facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Global international scientific
analytical project
GISAP
GISAP logotip

СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРАЇН НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор Доклада: 
Щегельска Ю.П.

СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРАЇН НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щегельська Юлія Павлівна, канд. політ. наук, проф. Інституту міжнародних відносин
та дипломатії Брюссельського вільного університету підприємницьких наук та технологій,
викладач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

В епоху глобалізації, коли стираються національні та культурні кордони між державами, зростає щільність та взаємовплив зв’язків між ними, водночас відбувається активний процес переосмислення власної ідентичності у різних етносів, що, своєю чергою, призводить до пошуків ними нових дієвих форм та засобів самовираження.

Якщо спочатку в глобалізаційних процесах переважала геоекономічна складова, зокрема її транснаціональний компонент, нині ж на перший план вийшли  геополітичний та геогуманітарний аспекти глобалізації, і тому проблема збереження й модифікації національної ідентичності, її вираження, трансляції та підтримки все частіше постає перед урядами різних країн світу.

В останнє десятиліття минулого століття одними із ефективних засобів трансляції та донесення до світової громадськості концентрованого повідомлення про державу стали національні логотипи та рекламні слогани. Зазвичай вони створюються як засіб унаочнення головного повідомлення, яке транслюється брендом (або інтегрованим образом) країни, і призначені для покращення сприйняття певної держави (або її окремих галузей) та нації, що повинно конвертуватися у позитивне ставлення до країни та її громадян і втілитися, наприклад, у зростання впливів цієї держави в міжнародній політиці, у залучення додаткових інвестицій в економіку, збільшення потоку туристів тощо.

Процеси формування національного бренду, логотипу та рекламного слогану держави проходять, здебільшого, паралельно, оскільки діяльність з їх створення розпочинається в період, коли відбувається усвідомлення правлячою елітою того факту, що в реальності історичний образ країни є нейтральним, негативним або взагалі відсутній в інформаційному полі світу чи його окремої частини, що свідчить про ступінь фактичної сили історичного образу країни, а також про ступінь справжнього інтересу різних суб’єктів міжнародних відносин до подій у визначеному регіоні.

Принагідно відзначимо, що за відсутності чітко трансльованої країною системи понять про себе, у суспільній свідомості населення інших держав виникає інформаційний вакуум (якщо ця країна не бере перманентної активної участі у міжнародних подіях), що заповнюється з інформаційних джерел інших міжнародних гравців, які мають щодо неї власні цивілізаційні цілі.

А, значить, суть обговорюваної проблеми – у послідовному представленні країнами власної національної ідентичності, що значною мірою зумовить успіх або неуспіх найближчих десятиліть історії різних держав світу.

0
Ваша оценка: Нет
Партнеры
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.