facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

РІЕЛТЕР: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор Доклада: 
Капченко О. Л.
Награда: 
РІЕЛТЕР: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 53:378

РІЕЛТЕР: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Капченко Олеся Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”


У статті з різних сторін розкривається особливості професійної (ріелтерської) діяльності.
Ключові слова: компетенція ріелтер, професіоналізм, бізнес, клієнт, матеріальні цінності.

In the article from different parties opens up to the feature of professional(ріелтерської) activity.
Keywords: competense of ріелтер, professionalism, business, client, material values.

Професійна етика обумовлюється особливістю професії, професійною культурою, індивідуальними і корпоративними інтересами. Набагато легше об’єднатись із людьми, які виконують однакові чи близькі професійні функції, для вироблення специфічних традицій для підтримки репутації своєї соціальної групи. Звичайно, у кожній професії є свої моральні проблеми. І чим ближчою є до людини професія, тим більшою нам здається необхідність аналізу цих проблем.
Важливою стороною професії є професіоналізм. Це те поняття, за яким криється досвід, компетентність, майстерність. Але вузька спеціалізація і вміння швидко, якісно, чи по-іншому (відповідно до вимог професії) виконувати свою роботу ще не може свідчити про появу професіонала. Майстер, на нашу думку, є цілісною особистістю, який володіє професійними навичками, професійними компетенціями, усвідомлює значущість моральних цінностей.
Ділова етика вільних професій має організовуватись у певні конвенційні документи для здійснення регуляції і контролю і відповідати на проблемні ситуації, «латати» слабкі місця у професії. Звичайно, що для кожної професії ділова етика має особливі вимоги, відмінні від вимог до інших професій, що обумовлено специфікою, предметом і методами реалізації її функцій.
Ріелтер (англ. Realtor) – певна юридична (або фізична) особа, яка професійно займається наданням послуг посередництвом при укладанні угод купівлі-продажу, оренди комерційної і житлової нерухомості шляхом зведення партнерів по угоді. Професія занесена до Державного класифікатора професій України [1], при цьому передбачається володіння широким спектром компетенцій у юриспруденції, страхуванні, кредитуванні, документообігу, обізнання нормативно-законодавчими документами, бути комунікабельним тощо.
Американський дослідник, доктор філософії, в минулому президент Американської організації нерухомості Стефан Е. Роулак основні етичні питання сфери нерухомості, що висвітлені у книзі «Етика у сфері нерухомості» [2Ошибка! Источник ссылки не найден.] розглядає через їх зв'язок з великою кількістю контекстів у бізнесі і сфері нерухомості. Однією з найбільших статей витрат підприємств і домашніх господарств, на його переконання, є угоди з нерухомістю, які представляють собою основну частину пасивного багатства у світі, при цьому відсутня достатня увага до проблем етики у сфері нерухомості.
Особливості професійної (ріелтерської) діяльності автор визначає такі як:
- робота із дорогими матеріальними цінностями. Нерухоме майно (комерційне, житлове) має значну вартість на ринку. Значна кількість угод укладається людьми раз-двічі в житті. Вкладання у нерухомість коштів є виведенням активів у пасив, натомість такий пасив виступає як гарантія фінансової стабільності людини, її стратегічним капіталовкладенням, її турботою про «чорний день». Власність на нерухомість підтверджується низкою документів. В процесі передачі майна від однієї особи до іншої ці документи проходять через руки ріелтера. Це породжує додаткові вимоги до порядності і чесності професіонала;
- робота із значним обсягом коштів. Кошти, якими оперує ріелтер, зазвичай значно більші від вартості власного його статку. При цьому «слабким» місцем може бути бажання індивідуального збагачення через заниження вартості власності і домовленість із покупцем. Міра відповідальності таким чином перевищує можливість компенсації збитків ріелтером. Для цього працівник повинен бути максимально професійним для мінімізації появи збиткових ситуацій;
- робота у конкурентному середовищі. Доволі високий рівень заробітку у сфері операцій з нерухомістю часто породжує перенасичення на ринку пропозиції посередницьких послуг. «Полювання» за інформацією всередині професійної спільноти не є рідкісним явищем. Тому ріелтер зобов’язаний для підвищення власної конкурентоспроможності, забезпечувати захист інформації, якою він володіє. Окрім того, працівник повинен розуміти, що значна кількість помилок породжує недовіру клієнтів, що підвищує ризик залишитись без замовлень. Також ця особливість охоплює можливість співпраці із іншими ріелтерами, якщо такі володіють необхідною для надання послуг інформацією;
- робота у стислі терміни. Дуже часто виникає необхідність термінового укладення угоди. При цьому можливим є суттєве зниження ціни товару для швидшого пошуку покупця. Ріелтер повинен визначити пріоритети клієнта, допомогти йому визначити мінімальний рівень ціни товару, кінцевий термін підписання угоди тощо;
- робота із клієнтами як особистостями. Інформація про деяких клієнтів, якою володіє ріелтер, може, за певних умов, призвести до їх переслідування. Забезпечити довіру до себе, таким чином, можна лише захистом інформації і чесністю самого професіонала;
- робота у середовищі дії закону. Ріелтер повинен мати найбільш повну і вичерпну інформацію про законодавче регулювання виду діяльності, про оподаткування операцій і прибутків, про спеціалізовані установи тощо. Така інформація набувається з досвідом, але в умовах постійної зміни механізмів, що регулюються державою. Працівник також повинен вміти швидко добувати нову інформацію, «лавірувати» відповідно до мінливих зовнішніх умов;
- робота із людьми. Значна кількість робочого часу ріелтеру віддається на пошук клієнтів (покупців і продавців). Для цього проводяться зустрічі, під час яких відбувається не лише обмін інформацією, що безпосередньо стосується предмету потенційного договору, але і «прицінка» один до одного. Клієнт хоче знати, чи дійсно ріелтер є тим професіоналом, що може максимально ефективно і без негативних наслідків для власності провести бажану операцією. Ріелтер, в свою чергу, приглядається до особистих якостей клієнта, для визначення можливості зниження ціни в ринкових умовах, для формування уявлення про час, який може клієнт виділити для майбутніх зустрічей тощо, і ,звісно, не в останню чергу, для того, щоб переконатися, що клієнт сплатить комісію за надані послуги. Тому професіонал повинен бути комунікабельним, орієнтуватись у загальносуспільних нормах і етиці ведення переговорів, слідкувати за собою та ін;
- робота у суспільстві. Ріелтер залишається пересічним членом суспільства навіть під час виконання професійних обов’язків. Інформація про будь-яку ненормативність поведінки працівника (навіть у неробочий час) буде дуже швидко розповсюджена серед колег. З таким ріелтером на захочуть співпрацювати, що у цій сфері є рівноцінним професійній смерті. Тому працівник зобов’язаний навіть в особистому житті дотримуватися базових суспільних норм, бути порядним і чесним. Адже недарма існує прислів’я про те, що авторитет досягається роками, а втрачається за хвилину;
- ріелтер як бізнесмен. Для ведення власної справи професіонал повинен турбуватись про діловий етикет, про власну працю, про корисність (і прибутковість) праці для себе і суспільства, про конкурентну (але одночасно і співпрацюючу) поведінку, про повагу до чужої власності, до професіоналізму, законів, освіти і розвитку;
- ріелтер як спеціаліст у сфері нерухомості. Передбачається можливість навчання спеціаліста з нерухомості, підвищення його кваліфікації для дотримання високих стандартів, покладених на ріелтера.
При цьому ми свідомо уникаємо такої очевидної характеристики як професіоналізм. На нашу думку, вона є комплексною вимогою, що випливає із усіх вищезазначених особливостей.

Література:
1. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». – К. : Держспоживстандарт України, 2010 р. – 697 с.
2. Stephen E.Roulac. Ethics in real estate / E. Roulac Stephen – Springer, 1999. – 317 p. 

7
Ваша оценка: Нет Средняя: 7 (5 голосов)

коментар

Доброго дня, Олесю Леонідівно! Було б доцільно, якщо б Ви обєднали чи поділили особливості професійної діяльнотсі ріелтера за відповідними критеріями. Відповідно до цього виділити ті індивідуально-особистісні якості, ті професійні знання, організаційні, комунікативні і т д. здібності, необхідні для кваліфікованого ріелтера.Необхідно робити власні висновки в кінці статті. Цікаво, що Ви досліджуєте професіоналізм актуальних на сьогодні професій. З повагою, Володимира Федина

РІЕЛТЕР: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На мій погляд стаття вельми актуальна. У сьогодняшніх умовах бизнес базується на вовчих законах нерегульованого ринку. Зроблена спроба на наукових засадах визначати професійну діяльність фахівців певних професій та відповідних кваліфікацій. Заслуговують на увагу визначені автором особливості професійної (ріелтерської) діяльності.
Наукова праця заслуговує на увагу. Прикладна математикапрацює.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.