оздоровчі об’єднання і гурти на транспортних засобах (кораблі, поїзди, автобуси) з використанням авторських еко-оздоровчих фіточаїв і продуктів власного тваринництва і птахівництва;
 • - На базі дендропарку «Перемога» створюється літній табір практики і відпочинку для викладачів і студентів зацікавлених учбових закладів (НУБіП, Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та інші) із заняттями з посиленої фізичної і військової підготовки та допомогою дендропарку;
 • - Відкрити у с. Ходаки і у с. Ушомир сільські музеї древлянського краю.
 • - Тут же буде працювати філіал кафедри духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля та інформаційного забезпечення однодумців.

Наводимо основні напрямки діяльності кафедри:

 • - Інформація про нашу державу, націю, регіон, стан довкілля.
 • - Відомі дотепер лідери народу і нації, їх вклад у формування духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення та збереження довкілля.
 • - Особливості освіти і підготовки спеціалістів: народна, церковна, державна і приватна освіта.
 • - Традиції духовного і фізичного оздоровлення та формування вітчизняної релігії і медицини.
 • - Етапи розвитку вітчизняної науки і особливості її інтеграції у світову науку. Найбільш яскраві особистості держави і вчених і їх вклад у світовий прогрес (на прикладі постатей князів Володимира, Ярослава Мудрого, Данила Галицького, академіка Володимира Івановича Вернадського, вчених І.І. Мечникова, О.О. Богомольця, І.П. Пулюя, Ю.В. Кондратюка, С.П. Корольова, М.Д, Тарнавського, композиторів, письменників, художників …).
 • - Формування сучасної молекулярної біології та генетики, основні відкриття і їх реалізація.
 • - Формування нашого нового наукового напрямку і використання його новітніх досягнень.
 • - Перспективні напрямки збереження довкілля та шляхи інтеграції у світову науку і практику.
 • - Суспільна свідомість на тлі знищення вікових традицій народу і шляхи подолання кризових явищ.
 • - Боротьба із шкідливими смертельними звичками: лихослів’я, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, грошоманія, так звані вільні «Собачі шлюби» з мільйонами абортів …
 • - Перспектива співробітництва з сільськими і міськими учбовими і дитячо-юнацькими закладами.
 • - Роль Братської Оздоровчої Громади України – БОГУ «Радість» на прикладі найактивніших її організаторів і виконавців.

VІІ. Інформаційне забезпечення діяльності.

 • - Створення інформаційних груп, відеоцентрів і єдиного об’єднаного інформаційного центру з виходом на радіо і телеканали, мережу газет і журналів із заснуванням власного часопису (збірника) «Оздоровимо Відроджену Націю, Врятуємо Довкілля – ОВН ВеДе»;
 • - Відкрити власний сайт Гурту, інформацію цього сайту представляти і на сайтах засновників, зокрема на сайті автора [1] ;  
 • - Знімати і поширювати відеофільми про діяльність Гурту та його активістів;
 • - Ознайомитись із списком публікацій і відеофільмів про нашу діяльність, ефективні біотехнології і препарати (буде надаватись додаток);
 • Ця інформація розміщується на сайтах засновників.

VІІІ.  Створення науково-освітньої, оздоровчої і виробничої бази разом із  однодумцями-підприємцями та профільними закладами (Буде надаватись Проект для засновників).

IX. Створення відділень Гурту у регіонах України та за її межами із значною кількістю однодумців.

Бажаючі внести свій вклад у порятунок нації та вступити до Благодійного оздоровчого гурту успіху добродійників амбітного руху – БОГУ ДАР звертаються на поштову адресу або електронну пошту благодійного фонду  «Неболарний цілитель» [1], вказавши свою спеціальність та форму участі у роботі Гурту (організатор, благодійник, однодумець чи трудівник):

 

Література:

 • 1. Сайт Інституту оздоровлення і відродження народів України www.potopalsky.kiev.ua
 • 2. Сайт журналу «Педагогіка толерантності» http://pedtolerant.com/
 • 3. Російськомовні сайти з відгуками про препарати А.І. Потопальського http://www.koob.ru/potopalsky_a_i/ , http://ezo.club/forum/topic.php?id=19768
 • 4. Сайт Вознесенського Банченського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії з комплексами дитячих будинків http://bancheny-mon.church.ua/?lang=uk)
 • 5. Сайт Свято-Олексіївської Пустині в селі Новоолексіївка Ярославскої області (https://svalep.ru/
 • 6. Сайт Центру християнського лідерства у Києві http://iccl-ukraine.org/
 • 7. Потопальский А.И., Пет­личная Л.И, Ивасивка С.В.  "Модификация алкалоида берберина"  -Киев: "Наукова думка", 1980. -109с.
 • 8. Потопальський А.I.,.Ткачук З.Ю "Пухлини iнарости у рослин" -Ки­їв: Вища школа, 1985. -185с.
 • 9. Потопаль­ский А.И., Петличная Л.И., Ивасивка С.В. "Барбарис и его препараты в биологии и медицине" –Киев: "Наукова думка", 1989. -287с.
 • .10. Потопальский А.И, Лозюк Л.В., Миролюбова А.Н., Бессара­бов  Б.Ф. "Противовирусный, противоопухолевый и антилейкозный препарат изатизон"  -Киев: "Наукова думка", 1991. -191с.
 • 11. Потопальский А.И.  "Препараты чистотела в биологии и медицине"       –Киев: "Наукова думка", 1992. -200 с.
 • 12. Лозюк Л.В., Потопальский А.И., Лозюк Р.М. Медикаментозная  терапия и профилактика вирусных заболеваний. -Львов: Издательство “Норма”, 2003. –208с.
 • 13. Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. Третьому тисячоліттю – нові рослини для здоров’я, добробуту, краси і довголіття. –Київ: «Колобіг», 2005. -168с.
 • 14. В.А. Кацан, А.І. Потопальський "Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну" – Київ, Видавництво "Колобіг" -2007. -176с.
 • 15. Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський «Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату ІЗАТІЗОН» -К.:  Колобіг – 2010. –212с.
 • 16. A. Potopalsky, O. Bolsunova, L. Zaika New methods for molecular genetic recovery of humans and environment – Saarbrücken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2014. -123 р.
 • 17. Івано-Франківський національний медичний університет. Історія. Звершення. Особистості: Потопальський Анатолій Іванович –С.300-301. (2009р.)  http://www.portfolio-lvv62.ho.ua/images/IFNMU_mini.pdf
 • 18. «Медично-оздоровчий комплекс столиці. Кращі лікарі Києва» : Інститут оздоровлення і відродження народів України –С.59. (2010р.) http://logos.biz.ua/proj/medoz/
 • 19. «Винаходи та інновації. Винахідники України» : Новітнє в медицині: Потопальський Анатолій Іванович –С.133. (2010р.)  http://logos.biz.ua/proj/vynahid/online/
 • 20. «Екологія та природні багатства України» : Новий науковий напрям духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля доктора А.І. Потопальського –С.204-205 (2010р.) http://who-is-who.ua/main/book/530/0
 • 21. «Науково-освітній потенціал України»: Відомі імена в освіті і науці : Потопальський Анатолій Іванович –С.260-261 (2011р.) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ»
 • 22. «Енциклопедія аграрної освіти України»: Молекулярна біологія – аграріям. –С.187-188 (2012) http://who-is-who.ua/main/book/519/0
 • 23. «Національні лідери України»:  Потопальський Анатолій Іванович  -С.245-247  (2012 р.) http://who-is-who.ua/main/book/572/0
 • 24. «Ювіляри України. Події та особистості ХХІ століття». Випуск сьомий : Наука та освіта України: Потопальський Анатолій Іванович. Вітаємо з 75-річчям –С.26-29 (2013) http://who-is-who.ua/main/book/637/0
 • 25. «Державні нагороди України. Кавалери та лауреати» Том VI: Почесні звання України: «Заслужений винахідник України»: Потопальський Анатолій Іванович, Дрозда Валентин Федорович -С.245-247  (2016 р.) http://who-is-who.ua/main/book/679/0
 • 26. Інтернет-сторінка Центру духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля http://potopalsky.kiev.ua/ua/centr.html
 • 27. Чудо-препараты Анатолия Потопальскогоhttp://www.youtube.com/watch?v=OHqcJc1ZIn0
 • 28. Ходаківському дендропарку А.І. Потопальського 35-років. https://www.youtube.com/watch?v=yzXQOaD6knUwww.youtube.com/watch?v=qKiO0L3WivE (KorostenTV)
 • 29. Юрий Кармазин – Кавбуз https://www.youtube.com/watch?v=GT5MGnYXmBM
Комментарии: 6

Мироненко Мария Васильевна

Стаття Анатолія Івановича Потопальського - це програмний документ про об'єднання всіх думаючих, прогресивних людей навколо ідеї спасіння української нації силами великої громади на основі наукових знань, віри і переконання в здатності сильних духом побороти існуючі проблеми. Реалізація запропонованого залежатиме від відгуку в серці кожного, хто почує і зрозуміє необхідність таких дій. Приклад життя і діяльності автора статті - яскравий доказ здатності боротися і перемагати. Його протипухлинні препарати, чудодійні лікульні збори, нові рослини з неймовірними властивостями, медична діяльність спасли тисячі людських життів, подарували можливість радіти сонцю і дитячим усмішкам. Не будьмо байдужими, слабкими і заляканими! Об’єднавчих, зможемо все! Вдячна за мужність і незламність, велику віру в силу перемоги добра над злом Потопальському Анатолію Івановичу - вченому, патріоту, доброчинцю, обдарованому Богом цілителю!З глибокою повагою -Марія Коркішко

Потопальський Анатолій Іванович

Уважаемые коллеги, единомышленники и друзья! Искренне благодарен всем организаторам форума, активным участникам и будущим нашим помощникам в продвижении системы "Духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и сохранения окружающей среды" и у нас, и у вас! Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем и объединение усилий в настоящем. С уважением и наилучшими пожеланиями, Анатолий Потопальский

Тамара Ткаченко

Вважаю, питання, яке ставить автор на часі. Лише об'єднавши зусилля, ми можемо побудувати принципово нову систему освіти і відродити українську націю. Тамара Ткаченко, Голова ГО "Філософсько-просвітницький Метагалактичний центр Біла Церква"

Плисюк Елена Владимировна

Дорогой Анатолий Иванович! Большое спасибо и низкий поклон Вам за Вашу огромнейшую и неутомимую работу по оздоровлению и возрождению народов Украины! Вы ЧЕЛОВЕК, с которого нужно брать нам всем пример во всем:в Вашей христианской позиции, в Вашем отношении к своему делу, в отношении к людям! Помощи Вам Божьей и многая многая лета!!!

Масалимов Рияз Ниязович

Многоуважаемый Анатолий Иванович! Деятельность Вашего благотворительного фонда "Целитель небесного дара" - это поистине удивительный вклад в оздоровление населения Украины. В советские времена в 1978-1991 г. я несколько раз бывал в Коростени, центре Древлян; долго стоял в парке в центре города и размышлял над невысокими курганами, где покоятся воины князя Малого и сам князь древлянский, буйный и непокорённый, убиенные княгиней Ольгой в отместку смерти супруга князя Игоря и его дружины. Очень рад, что там сейчас Вы создали дендропарк "Перемога". Там ведь истоки независимого характера украинского народа, истоки украинской нации, которая в трудных условиях ныне строит новое общество, новое,европейское, цивилизованное государство. Ваш доклад очень интересный, содержательный, даёт пищу для размышлений. Спасибо, Вам за прекрасный труд во лаго народа. Желаю Вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей Вашей благотворительной и научной деятельности.

Наталия Горовенко

Шановний, Анатолію Івановичу! Вже 24 роки, як я маю щастя бути знайомою з Вами, не зважаючи, на те що до Вас мене привела біда, була тяжко і безнадійно хвора моя сестра (4-та стадія безпігментної меланоми). Вона вже давно вилікувалася Вашими ліками "Амітозин"!!! Користувалися ми і Вашими розробками для городу, Вашими чудовими трaв'яними чаями, іншими розробками, це надзвичайні винаходи!!! Але, і найголовніше, це було спілкування з Вами, не зважаючи на Вашу зайнятість, Ви знаходили час на розповіді про Ваші дивовижні рослини під час екскурсій до Вашої теплиці, про Бога і важливість духовного наповнення життя, це було і цікаво і дуже корисно! Біля Вас завжди дуже затишно і спокійно, і я дуже ціную той час, коли мені вдається приїздити до Вас! Я готова допомогати Вам у Вашій благородній справі і бути членом РУХУ – БОГУ ДАР. Божої допомоги Вам, Анатолію Івановичу!
Комментарии: 6

Мироненко Мария Васильевна

Стаття Анатолія Івановича Потопальського - це програмний документ про об'єднання всіх думаючих, прогресивних людей навколо ідеї спасіння української нації силами великої громади на основі наукових знань, віри і переконання в здатності сильних духом побороти існуючі проблеми. Реалізація запропонованого залежатиме від відгуку в серці кожного, хто почує і зрозуміє необхідність таких дій. Приклад життя і діяльності автора статті - яскравий доказ здатності боротися і перемагати. Його протипухлинні препарати, чудодійні лікульні збори, нові рослини з неймовірними властивостями, медична діяльність спасли тисячі людських життів, подарували можливість радіти сонцю і дитячим усмішкам. Не будьмо байдужими, слабкими і заляканими! Об’єднавчих, зможемо все! Вдячна за мужність і незламність, велику віру в силу перемоги добра над злом Потопальському Анатолію Івановичу - вченому, патріоту, доброчинцю, обдарованому Богом цілителю!З глибокою повагою -Марія Коркішко

Потопальський Анатолій Іванович

Уважаемые коллеги, единомышленники и друзья! Искренне благодарен всем организаторам форума, активным участникам и будущим нашим помощникам в продвижении системы "Духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и сохранения окружающей среды" и у нас, и у вас! Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем и объединение усилий в настоящем. С уважением и наилучшими пожеланиями, Анатолий Потопальский

Тамара Ткаченко

Вважаю, питання, яке ставить автор на часі. Лише об'єднавши зусилля, ми можемо побудувати принципово нову систему освіти і відродити українську націю. Тамара Ткаченко, Голова ГО "Філософсько-просвітницький Метагалактичний центр Біла Церква"

Плисюк Елена Владимировна

Дорогой Анатолий Иванович! Большое спасибо и низкий поклон Вам за Вашу огромнейшую и неутомимую работу по оздоровлению и возрождению народов Украины! Вы ЧЕЛОВЕК, с которого нужно брать нам всем пример во всем:в Вашей христианской позиции, в Вашем отношении к своему делу, в отношении к людям! Помощи Вам Божьей и многая многая лета!!!

Масалимов Рияз Ниязович

Многоуважаемый Анатолий Иванович! Деятельность Вашего благотворительного фонда "Целитель небесного дара" - это поистине удивительный вклад в оздоровление населения Украины. В советские времена в 1978-1991 г. я несколько раз бывал в Коростени, центре Древлян; долго стоял в парке в центре города и размышлял над невысокими курганами, где покоятся воины князя Малого и сам князь древлянский, буйный и непокорённый, убиенные княгиней Ольгой в отместку смерти супруга князя Игоря и его дружины. Очень рад, что там сейчас Вы создали дендропарк "Перемога". Там ведь истоки независимого характера украинского народа, истоки украинской нации, которая в трудных условиях ныне строит новое общество, новое,европейское, цивилизованное государство. Ваш доклад очень интересный, содержательный, даёт пищу для размышлений. Спасибо, Вам за прекрасный труд во лаго народа. Желаю Вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей Вашей благотворительной и научной деятельности.

Наталия Горовенко

Шановний, Анатолію Івановичу! Вже 24 роки, як я маю щастя бути знайомою з Вами, не зважаючи, на те що до Вас мене привела біда, була тяжко і безнадійно хвора моя сестра (4-та стадія безпігментної меланоми). Вона вже давно вилікувалася Вашими ліками "Амітозин"!!! Користувалися ми і Вашими розробками для городу, Вашими чудовими трaв'яними чаями, іншими розробками, це надзвичайні винаходи!!! Але, і найголовніше, це було спілкування з Вами, не зважаючи на Вашу зайнятість, Ви знаходили час на розповіді про Ваші дивовижні рослини під час екскурсій до Вашої теплиці, про Бога і важливість духовного наповнення життя, це було і цікаво і дуже корисно! Біля Вас завжди дуже затишно і спокійно, і я дуже ціную той час, коли мені вдається приїздити до Вас! Я готова допомогати Вам у Вашій благородній справі і бути членом РУХУ – БОГУ ДАР. Божої допомоги Вам, Анатолію Івановичу!
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.