facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ КОНЦЕПЦІЇ В РІШЕННІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПРИМОРСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор Доклада: 
Бондаренко І.В.
Награда: 
ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ КОНЦЕПЦІЇ В РІШЕННІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПРИМОРСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ КОНЦЕПЦІЇ В РІШЕННІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПРИМОРСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Бондаренко Ірина Володимирівна, канд. архітектури, доцент
Харківська державна академія дизайну і мистецтв


В статті розглянуто і систематизовано концептуальні підходи та засоби їх реалізації у дизайні рекреаційних територій приморських готельних туристичних комплексів на прикладі Туреччини.
Ключові слова: Концепція, дизайн, художній образ, рекреаційна територія, ландшафт, форма.

In the article conceptual approaches are considered in planning of recreational territories of seashore hotel tourist complexes. Facilities of their realization are systematized in designer practice on the example of Turkey.
Keywords: Conception, design, image, recreational territory, landscape, form.

На сучасному етапі, коли якості дизайнерського рішення підпорядковані усі сфери життєдіяльності людини, дизайн, як об'єкт осмислення розглядається, як правило, в рамках опису його практичних проявів, при цьому механізми змістоутворення в дизайні залишаються вивченими недостатньо. Ця ж проблема стосується і ландшафтного дизайну, і, зокрема, досить конкретного питання, що відноситься до його екологічної складової - дизайну готельних комплексів і прилеглих до них територій, які до цього часу не були дослідженими, оскільки теорія ландшафтного дизайну відстає за швидкістю розвитку від практики. Приморські рекреаційні зони у багатьох країнах світу мають переважне значення в організації туризму, відпочинку і оздоровлення населення. Чорноморський регіон по праву вважається головним рекреаційним ресурсом України. Але, нажаль, відсутність будь-якого ландшафтного дизайну і невирішення рекреаційних зон залишається однією з головних проблем готельних територій Криму. Проведений нами аналіз було здійснено на базі закордонного досвіду, зокрема Туреччини, оскільки індустрія відпочинку цієї країни має значні практичні здобутки як точки зору організації самого процесу, так і вирішення дизайну середовища де перебувають відпочиваючі.
Навіть досить побіжний порівняльний аналіз дозволяє виявити різноманітність підходів до проектування рекреаційних зон ландшафтних територій закордонних туристичних готелів, що потребує класифікації, і в першу чергу, за критеріями концептуальних підходів, які є відправною точкою у процесі проектування.
Для цього ми у своєму дослідженні будемо спиратися на поняття концепції в композиції територій, що було сформульоване В. А. Колясниковим [1]. Автор трактує концепцію як засадничий архітектурно-художній задум, у рамках якого проявляється єдність художньо-образних (смислових) ідей і композиційно-формотворчих (морфологічних) принципів. При цьому головним ступенем творчого процесу архітектора є саме архітектурно-художній задум.
Художній образ у сприйнятті довкілля грає величезне значення і передається дизайнером опосередковано через спроектовані об'єкти. Автор транслює своє сприйняття глядачам, тим самим залучаючи їх до взаємодії з об'єктом. Вступаючи в діалог з глядачем, кожен дизайнер по-своєму інтерпретує одну і ту ж тему.
При проектуванні рекреаційних зон готельних комплексів, дизайнери будують низку певних художніх образів, які мають створювати у відпочиваючих певні відчуття. Аналіз дизайнерських рішень рекреаційних територій дозволяє класифікувати їх за принципом використання певних засобів і з’ясувати їх концептуальну спрямованість. Таким чином, приклади використання класичної архітектури характеризуються включенням елементів і засобів архітектури класицизму в рішенні фасадів будівель або ж в малих архітектурних формах. Концептуально використання таких прийомів повинно викликати у відпочиваючих відчуття респектабельності і значущості. (Прикладами є готель Grand Cettia, м.Мармарис, готель Kanoktepe, м.Аланія) [2].
Творче відтворення етнічних мотивів дизайнер передає через власне сприйняття національних елементів, особливості культури і традицій., коли через переосмислення створюються нові художні форми і їх похідні. Як одному із засобів, велике значення приділяється колірній гамі, що є історично притаманною для певної культури. На територіях рекреаційних зон ми можемо спостерігати передачу певних етнічних образів в архітектурі малих форм - містках, павільйонах, альтанках. Такий підхід дозволяє реалізувати концепцію принципової зміни місця існування, наповненості новими екзотичними враженнями (Територія готелю готелю Royal Wings м.Анталія, готель Royal Dragon Hotel м.Сіде) [3].
Використовуючи в творчих концепціях назви міст, дизайнер відразу примушує працювати образне мислення глядача. В цих випадках художній образ вибудовується через застосування історично впізнаних об'єктів де використовуються малі і великі архітектурні форми - копії історичних пам'яток, копії територій міст та ін. Такі готелі подобаються тим туристам, які завжди мріяли побувати в цьому місті. У мініатюрі відпочиваючий може познайомитися з Москвою, Венецією, Амстердамом і Стамбулом. Така реалізація художнього образу ґрунтується на концепції відпочинку як подорожі до історично і культурно значущих об'єктів, де принципово важливими стають не стільки формування вражень, скільки реальне знайомство з відомими об'єктами (Території готелів WOW Kremlin Palace та Venezia м. Анталія, Оранж м. Кемер) [4].
Звернення до казкових образів в рішенні готельних територій використовується рідше, але також має місце. Так, наприклад, на території готелю Albatros Aqua Blu SS "казка" розпочинається з центрального входу, де фонтан у вигляді казкових персонажів Нептуна зі свитою, з перших хвилин відпочинку створює казковий настрій. На території готелю розміщено безліч малих архітектурних форм - статуй, містків, дизайн яких цілком підтримує уявлення про казковий образ. Головною концепцією таких дизайнерських рішень є відпочинок як казка.
В процесі органічного проектування вирішуються питання взаємодії живої природи зі штучно створеними об’єктами. Так, слід відзначити, що для більшості великих басейнів, які є одним з композиційних та функціональних центрів рекреаційних територій, характерним є використання таких форм, що мають асоціюватися із плавною природною лінією морського узбережжя.. Малі архітектурні форми, лінії доріжок і стежок вирішуються у дусі органічних похідних, динамічно перетікаючи і утворюючи нові форми, які природно вписуються в існуючий ландшафт. Прикладами є готель Royal Wings м.Анталия, готель Sea World Resort & Spa, м..Сіде, готель Papillon Zeugma, готель Selge Beach Resort, готель Cornelia De Luxe Resort м.Белек. Провідною концепцією такого рішення є формування у відпочивальників враження єднання з природою.
В підсумок, слід відзначити, що процес втілення дизайнерської концепції відбувається шляхом реалізації двох підходів в рішенні рекреаційних зон :
- знакові елементи вносяться в усі складові архітектурного і ландшафтного рішення, коли розкриттю розуміння художньо-образного рішення сприяють і сама архітектура будівлі, і колірне рішення, і об'єкти малих архітектурних форм;
- образне рішення не отримує широкого розвитку в проекті і може виявлятися в окремих елементах архітектури або ж ландшафту.
Аналіз показав, що дизайнерські рішення рекреаційних зон закордонних туристичних комплексів ґрунтуються на наступних концепціях:
- респектабельності і значущості. Для її втілення дизайнери використовують засоби архітектурних стилів, залучаючи елементи класичної архітектури;
- принципової зміни місця перебування, наповненості новими екзотичними враженнями. У її реалізації використовуються етнічні образи, мотиви;
- відпочинок як подорож до історично і культурно значущих об'єктів, де принципово важливими стають не стільки формування вражень, скільки реальне знайомство з відомими об'єктами. Для цієї мети в дизайнерське рішення середовища включаються моделі об'єктів історичної та культурної спадщини;
- відпочинок як казка. У такому варіанті середовище формується як зорове втілення відомих казок, в основному, східній спрямованості;
- відпочинок у єднанні із природою, що з проектної точки зору реалізується через використання органічних форм та природних матеріалів у ландшафтному дизайні та вирішенні малих архітектурних форм.

Література:

  • 1. Колясников В.А. Градосторительная композиция: понятие, концептуальные структуры // Архитектура и градосторительство Урала [Текст] / Межвузовский сборник под. ред. А.Э.Коротковского. – Свердловск, 1988. – С. 28-40.
  • 2. Отели Кемера (Турция): [электронный ресурс]/ Каталог отелей Кемера: описание отелей, фото. – Режим доступа: http //www.otpusk.com.
  • 3. Отели Анталии [электронный ресурс] / Каталог отелей Анталии по категориям:– Режим доступа: http //www.viva-turkey.ru.
  • 4. Анталия (Турция): [электронный ресурс] / отели Анталии. - Режим доступа: http //www. otpusk.com.
  • 5. Белек: Отели Белека [электронный ресурс] - Режим доступа: http //www. Hotels.turne.com.ua.
6.09091
Ваша оценка: Нет Средняя: 6.1 (11 голосов)

Художественно-образное КОНЦЕПЦИИ В РЕШЕНИИ рекреационных зон ПРИ

Работа, несмотря на актуальность заявленного в названии направления, в целом выглядит странно, поскольку напоминает, скорее, не исследование, а заметки наблюдательного обывателя, путешествующего по интернет-миру в поисках места, где провести отпуск. Вряд ли рекламные сайты могут быть достаточным основанием для архитектурного анализа среды. Кроме того, рассмотрены единичные примеры архитектурно-дизайнерских решений отелей одного региона, но вывод сделан применительно к зарубежным тенденциям, концепциям, т. е. зарубежной практике вообще, во всяком случае, никакой оговорки по этому поводу выводы не несут. Остается пожелать автору кардинально расширить исходный материал, с тем чтобы систематизация состоялась обоснованной и на профессиональном уровне, поскольку тема, действительно, актуальна.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.