facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip
Перевод страницы
 

ГРОМАДСЬКІ ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ

ГРОМАДСЬКІ ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ
Горовенко Наталия, директор

Общественный оздоровительно-образовательный центр, Украина

Урманчева Людмила, член центра

Самченко Ирина, член центра

Общественный оздоровительно-образовательный центр, Украина

Участник конференции

В роботі наведені дані про перспективність самоорганізації суспільства у боротьбі за здорову націю і збереження довкілля шляхом створення громадських центрів для поширення ідей А.І. Потопальського.

Ключові слова: А.І. Потопальський, рак,  амітозин, оздоровчий комплекс духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення, оздоровчо-освітні центри

The article presents data on the prospects of self-organization of society in the struggle for a healthy nation and the preservation of the environment by creating public centers for the dissemination of ideas of A.I. Potopalsky

Keywords: A.I. Potopalsky, cancer, amitozyn, health complex of spiritual and molecular-genetic improvement of health, educational centers

 

Доля звела мене з з великим Вченим України – Анатолієм Івановичем Потопальським чверть століття тому через велику сімейну біду – тяжко захворіла моя сестра, діагноз «безпігментна меланома в четвертій стадії» здавався вироком. Але трапилось диво, і це диво має ім’я – препарат Амітозин і оздоровчий комплекс духовного і молекулярного оздоровлення доктора А.І. Потопальського [1,2]. Видатний вчений, винахідник унікальних ліків, та просто прекрасна людина Анатолій Іванович Потопальський вкрай зайнята людина, але зголосився взятись за наш складний випадок хвороби та подарував моїй сестрі, Людмилі  Урманчевій, вже 25 років здорового життя.

Не втомлюємось молитись за Анатолія Івановича, дякувати йому за його тяжку працю, та всіма силами намагаємось допомагати йому в просуванні його унікальної системи молекулярно-генетичного і духовного оздоровлення. У 2009 році ми разом з сестрою взяли участь в авторитетних громадських слуханнях стану реалізації наукових розробок Анатолія Потопальського, автора нового наукового напрямку молекулярного оздоровлення людини і довкілля[3].  На слухання були присутні і виступали численні вчені, лікарі, колишні хворі. Всі були одностайні – розробки вченого необхідно впроваджувати у виробництво, але, на жаль, державні чиновники не тільки не мали бажання допомагати в цьому, але часто і заважали. Тому у нас з сестрою народилась ідея про створення силами ентузіастів по всій Україні оздоровчо-освітніх осередків, які б були локальними громадськими підрозділами Інституту оздоровлення і відродження народів України. Ця думка була нами висловлена у відповідному листі до редакції журналу «Педагогіка толерантності» [4].   Ідея була енергійно підхоплена багатьма людьми і центри запрацювали в Києві та області, Львові, Івано-Франківську, Херсоні, Житомирі, Хмельницьку та продовжують відкриватись.

Головними завданнями таких центрів визначено наступне:

 • - робота по ознайомленню спеціалістів і населення регіону із створеним А.І. Потопальським новим науково-практичним напрямком молекулярно-генетичного і духовного оздоровлення людини і довкілля;
 • -  духовне та фізично оздоровлення нації, між іншим боротьба зі шкідливими звичками;
 • - поширення нових лікарських, сільськогосподарських і декоративних рослин і їх використання для оздоровлення;
 • - виступи та публікації в засобах масової інформації;
 • - активізація аматорських оздоровчих гуртків у школах і у трудових колективах;
 • - організація проведення регулярних осередкових місцевих і загальнодержавних нарад і конференцій із вказаних напрямків роботи, обмін досвідом і публікація відповідних матеріалів у ЗМІ.

На превеликий жаль, українська влада до сьогоднішнього дня не оцінила надзвичайно вагомий внесок лікаря А.І. Потопальського у вітчизняну науку [5-13], бюрократичні перепони стають на заваді її розвитку і ті вчені, що віддано залишаються працювати в країні, не тільки не мають жодної підтримки з боку держави, а й часто-густо потерпають від свавілля можновладців та корупції в найвищих ешелонах влади.

З надією дізнались про створення Центру духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля під керівництвом А.І. Потопальського на базі Національного університету біоресурсів і природокористування [14]. Впродовж 2017-початку 2018 рр. Центром разом з Благодійним фондом А.І. Потопальського та Інститутом оздоровлення і відродження народів України (ІОВНУ) проведено два семінари за участю провідних українських і зарубіжних вчених [15,16].

Про інтерес до принципово нового підходу доктора А.І. Потопальського до порятунку нації і збереження довкілля свідчать численні відгуки його пацієнтів [17,18] та відчутне зростання кількості відвідувань сайту Інституту оздоровлення і відродження народів України [19]  так і сторінок у Вікіпедії науковців інституту [20-23].

Набирає обертів різнопланова діяльність організована благодійним фондом А.І. Потопальського, Інститутом оздоровлення і відродження народів України та громадськістю руху «БОГУ – Радість, БОГУ ДАР».

Перелік наукових розробок ІОВНУ [24] і організація кафедри духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення та збереження довкілля розширить коло наших однодумців і прискорить планетарну реалізацію конкретного шляху, порятунку сучасної цивілізації.

Маємо велику надію на нове керівництво МОЗу, яке декларує великі зміни в тому справжньому монстрі, на який перетворилась українська медицина, та сподіваємось на зміни на краще в майбутньому. Але одними сподіваннями справа не зрушиться, тому ми активно пропагуємо роботу нашого оздоровчо-освітнього осередку та закликаємо всіх небайдужих долучитись до цього руху, разом ми зможемо подолати будь-які перепони!

 

Література:

 • 1. Потопальский А.И.  "Препараты чистотела в биологии и медицине" –Киев: «Наукова думка», 1992. -200 с.
 • 2. Рекомендації доктора А.І. Потопальського для комплексного оздоровлення, лікування та профілактики злоякісних і доброякісних пухлин, вірусних і імуноагресивних захворювань http://potopalsky.kiev.ua/ua/rekomend.html
 • 3. Звіт про громадські слухання стану реалізації наукових розробок лікаря-новатора і науковця А.І. Потопальського 5 лютого 2009 р. // Журнал «Педагогіка толерантності» №1-2, 2009,  http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/pedag_1-2_2009.pdf
 • 4. Горовенко Н.О., Урманчева Л.О. Лист до редакції //журнал «Педагогіка толерантності», №2, 2010.
 • 5. Івано-Франківський національний медичний університет. Історія. Звершення. Особистості: Потопальський Анатолій Іванович –С.300-301. (2009р.)  http://www.portfolio-lvv62.ho.ua/images/IFNMU_mini.pdf
 • 6. «Медично-оздоровчий комплекс столиці. Кращі лікарі Києва» : Інститут оздоровлення і відродження народів України –С.59. (2010р.) http://logos.biz.ua/proj/medoz/
 • 7. «Винаходи та інновації. Винахідники України» : Новітнє в медицині: Потопальський Анатолій Іванович –С.133. (2010р.)  http://logos.biz.ua/proj/vynahid/online/
 • 8. «Екологія та природні багатства України» : Новий науковий напрям духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля доктора А.І. Потопальського –С.204-205 (2010р.) http://who-is-who.ua/main/book/530/0
 • 9. «Науково-освітній потенціал України»: Відомі імена в освіті і науці : Потопальський Анатолій Іванович –С.260-261 (2011р.) ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ»
 • 10. «Енциклопедія аграрної освіти України»: Молекулярна біологія – аграріям. –С.187-188 (2012) http://who-is-who.ua/main/book/519/0
 • 11. «Національні лідери України» :  Потопальський Анатолій Іванович  -С.245-247  (2012 р.) http://who-is-who.ua/main/book/572/0
 • 12. «Ювіляри України. Події та особистості ХХІ століття». Випуск сьомий : Наука та освіта України: Потопальський Анатолій Іванович. Вітаємо з 75-річчям –С.26-29 (2013) http://who-is-who.ua/main/book/637/0
 • 13. «Державні нагороди України. Кавалери та лауреати» Том VI: Почесні звання України: «Заслужений винахідник України»: Потопальський Анатолій Іванович, Дрозда Валентин Федорович -С.245-247  (2016 р.) http://who-is-who.ua/main/book/679/0
 • 14. Інтернет-сторінка Центру духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля http://potopalsky.kiev.ua/ua/centr.html
 • 15. Тематичний семінар«Розвиток вищих духовних потреб особистості в контексті формування здорового способу життя», 25.05.2017 https://nubip.edu.ua/node/33646
 • 16. Семінар «Роль наставника академічної групи у духовному відродженні та оздоровленні студентської молоді», 31.01.2018 https://nubip.edu.ua/node/41665
 • 17. Сайт журналу «Педагогіка толерантності» http://pedtolerant.com/відгуки-і-листи-подяки-а-і-потопальськ
 • 18. Сайт Koob.ru http://www.koob.ru/potopalsky_a_i/
 • 19 Аналіз звернень до сайту www.potopalsky.kiev.uahttp://gisap.eu/ru/node/116564
 • 20. WikipediaПотопальський Анатолій Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/Потопальський_Анатолій_Іванович
 • 21. WikipediaДрозда Валентин Федорович https://uk.wikipedia.org/wiki/Дрозда_Валентин_Федорович
 • 22. WikipediaСусак Ярослав Михайлович https://uk.wikipedia.org/wiki/Сусак_Ярослав_Михайлович
 • 23. WikipediaКурик Михайло Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/Курик_Михайло_Васильович
 • 24. Розробки Інституту оздоровлення і відродження народів України http://potopalsky.kiev.ua/ua/dev.html
Комментарии: 5

Dolina Tatyana Vladimirovna

Спасибо большое, восхищаюсь работой автора. Успехов.

Ирина Ивановна Воробьева

Шановні автори, треба Вам подякувати за ідею – створювати громадські об’єднання для допомоги А.І. Потопальському, для пропагування його методики лікування, християнського способу життя. Знаю, що у Вас є багато послідовників. Бажаю Вам успіху.

Наталия Горовенко

Шановна, Ірина Іванівно, дякуємо за Ваше ставлення до такої важливої для народу України теми.

Василенко Елена Ивановна

Уважаемые авторы, Наталья, Людмила и Ирина! С интересом прочитала ваш уникальный опыт общественной деятельности в пропаганде здорового образа жизни и нового направления лечения по методике д-ра Потопальского. Активная позиция людей, желающих процветания своей стране, духовного и физического оздоровления человеку и природе достойна похвалы и поддержки. С уважением и пожеланиями вдохновения, неутомимости и увеличения ваших сторонников, Елена Василенко

Наталия Горовенко

Уважаемая Елена Ивановна!Спасибо за Ваш отзыв! Находясь рядом с Анатолием Ивановичем невозможно оставаться в стороне, он главная и направляющая сила в деле процветания Украины!
Комментарии: 5

Dolina Tatyana Vladimirovna

Спасибо большое, восхищаюсь работой автора. Успехов.

Ирина Ивановна Воробьева

Шановні автори, треба Вам подякувати за ідею – створювати громадські об’єднання для допомоги А.І. Потопальському, для пропагування його методики лікування, християнського способу життя. Знаю, що у Вас є багато послідовників. Бажаю Вам успіху.

Наталия Горовенко

Шановна, Ірина Іванівно, дякуємо за Ваше ставлення до такої важливої для народу України теми.

Василенко Елена Ивановна

Уважаемые авторы, Наталья, Людмила и Ирина! С интересом прочитала ваш уникальный опыт общественной деятельности в пропаганде здорового образа жизни и нового направления лечения по методике д-ра Потопальского. Активная позиция людей, желающих процветания своей стране, духовного и физического оздоровления человеку и природе достойна похвалы и поддержки. С уважением и пожеланиями вдохновения, неутомимости и увеличения ваших сторонников, Елена Василенко

Наталия Горовенко

Уважаемая Елена Ивановна!Спасибо за Ваш отзыв! Находясь рядом с Анатолием Ивановичем невозможно оставаться в стороне, он главная и направляющая сила в деле процветания Украины!
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.