facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

Maxim Kostin (Russia)

Фото эксперта: 

Candidate of Agricultural Sciences, research associate in the laboratory of arid afforestation and forest zoology

Place of work: Institute of Forest Science of RAS

Discoveries and inventionsPatent application submitted in 2013, pending.

Свидетельство №2014621492, 2014

Scope of scientific interestsRational nature management, protective afforestation, restoration of forest plantations.

Scientific worksPhD thesis on the subject: “Sovremennoe sostoyanie, meliorativnyi potentsial i vozmozhnosti estestvennogo vozobnovleniya zashchitnykh lesnykh nasazhdenii na vodorazdelakh stepnoi zony ETR [Current state, reclamation potential and possibilities of natural regeneration of protective forest plantations in the watersheds of the steppe zones of European Russia]”; 40 scientific papers published, including one methodological guidance, 8 reports in periodicals (6 of them included into the list of HAC RF), 1 in English and 2 in Ukrainian language.

The most significant publications

 1.  Manaenkov A.S., Kostin M.V. Sovremennoe sostoyanie i vozobnovitel'nyi potentsial lesoobrazuyushchikh porod na obyknovennom chernozeme [Modern state and renewable potential of forest species on a common chernozem], Lesnoe khozyaistvo [Forestry]. – 2007., No. 5., P. 26-28.
 2. Manaenkov A.S., Kostin M.V. Osobennosti formirovaniya i vozobnovleniya lesonasazhdenii na stepnykh pochvakh evropeiskoi Rossii [Features of formation and reforestation in the steppe soils of European Russia], Zashchitnoe lesorazvedenie, melioratsiya zemel' i problemy zemledeliya v Rossiiskoi Federatsii: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Protective afforestation, land reclamation and agriculture issues in the Russian Federation: Materials of the International scientific and practical conference], Volgograd city, 23-26 sept. 2008; VNIALMI. , Volgograd city, 2008., P. 45-48.
 3. Manaenkov A.S., Kostin M.V. Sostoyanie i perspektiva vozobnovleniya zashchitnykh lesonasazhdenii na yuzhnom chernozeme [Status and prospects of the resumption of protective forests on the southern chernozem], Lesnoe khozyaistvo [Forestry]. – 2009., No.  3., P. 18-20.
 4. Kostin M.V. Sostoyanie nasazhdenii vodorazdel'nykh goslesopolos i meropriyatiya po ego uluchsheniyu, Lesa stepnoi zony evropeiskoi chasti Rossii i vedenie khozyaistva v nikh, Sb. statei, posvyashchennyi 60-letiyu filiala FGU VNIILM Yuzhno-evropeiskoi NILOS [State plantations of watershed goslesopolos and activities to improve it, Forests of steppe zone of the European part of Russia and housekeeping in them, Coll. Articles dedicated to the 60th anniversary of the South Branch of FSI VNIILM European NILOS]., Pushkino: VNIILM, 2009., P. 108-113.
 5. Manaenkov A.S., Kostin M.V. Povyshenie dolgovechnosti ZLN na zonal'nykh pochvakh stepei evropeiskoi Rossii, Trudy Sankt-Peterburgskogo NII lesnogo khozyaistva [Increasing longevity of ZLN on zonal soils of the steppes of European Russia, Proceedings of the St. Petersburg Forestry Research Institute]. – 2011., Issue 1 (24), ch. 2, P. 67-73.
 6. Kostin M.V., Shkurinskii V.A. Urochishche «Gromoslavskaya dubrava», «Biologicheskoe raznoobrazie aziatskikh stepei»: materialy II Mezhdunar. nauchn. Konf ["Biological diversity of Asian steppes": Materials of the II International. Scien. Conf.]., ed by. K.M. Baimyrzaeva, E.A. Abilya, T.M. Braginoi, M.A. Tolegena, T.A. Akhmetova, D.T. Konysbaevoi. – Kostanai; KSPI, 2012., P. 111-114.
 7. Manaenkov A.S., Kostin M.V., Shkurinskii V.A. Sovremennoe sostoyanie i vozmozhnost' vyrashchivaniya dubrav promyshlennogo znacheniya na kompleksnykh pochvakh sukhoi stepi i polupustyni [Current status and the possibility of growing oak of industrial significance on complex soils of dry steppes and semi-deserts], Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Seriya «Les. Ekologiya. Prirodopol'zovanie» [Bulletin of the Volga State Technological University. A series of "Forest. Ecology. Nature. "]. – 2012., No. 2 (16)., P. 12-19.
 8. Manaenkov A.S., Kostin M.V., Shkurinskii V.A., Surkhaev G.A., Surkhaev I.G., Lepesko V.V., Kladiev A.K., Uzolin A.I., Zelenyak A.K., Panov V.I., Petel'ko A.I. Metodicheskoe rukovodstvo po povysheniyu dolgovechnosti shirokopolosnykh zashchitnykh lesnykh nasazhdenii na yuge evropeiskoi territorii Rossii [Instructional guidelines for improving the durability of broadband protective forest plantations in the south of European Russia]. – Volgograd city; VNIALMI, 2013., 58 p.
 9. Manaenkov A.S., Shkurinskii V.A., Kostin M.V. Osobennosti rosta i dolgovechnost' nasazhdenii «dubrav promyshlennogo znacheniya» na zonal'nykh pochvakh sukhostepnogo Pridon'ya [Features of growth and longevity of plants "oak of industrial importance" on zonal soils dry steppe of Pridonya], Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Seriya «Les. Ekologiya. Prirodopol'zovanie» [Bulletin of the Volga State Technological University. A series of "Forest. Ecology. Nature."]. – 2013., No. 2., P. 5-17.
 10. Kostin M.V., Shkurinskii V.A. Vliyanie tipa lesnykh kul'tur na dolgovechnost' nasazhdenii duba v usloviyakh sukhoi stepi [Influence of type of forest plantations on the durability oak stands in a dry steppe], Problemy i perspektivy sovershenstvovaniya lesovodstvennykh meropriyatii v zashchitnykh lesakh: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya [Problems and prospects for improving silvicultural operations in protected forests: International scientific and practical conference]; 18-20 june 2013. – Pushkino; VNIILM, 2014., P. 100-105.
 11. Bespalov V.P., Serikov V.M., Kostin M.V. Ekologicheskie aspekty proizrastaniya iskusstvennykh 60-letnikh drevostoev duba chereshchatogo (Quercus robur L.) na vodorazdele i v balkakh vostochnogo sklona Ergenei [Ecological aspects of growing artificial 60-year-old stands of common oak (Quercus robur L.) in the watershed and in the beams of the eastern slope Ergeni], Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie [Proceedings of Nizhnevolzhsk agrouniversity complex: Science and Higher Vocational Education]. – 2014., No.1 (33)., P. 79-83.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.