facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

Constantin Nesterenco (Moldova)

Фото эксперта: 

Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Director of College

Place of workTechnical and Agricultural College of Soroca

Awards and prizes:

 • - Medal "Graduate-Excellent student of the Academy of Public Administration".
 • - Honorary diploma of the Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova.
 • - Honorary diploma of the Ministry of Education of the Republic of Moldova.
 • - Honorary diploma of the Agrarian University of Moldova Republic.
 • - Laureate of the Republican contest "The Best methodical work".
 • - Honorary diploma of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova.
 • - Honorary diploma of the City Administration.
 • - Honorary diploma of the District Council of the Olympic Committee of the Republic of Moldova.
 • - Honorary diploma of the Committee of Peace Protection, the Federation of Football, Federation of Combat Sports.
 • - Diploma of the IASHE "Scientific progress".
 • - Diploma of the IASHE "Sophist" № DS - 012/0196.

Scope of scientific interests: pedagogy, economics, management, psychology, agriculture.

Scientific works: more than 50 scientific articles.

Constantin Nesterenco participated in 11 International Scientific Conferences in 9 countries.

The most significant publications:

 1. Nesterenco C. Managementul instituţiilor învăţămîntului agrar: Problemele manageriale ale gestiunii instituţiilor cu profil agrar în perioada europenizării economice. Monografie. Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 244 p. 20,9 c.a. ISBN 978-9975-64-175-3.(монография)
 2. Nesterenco C. Locul şi rolul instituţiilor învăţământului agrar al Republicii Moldova în condiţiile europenizării relaţiilor economice. În: Economie şi sociologie, IEFS, Chişinău, 2010, nr.2, p.67 – 74., 0,6 c.a. ISSN: 1857 – 4130.
 3. Nesterenco C. Agricultural politics in central and eastern european countries. În: Studii economice, ULIM, Chişinău, 2010, nr.1–2 , p. 140 – 144., 0,5 c.a. ISSN 1857 – 226 X.
 4. Nesterenco C. Die erfahrungen bei der landwirts entwicklung in den ländern europas. În: Studii economice, ULIM, Chişinău, 2007, nr.4, p.137-148., 0,62 c.a. ISSN 1857-226X.
 5. Nesterenco C. Particularităţile funcţionării instituţiilor educaţionale cu profil agrar în condiţiile transformărilor de piaţă. În: Administrarea Publică, Chişinău, 2010, nr. 2-3, p. 124-135., 0,75 c.a. ISSN 1813-8489.
 6. Нестеренко К., Тухарь Т. Особенности менеджмента в коллективной профессиональной деятельности. În: Studii economice, ULIM, Chişinău, 2010, nr.1-2, p. 222 – 228., 0,5 c.a. ISSN 1857 – 226 X.
 7. Nesterenco C. Condiţiile de implementare a modelului conceptual de conducere managerială. În: revista teoretico-ştiinţifică, fondată în anul 1953 Economie şi Sociologie, Chişinău, 2012, nr.3/2012, p.107-117, 0.7 c.a. ISSN: 1857-4130.
 8. Нестеренко К. Эволюция аграрного сектора в некоторых странах европейского союза. În: Науковий вісник, Национального Аграрного Университету, Київ: НАУУ, 2007, nr.110, частина 1, с.24-30., 0,5 с.а.
 9. Нестеренко К. Использование теории активного обучения при подготовке будущих менеджеров к аграрно-технической деятельности. În: Репутациология, (An International Scientific Journal „Reputatiology), Vol.4, № 3-4 Май – Август 2011, с.111 – 113, 0,3 c.a. ISSN 2071-9094.
 10. Нестеренко К. Менеджмент сельского хозяйства Молдовы в условиях новых экономических отношениях. În: Репутациология, (An International Scientific Journal „Reputatiology), Vol.4, № 3-4 Май – Август 2011, с.114 – 116, 0,23 c.a. ISSN 2071-9094.
 11. Нестеренко К. Условия достижения менеджером успеха при помощи управленческого общения. În: Экономика и предпринимательство, (An International Journal „Economy and Entrepreneurship”), Vol.5., № 5, сентябрь – октябрь 2011, с.222 – 224, 0,35 c. a. ISSN 1999-2300.
 12. Nesterenco C. The Improvement Of Financial Administration In The Agricultural Educational System By Applying The New European Educational System Model. În: Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Scientific Papers. Org, Issue 4, June 2011, p.1-10., 0,6 c.a. ISBN 978-1-90 8089-34-2.
 13. Нестеренко К. Использование теории активного обучения при подготовке будущих менеджеров аграрного производства. În: Экономика образования, № 6, 2011 г., с. 12-15, 0,4 с.а. ISSN 1609-4654.
 14. Nesterenco C. Agricultural politics in Central and Eastern European Countries. În: International scientific researches, nr.3-4, Iuly – December 2011, p.66 - 68, c.a. 0,4 ISSN 2076-9563.
 15. Nesterenco C. The financial administration mechanism's improvement in the agricultural educational system through the implementation of the new paradigm of the European Educational System. În: International scientific researches, nr.3-4, Iuly – December 2011, p.84 - 88, c.a. 0,7 ISSN 2076-9563.
 16. Nesterenco C. Agricultural politics in central and eastern euroipean countries. În: Materials digest of the XIIth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, October 27 – November 1, 2011)
 17. Nesterenco C. Agricultura Moldovei în contextul politicii agricole comune a Uniunii Europene. În: Materialele simpozionului naţional cu participare internaţională Perspective ale dezvoltării agriculturii în competiţia pentru integrarea în Uniunea Europeană, U.S.A.M.V., Bucureşti, 2006, p.417-421., 0,6 c.a. ISBN (10) 973-731-347-X.
 18. Nesterenco C. The orientation of pupils for training in agro-technical colleges. În: Пятая международная научно-практическая конференция Проблемы технического сервиса сельскохозяйственной технике, ХНТУСГ iменi Петра Василенка, г.Харьков, 2006, с.242-245, 0,3 c.a.
 19. Марьян Г., Сидоров В., Нестеренко К. Педагогические аспекты ориентации к аграрно-техническому образованию. În: Пятая международная научно-практическая конференция. Актуальные проблемы развития аграрно-технического образования. БГАТУ, г. Минск , 2006, с.57-58., 0,15 c.a.
 20. Руснак Ю., Нестеренко К. Психолого – педагогические аспекты учебного процесса на инженерных факультетах. În: Mатериалы международной научно-практической конференции, ГТО, г. Орел, 2006, с.48-51., 0,14 c.a.
 21. Nesterenco C. Psihologia managerială. ATIC, Chişinău: Evrica, 2005, 140 p., 8,75 c.a. ISBN 9975-942-96-2.
 22. Nesterenco C. Tomiţa P., Psihologia conducerii. Material didactic, UASM, Chşinău: Centrul editorial al UASM, 2002, 86 p., 6,02 c.a. ISBN 9975-946-11-9.
 23. Nesterenco C. Impactul reformei învăţămîntului agrar asupra agriculturii în noile condiţii de europenizare economică. Raport la şedinţa plenară. În: Programul simpozionului naţional cu participare internaţională, U.S.A.M.V., Bucureşti, 2006, p. 2., 0,68 c.a.
PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.