facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Автор Доклада: 
Бондаренко В.В.
Награда: 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

УДК 378.096(47754):7.05

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Бондаренко Вікторія Вячеславівна, доцент
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

В статті розглядаються етапи розвитку дизайнерської освіти та підготовки художників-реставраторів на факультеті «Дизайн середовища» Харківської державної академії дизайну і мистецтв, яка зараз відмічає 90 років з дня свого заснування.
Ключові слова: освіта, художньо-промисловий, дизайн, архітектура, монументально-декоративний розпис, архітектурно-декоративна пластика, реставрація.

The stages of design education development and restorer’s training at the "Design of Environment" faculty of Kharkiv State Academy of Design and Arts that celebrates the 90th anniversary are considered in the article.
Keywords: education, industrial art, design, architecture, monumental and decorative painting, architectural-decorative plastic, restoration.

Сьогодні Харківська державна академія дизайну і мистецтв відмічає 90 років свого заснування [1]. В 1921 році це був Харківський художній технікум, який готував фахівців вищої кваліфікації. В структурі навчального закладу тоді було два факультети: живописно-скульптурний і архітектурний. З 1929 року технікум було перейменовано в Харківський художній інститут.

В 1963 році інститут рішенням уряду було реорганізовано в художньо-промисловий і переключено на підготовку художників промислового і декоративного профілю. Набір студентів на станкові спеціальності, на жаль, було припинено. На новій спеціальності «Внутрішнє опорядження будівель» були затверджені дві спеціалізації: оформлення міст, громадських та промислових споруд; оформлення виставок, урочистостей та спектаклів.
Спочатку кафедра і факультет, при яких була нова спеціальність, називалися «Оздоблення будівель», а з 1965 року - «Інтер’єр і обладнання».
Перед новоствореною кафедрою і факультетом постала ціла низка складних проблем. Найважливішими серед них були такі: формування педагогічного складу нової випускаючої кафедри; забезпечення спеціальності навчально-методичною документацію; створення для нової спеціальності необхідної бази виробничого навчання; збереження кращих традицій Харківського художнього інституту.
Однією з найскладніших виявилась проблема формування педагогічного колективу кафедри. В кінці 1963 року єдиним штатним викладачем був засновник кафедри та її перший завідувач архітектор і художник – сценограф В.Константинов.
Перший повноцінний педагогічний склад кафедри було сформовано в 1965 році. До нього увійшли штатні викладачі інституту, фахівці з виробництва, а також архітектори-випускники Харківського інженерно-будівельного інституту.
Другою важливою проблемою, без розв’язання якої не можна було б організувати навчальний процес, була проблема забезпечення нової спеціальності необхідною навчально-методичною документацію. Її вдалось вирішити, у першу чергу, завдяки зв’язкам, налагодженим з Московським і Ленінградським художньо-промисловими ВНЗ [2]. Рішення проблеми значно поліпшилось після того, як інститут у 1965 році одержав комплект нових типових навчальних планів з усіх художньо-промислових і декоративно-прикладних спеціальностей. Колишня спеціальність «Внутрішнє опорядження будівель» здобула нову назву: «Інтер’єр і обладнання».
Для вирішення проблем навчально-виробничої і лабораторної баз, яких в інституті тоді не існувало, пішли шляхом встановлення тісних зв’язків з виробництвом. Такі зв’язки дозволили здійснювати проектні розробки відразу в натурі, без попереднього виконання в лабораторних умовах фрагментів оздоблення або декору. Вся необхідна експериментальна частина роботи переносилась безпосередньо на натурний об’єкт, на будівельний майданчик.
В основу концепції підготовки молодих фахівців кафедрою «Інтер’єр та обладнання» було покладено започаткований ще у 20-ті роки на архітектурному факультеті інституту принцип широкого залучення студентів до реального проектування, яке, згідно з цим принципом, розпочинається з другого курсу на заняттях із дисципліни «Проектування». Задачі, що вирішують студенти в ході виконання проектів, з кожним курсом поступово ускладнюються, а дипломна робота стає підсумком всього навчального процесу.
У 60-ті роки були здійснені в натурі перші проекти студентів спеціальності «Інтер’єр та обладнання». Серед них: інтер’єри магазину «Юний технік» та будинку меблів; декоративне оформлення інтер’єрів ресторану у м. Махачкала.
У наступні роки реальне проектування і відбір робіт для впровадження здійснювались на конкурсній основі через науково-дослідний сектор інституту. Однією з перших значних госпдоговірних робіт була тема, пов’язана з розробкою інтер’єрів Палацу водних видів спорту у м. Харкові. Ця робота виконувалась на протязі 1979-1980 рр. в період курсового проектування, занять з дисципліни «Виробниче навчання» та літніх виробничих практик. Були виконані вітражі для їдальні, керамічне панно, шість декоративних плетінь у техніці «макраме» для бару-дискотеки і декоративні композиції в техніці «маркетрі» для вестибюлю.
Багато дипломних робіт було виконано для інтер’єрів обласної студентської лікарні (1988-1991 рр.), Харківського національного фармацевтичного університету (1989 р.), обласної клінічної лікарні м. Харкова (1991 р.). Кращі з них були реалізовані на об’єктах.
Формування майбутнього фахівця базується на серйозній підготовці студентів з академічного рисунка та живопису, а основа методики викладання спеціальних дисциплін - на вивченні апробованих зразків минулого з включенням новітніх досягнень у галузі архітектури, сучасних обробних матеріалів, методів комп’ютерного проектування. Особливе місце в вихованні художника займає вивчення народного мистецтва.
При підготовці спеціалістів на спеціальності «Інтер’єр і обладнання» постійно включалися завдання на розробку ескізів декоративних і тематичних розписів для різних архітектурних об’єктів. Саме тому була створена майстерня монументально-декоративного розпису. В 1984 р. було відкрито кафедру монументально-декоративного розпису.
В зв’язку із тим, що в інституті були високопрофесійні викладацькі кадри в галузі образотворчого мистецтва, прикладалось багато зусиль до збереження цих традицій та відновлення спеціальностей станкового профілю. Так, з 1974 року на факультеті почали готувати спеціалістів спеціалізації «Архітектурно-декоративна пластика». В 1988 році було відкрито спеціальності «Станковий живопис» та «Реставрація творів мистецтва». Спочатку студентів цих спеціальностей готували на кафедрі живопису. В 1994 році, коли відбувся перший випуск фахівців-реставраторів, було організовано кафедру реставрації станкового та монументального живопису.
Оволодіти професійними знаннями студентам допомагає навчальна та виробнича практики, під час яких реставруються твори відомих авторів, що належать музейним або приватним збіркам. Найбільш вагомими досягненнями науково-дослідницької та професійної діяльності кафедри реставрації є реставрація творів з фондів Алупкінського палацово-паркового заповідника, Чуваського національного музею, Харківського історичного музею, Чугуївського художньо-меморіального музею ім. І.Репіна, реставрація розписів Храму Вознесіння Господнього, храму Св. Миколая Харківської області, храму Різдва Христового в с. Уланок Курської області.
В зв’язку із розвитком житлового будівництва в 1993 році на кафедрі «Інтер’єр і обладнання» було засновано спеціалізацію «Проектування художньо-декоративних тканин» (пізніше - «Художнє моделювання тканин»). Наприкінці 90-х років актуальним стало питання про підготовку фахівців з дизайну одягу і в 1998 році відбувся перший набір студентів за спеціалізацією «Художнє моделювання одягу». В 2002 році ці дві спеціалізації почали готувати на новій кафедрі «Художнє моделювання тканин і одягу».
В зв’язку із розвитком меблевого виробництва, зростанням попиту на дизайнерів цього профілю в 2000 році при кафедрі «Інтер’єр і обладнання» було відкрито спеціалізацію «Дизайн меблів», а в 2004 р. засновано кафедру «Дизайн меблів».
Вихованці факультету набирають досвіду не лише в майстернях академії, а й на різних фестивалях, конкурсах, виставках, де демонструють свої проекти, авторські колекції, роботи, виконані в матеріалі.
На протязі всіх років існування кафедра «Інтер’єр та обладнання» разом з іншими випускаючими кафедрами інституту, а тепер академії, брала активну участь у всіх Всесоюзних, Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт в Москві, Ленінграді, Вільнюсі, Баку, Тбілісі, Мінську, Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові, Дніпропетровську, Рівно, Макіївці.
В 2007 р. студенти цієї спеціалізації приймали участь у Міжнародному конкурсі, оголошеному німецькою будівельною фірмою KNAUF. Мета конкурсу: розробка проектів інтер’єрів житлових приміщень з використанням будівельних матеріалів цієї фірми. Дипломом I ступеню нагороджена студентка факультету Г.Скулакова.
В цьому ж році чотири студентки за одержання призових місць у Міжнародному конкурсі, оголошеному фінською будівельною фірмою “Luvata” на розробку фасаду житлового будинку на Театральній площі в м. Києві, були заохочені поїздкою до Фінляндії. В 2009 році студентка 5-го курсу Н.Васичкіна нагороджена медаллю Президента республіки Італія за перемогу в конкурсі молодих дизайнерів, який проходив у Флоренції під егідою італійського фонду Paolo Del Bianco.
Традиційними в академії стали конкурси під девізом «Факультет – місту», які проводяться за заявками конкретних організацій. Першими були конкурси на розробку проектів інтер’єрів кафе «Електрон», магазину «Нектар» та інтер’єрів палацу культури «Металіст». На двох об’єктах кращі проекти були втілені в життя.
Крім того студенти залучаються до конкурсів, які організовуються творчими спілками архітекторів, художників та дизайнерів. Так, студенти брали активну участь у міському конкурсі на розробку проектів інтер’єрів станцій третьої Олексіївської лінії Харківського метрополітену. За підсумками конкурсу з шести премій, які були виділені оргкомітетом, п’ять одержали студенти факультету.
Вдалою була також участь студентів у Міжнародному конкурсі вітринної творчості, який проходив в Криму. Студентами були розроблені варіанти оформлення вітрин магазинів для міст Євпаторія, Сімферополь та Севастополь. Студенти самі виконали оформлення цих вітрин в натурі.
Завдяки тому, що під час навчання студенти вивчають різні види художніх та декоративних робіт і матеріалів, вони мають можливість виконувати в натурі свої творчі роботи в різних техніках. Прийнята кафедрою методика комплексного проектування дозволила досягти певного рівня синтезу архітектури і декоративного мистецтва при роботі на реальних об’єктах.
Підсумовуючи 40-річний період існування факультету «Дизайн середовища» (раніше «Інтер’єр і обладнання»), можна відмітити, що за ці роки була створена на кафедрах факультету своєрідна харківська школа підготовки дизайнерів різних спеціалізацій і художників-реставраторів, яка базується, перш за все, на традиціях Харківської художньої школи - одній із старіших художніх шкіл України. З 1968 по 2011 рік на факультеті підготовлено 1895 випускників.
Творчість кращих випускників факультету високо оцінена державою. Серед них є: народні художники України: В.Ганоцький, С.Гурбанов, Л.Джус, С.Джус, В.Ковтун, В.Сидоренко; заслужені діячі мистецтв України: В.Ганоцький, Б.Дєдов, В.Єрмаков, В.Лещенко, В.Погорєлов, О.Рідний, В.Сидоренко, В.Чаус; заслужені художники України: О.Бабенко, В.Бенфіалов, Л.Джарти, О.Деміденко, О.Єрофєєва, О.Кулаков, К.Мамедов, І.Моргунов, Н.Муравська, Н.Муравський, М.Попов, О.Садовський, О.Чередниченко; заслужені працівники культури України: С.Рибін; лауреати Міжнародної премії ім. І.Ю.Репіна за 2011р.: В.Лещенко, Т.Лещенко;лауреати Національної премії ім. Т.Г.Шевченка: В.Ковтун; почесне звання Заслужених художників Росії одержали: О.Живаєв, К.Костяніков, Ю.Утенков; почесне звання Заслужений працівник культури Росії: Ю.Легеза; золота медаль Академії мистецтв Росії: К.Костяніков.

Література:

  • 1. Харківська державна академія дизайну і мистецтв: нове обличчя старого навчального закладу. Презентаційне видання, присвячене 90-річчю з дня заснування вищої художньої школи Харкова. – Харків: вид-во СПДФО Ізрайлєв Є.М., 2011. – 115с.
  • 2. 75 років вищої художньої школи Харкова. – Харків: ХХПІ, 1996. – 146с. 
3.33333
Ваша оценка: Нет Средняя: 3.3 (3 голоса)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА «ДИЗАЙН СРЕДЫ» Харьковская государст

Работа представлена как исторический экскурс и повествует о важных этапах становления дизайнерской школы в Харькове, но в целом воспринимается как визитная карточка учебного заведения, которая почти случайно попала в программу научной конференции. К сожалению, в работе не ставятся какие-либо проблемы (а таких проблем в архитектурно-дизайнерском образовании достаточно много), которые могли бы составить основу для обсуждения на научной конференции. Повествовательный характер работы делает ее самодостаточной и не нуждающейся в обсуждении. Несмотря на важность истории становления любой архитектурной или дизайнерской школы, научная конференция предполагает представление научных проблем и обсуждение способов их решения. Данная работа выпадает из этого контекста, но вызывает уважение труд педагогов, стремящихся зафиксировать историю своего учебного заведения.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.