facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki
Page translation
 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА НА ТРАНСПОРТІ З ПОГЛЯДУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА НА ТРАНСПОРТІ З ПОГЛЯДУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Vykhodets Aleksander, associate professor, candidate of technical science, associate professor

Championship participant: the National Research Analytics Championship - "Ukraine";

the Open European-Asian Research Analytics Championship;

Ключові слова. Бал, водій, культура, модель, правила, пригода,  рух,  таблиця, фактор.

В сучасних умовах культура української організації, як наука про сукупність матеріальних та духовних цінностей, навичок, знань та норм поведінки, передбачає створення умов для ефективного функціонування і розвитку, шляхом прийняття і виконання різноманітних рішень. Поряд з цим, набуває особливої гостроти питання культури та етики пересування транспортних засобів по вулицям міст, особливо в складній транспортній ситуації, яка сьогодні існує.

Концепція корпоративної транспортної культури полягає в здійсненні та прийнятті системи колективних цінностей, діючих скрізь головний задум «сумісна діяльність», що забезпечує реалізацію керуючої ідеї – техніка безпеці на транспорті за рахунок підвищення професійного, ментального і фізіологічного рівня праці.

Під професійним рівнем розуміється кваліфікація водіїв для забезпечення руху, в умовах підтримки дружних взаємин зі патнерами по дорожньому руху, зміцнення морально-психологічного клімату на дорогах.

Пройшли ті часи, коли дорожній рух був досить рідким на вулицях наших міст, по яких рухалися малопотужні автомобілі з обмеженими можливостями маневру. Тоді водіям було досить володіти елентарними звичками керування машиною, які зводилися до того, що «я вмію рулити», «я вмію гальмувати» і т.д. Сьогодні водії – це велика доля й чоловічого, й жіночого населення. За кермом багато юнаків і дівчат, вік водіїв молодіє. Пройшли ті роки. коли автомашинами керували тільки професіонали.

Зараз водіння автомобіля не можна розглядати тільки в полі таких звичок. Цього явно недостатньо, щоб забезпечити без’аварійний проїзд у масі, які майже хаотично рухаються, автомобілів і інших транспортних засобів - необхідно мати звички соціальних комунікацій.

Для багатьох водіїв і організаторів дорожнього руху термін «соціальна комунікація» представляється незрозумілим, позахмарним і, отже, непотрібним. Такі як і раніше вважають, щоб проїхати потрібно вміти гальмувати й рулити. Для них партнери по дорожньому русі й пішоходи представляються як тимчасові незручності, які потрібно тільки перетерпіти. Можна під’їхати до пішохода, що переходить вулицю по переходу на зелений сигнал світлофора, на відстані менш 1 метра й при цьому, різко загальмувати. Можна, слідувати правого рядку, обігнати машину, що їде в лівому ряді на граничній міській швидкості в 60 км/годину. Можна зробити наїзд на людину й зникнути з місця події. Можна їздити по тротуару зі швидкістю в 20 км/годину й більше. Це все говорить про те, що такі водії не представляють своєї карної, адміністративної й соціальної відповідальності, тобто, не знайомі з аксіомами соціальної комунікації.

Під словом «комунікація» соціологи розуміють взаємодію, психологи - взаємодія й взаєморозуміння, культурологи - культуру взаємодії.

Щодо дорожнього руху, соціальну комунікацію варто розуміти як взаємодія партнерів на основі культури водіння. Можна говорити про загальнонаціональну українську культуру, а можна про без культур’яводіння автомобілів. Безумовно, культура й етика водіння, є складовою й значною частиною національної культури.

Важко побачити в культурному водії людину грубу, нахабну, хамовиту, зарозумілу, не розуміючу чужий біль і чужі матеріальні труднощі й втрати; не усвідомить до якого стресу і його наслідків інших людей може привести не коректне керування машиною в ситуаціях, близьких до критичного. Така людина їздить не просто некультурно, вона їздить так, що наступні поруч водії й пішоходи відчувають страх і жах від його «джигітських» маневрів і нахабних порушень Правил дорожнього руху.

Дорожній рух - це масова соціальна комунікація, у якій беруть участь мільйони водіїв транспортних засобів і пішоходів. (Щорічно автошколи готують близько 1 мільйона нових водіїв). Така комунікація пов’язана з формуванням загальних емоційно-психологічних настроїв, на основі дії Правил дорожнього руху.

Ці Правила визначають організаційно-поведінкову функцію водіїв і далеко не завжди здатні запобігти дорожніх подій, в основі яких найчастіше лежить людський фактор, що має соціально-виховну функцію. Її роль грає культура й етика водіння, як ментальна основа Правил дорожнього руху.

Культура дорожнього руху - це знання про те, як захистити себе й своїх партнерів від  неприємностей і подій; це знання про те, як зберегти своє й своїх партнерів гарний настрій; як уберегти пішоходів від страхаючих маневрів автомобілів.

На сьогоднішний  час, в умовах інтенсивного дорожнього руху, треба, насамперед, підкреслити цінність автотранспортних перевезень людей. Це швидкість, комфорт, відносна небезпека. Щоб забезпечити швідкість й безпеку, потрібні моральні принципи і норми водіння. Норми, в достаній кількості знаходяться в Правилах дорожнього руху. Що стосується принципів, то вони, в значній мірі, залежать від культури. Так, наприклад, праві обгони дуже небезпечнІ, але повсяк час застосовуються, тому що для водія головний принцип – скоріше вперед. Кожного разу у водінні з’являються нові помилкові принципи. Так, наприклад, на жаль, існує принцип не дотримуватися інтервалу в русі.

Корпоративну культуру дорожнього руху можна записати в вигляді функціональної залежності, а саме:

          КК = f  ( К1 ; К2  ; К3 ; К; К5 ;  К6  )                                                   (1)

де:   К1 – інтелект водія,

        К2 – психологічні властивості водія,

         К3 – вплив партнерів по дорожньому руху,

         К4  - додержування правил дорожнього руху,

         К5 -  зосередження на водінні,

         К6  -  умови комфорту.

На основі цих даних побудуємо модель соціальних комунікацій  (Рис.1):        

Для поширення  аналізу системи соціальних комунікацій, методом самооцінки, були опитано 5 водіїв автівок, використана 10-ти бальна шкала оцінки по головним факторам. Отримані дані наведенов таблиці 1 :

Таблиця 1

Система соціальних комунікацій по корпоративной культурі дорожнього руху

 №   

Персона

Фактори

Інтелект

Психо-

логічні

власти-

вості

Вплив

Дотри-

мання

Правил

Зосеред-

ження

На водінні

Повага до парт-нерів

1

А

6

5

3

8

6

7

2

Б

8

6

4

6

6

8

3

В

9

4

2

8

7

7

4

Г

5

8

9

6

5

5

5

Д

8

7

7

6

5

6

6

Середн.

7,2

6,0

5,0

6,8     

5,8

6,6

Висновок. який слід зробити з таблиці 1  буде таким: послідовний ряд чинників, складаючи систему соціальних комунікацій по дорожньому руху буде мати такий вид: Інтелект – Дотримання ПДР – Повага до партнерів – Психологічні властивості – Зосередження на водінні – Вплив партнерів.

Подолати розбалансованість такої системи, а це має місце в любому з шести секторів, можна тільки за рахунок інтелекту персони, який на відміну від водіївського інтелекту, складає, як було показано раніше, систему «Ясність розуму – Логічність – Вдумливість – Гнучкість – Оригінальність – Самокритичність.  

Під збалансуванням слід розуміти відсутність перепаду по сторонах трикутника окремого сектора. Якщо інтелект складає 7,2 бала, а психологічні властивості – 6,0 балів , то для забезпечення балансу

«психологічні властивості» треба підняти до 7,0 – 7,2 бала.

Використовує таблицю 1 зробимо порівняння в таблиці 2 : 

Таблиця 2

 

 

Теоретичні дані  ля для фактора

«ясність розуму»

Дані по табл.1

Розходження

балів

Інтелект

          5,8

          7,2

          1,4

Психологічні

властивості

          5,8           

          6,0

          0,2

Вплив партнерів

          5,8

           5,0

           0,2

Дотримання ПДР

           5,8

           6,8

            1,0

Зосередженість на

водінні

           5,8

           5,8

             -

Повага до партнерів

           5,8

           6,6

           0,8

З цих порівнянь слідує, що найкраще балансує систему «корпоративна культура водіння» таки фактори як «дотримання ПДР (Правил дорожнього руху)» та « повага до партнерів».

З перелічених 6 факторів, безумовно, найважливішим є інтелект, який забезпечує пересування та безпеку для партнерів по дорожньому руху. В такому разі, інтелект слід розглядати як уміння швидко аналізувати дорожню ситуацію та своєчасно приймати рішення по безпеці  руху.

В таблиці 3 надані дані по експертній оцінки корпоративної культури  водіїв з використанням запису ( 1)                         

Таблиця 3.

Самооцінка корпоративної культури дорожнього руху водіїв.

Персона

Фактори  культури

К1

К2

К3

К4

К5

К6

А

2

7

-

5

1

3

Б

4

8

1

2

-

-

В

2

1

-

6

3

7

Г        

2

2

-

5

5

8

Д

-

1

-

-

4

2

Е

8

8

-

2

7

4

Ж

7

7

-

6

6

5

З

6

8

2

7

8

4

И

1

2

1

2

5

1

К

2

1

-

-

5

-

середне

3,4

4,5

0,4

3,5

4,4

3,4

 
Вплив партнерів по дорожньму руху може бути як негативним, так і позитивним. Найчастіше, після грубих порушень Правил дорожнього руху (ПДР) водії намагаються їхати обережно, не порушая ПДР. Найчастіше, водії проявляють т.н. «стадне почуття», коли особа слідує прикладу другого і яка вважає, якщо хтось порушив ПДР, то йому теж можна так зробити.

Додержування ПДР – це дуже важливо, але іноді і важко (із-за перевантаження шляхів та вулиць інформацією про обов`язкове виконання вимог). Є випадки, коли соблюдати ПДР неможливо в зв`язку з ремонтом,   дорожньоми «пробками», але коли трапилось ДТП.

Зосереджуватись на водінні – це хороша якість водія, який повинен слухати свою автівку та дорогу і не відхилятись музикой (чи відео), палінням, їжою та напоями. Зосереджуватись на водінні також перешкоджають складні розмови з пасажирами; обов`язковим є не користування мобільних телефонів під час руху.

Основи  корпоративної культури дорожнього руху складаються з наступних  вимог:

  1. Ніколи, ніде і ні за яких обставин не порушувати правил дорожнього руху.
  2. Ніколи, ніде і ні за яких обставин не створювати ніяких ризиків,  нікому зі своїх  партнерів по дорожньому руху.
  3. Ніколи, ніде і ні за яких обставин, нікому не створювати  ніяких незручностей; ні в русі, ні на парковці.
  4. Ніколи не розраховувати на безкарність.

 

Література:

  1. Гусаров С.М, Виходець О.М, Кизилова Е.О, Слобяк З.Ю. / Культура водіння: Одеса;-Олтех;-2003;-190 с.
  2. Виходець О.М, Кизилова Е.О, Слобяк З.Ю. / Культура водіння: Київ;-Педагогична преса;-2008;-320 с.
0
Your rating: None Average: 5.6 (25 votes)
Comments: 6

Marenkov Nikolay

Статья очень интересна, жизненна и актуальна. Однако применение терминологии "корпоративная культура" не совсем корректно, скорее здесь культура поведения и факторы, влияющие на нее: воспитание, окружающая обстановка и т.п.

Галиева Гульназ Физратовна

Конкретные предложения корпоративной культуры в процессе дорожного движения.

Nabiyev Alpasha Alibek

Ваша работа выполнена на высоком научном уровне и также имеет практическое значение в области социологии

Shapovalova Inna Sergeevna

Не могу согласиться с возможностью употребления термина "Корпоративная культура" относительно процесса дорожного движения - все таки данный термин предполагает наличие некоторой организации, члены которой успевают в процессе деятельности сформировать единые ценности. Процесс же движения предполагает кратковременный контакт субъектов. Но предложенная методика интересна, как возможность построение аналитической работы по данной теме. Но необходима значительно большая выборка и разбиение на кагорты.

Chernyak Vladimir ivanovich

Как пример для разработки методики оценки - работа интересна. Но следует расширить объем выборки для анализа, поскольку 5 опрошенных не является корректной базой для выводов, а тем более - установления математических зависимостей. С уважением, Черняк Владимир

Zulfugarzade Teymur El'darovich

В работе исследована одна из актуальных проблем. К сожалению, автором проанализирован не очень существенный массив источников литературы по данной проблеме. Тем не менее, данное начинание представляется значимым для дальнейшего развития экономической науки. Работа заслуживает высокой оценки.
Comments: 6

Marenkov Nikolay

Статья очень интересна, жизненна и актуальна. Однако применение терминологии "корпоративная культура" не совсем корректно, скорее здесь культура поведения и факторы, влияющие на нее: воспитание, окружающая обстановка и т.п.

Галиева Гульназ Физратовна

Конкретные предложения корпоративной культуры в процессе дорожного движения.

Nabiyev Alpasha Alibek

Ваша работа выполнена на высоком научном уровне и также имеет практическое значение в области социологии

Shapovalova Inna Sergeevna

Не могу согласиться с возможностью употребления термина "Корпоративная культура" относительно процесса дорожного движения - все таки данный термин предполагает наличие некоторой организации, члены которой успевают в процессе деятельности сформировать единые ценности. Процесс же движения предполагает кратковременный контакт субъектов. Но предложенная методика интересна, как возможность построение аналитической работы по данной теме. Но необходима значительно большая выборка и разбиение на кагорты.

Chernyak Vladimir ivanovich

Как пример для разработки методики оценки - работа интересна. Но следует расширить объем выборки для анализа, поскольку 5 опрошенных не является корректной базой для выводов, а тем более - установления математических зависимостей. С уважением, Черняк Владимир

Zulfugarzade Teymur El'darovich

В работе исследована одна из актуальных проблем. К сожалению, автором проанализирован не очень существенный массив источников литературы по данной проблеме. Тем не менее, данное начинание представляется значимым для дальнейшего развития экономической науки. Работа заслуживает высокой оценки.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.