facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

Химченко Андрей Николаевич (Украина)

Фото эксперта: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория», заместитель зав. кафедры по научной работе, член-корреспондент Академии экономических наук Украины.

Место работы : Донецкий Национальный Университет.

Сфера научных  интересов : проблемы теории и практики предпринимательства, малого бизнеса; вопросы корпоративного капитала и корпоративной собственности; инновации.

Научные работы:

 • Малый бизнес в системе предпринимательства: монография / Дмитриченко Л.И., Химченко А.Н.– Донецк: «Каштан», 2005. – 180 с.
 • Корпорация в системе общественного производства: монография / Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2010. – 184 с.

 

Наиболее  значимые публикации :

 • 1. Хімченко А. Корпорації як основа сталого розвитку національної економіки / А. Хімченко, В. Храпкіна // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – №4 (16). – Кривий Ріг, 2008. – С. 38-43.
 • 2. Химченко А.Н. Корпоративный капитал в условиях глобализации / А.Н. Химченко // Экономика Крыма. – 2009. – № 28. – С. 34-37.
 • 3. Хімченко А.М. Фінансові ризики банківської системи України в умовах економічної кризи / А.М Хімченко, О.О. Коршунова // Зовнішня торгівля. Міжнародний науково-економічний журнал. – 2009. – №1-2. – С. 94-99.
 • 4. Хімченко А. М. Вплив інноваційних процесів на економіку України та вітчизняні корпорації / А. М. Хімченко, О.В. Татаренко // Схід. – 2010. – № 3 (103). – С. 59-63.
 • 5. Химченко А.Н. Механизм инновационной деятельности корпораций: использование международного опыта в Украине / А.Н. Химченко, Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Стамбул-Донецк: ДоНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2010. – С. 371 – 374.
 • 6. Хімченко А.М. Природа та сутність банківського капіталу в сучасних умовах господарювання / А.М. Хімченко, О.О. Коршунова // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут екорноміко-правових досліджень НАН України. – Вип. 3 (33). Донецьк: ДЕГІ, 2010. – С. 250 – 252.
 • 7. Хімченко А.М. Особливості формування рівня життя населення України в сучасних умовах: роль держави та корпорацій / О.А. Куліш, А.М. Хімченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції: Науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва; голов. ред. Ю.М. Воробйов. – Сімферополь: НАКПБ, 2010. - № 4 (9). – С. 82-88.
 • 8. Химченко А.Н. Взаимодействие малого и крупного бизнеса в Украине / А.Н. Химченко, Е.А. Разборова // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. Праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т. XI. – С. 207 – 217.
 • 9. Хімченко А.М. Іноземний досвід і специфіка функціонування корпоративних об’єднань / О.А. Куліш, А.М. Хімченко // Схід: аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ м. Донецьк; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ м. Київ; Укр. культурологічний Центр м. Донецьк; Запоріз. нац. ун-т. – Донецк: Український культурологічний центр, 2011. - № 2 (109). – С. 70-74.
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.