facebook
twitter
vk
instagram
linkedin
google+
tumblr
akademia
youtube
skype
mendeley
Wiki

РИНОК ЗЕМЛІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

Автор Доклада: 
Прядка Т. М.
Награда: 
РИНОК ЗЕМЛІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

УДК 332.021

РИНОК ЗЕМЛІ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

Прядка Тетяна Миколаївна, канд. е. наук, асистент
НУБіП України, ННІ земельних ресурсів та правознавства

Розглянуто питання розвитку ринку земель. Запропоновано поділ земельних відносин у залежності від методів їх регулювання.
Ключові слова: Земельна ділянка, ринок земель, інфраструктура ринку земель, землеустрій.

The question of land market. A division of land relations, depending on the methods of regulation.
Key words: plot, market land, land market infrastructure, land development.

Ринок земельних ділянок на сьогоднішньому етапі земельних перетворень стає важливим базовим елементом функціонування не тільки економіки країни в цілому, але й в регіонах. Сьогодні важливо щоб уся палітра ринку земель (ринок прав власності, ринок прав оренди, ринок прав земельних часток, іпотечний ринок) працювали в єдиній системі. Другою особливістю розвитку регіональних ринків землі є те, що чим ширше ринкові відносини проникнуть в економіку країни, тим більше підстав стверджувати, що ринок землі знаходиться під ефективним контролем держави. Це стосується у першу чергу процесу перерозподілу земель, їх використанню за цільовим призначенням, площі приватного землеволодіння. Тому важливою проблемою є становления і розвиток нового українського законодавства в сфері відносин, які виникають у процесі організації розвитку та функціонування ринку земель [1, 2].
У сучасних соціально-економічних умовах земельне законодавство повинно розвиватися тільки на базі конституційних положень і вимог цивільного законодавства.
Проте сьогодні правова культура і рівень правосвідомості ще не готовий прийняти включения майнових відносин, пов'язаних з землею, особливо |сільськогосподарського призначення, в іншу галузь права [3,4].
Тому слід рухатись на цьому етапі поступово, розумно встановити спочатку регламентацію відносин з приводу землі, як нерухомості і землі як ресурсу в рамках единого земельного законодавства, за умови, що регулювання майнових відносин щодо землі буде здійснюватись у повній відповідності з вимогами Цивільного кодексу.
Земельні відносини необхідно умовно поділити на дві групи (рис. 1). Перша - відносини пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками. Ці відносини повинні регулюватись Цивільним законодавством (право власності, право успадкування, купівля-продаж, застава). Друга група відносин повинна регулюватись земельним законодавством. Вона включає відносини в галузі використання, вивчення і охорону земель. Першій групі властивий цивільно-правовий метод регулювання, другій - правовий та економічний методи регулювання.

Рисунок 1. Поділ земельних відносин у залежності від методів їх регулювання.

Із цих позицій на регіональному рівні законодавчо повинна бути визначена доцільність віднесення таких повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель зокрема:

 • • реалізація регіональної політики держави у сфері ринку земель ;
 • • участь у розробленні та забезпечення виконання державних і
 • регіональних програм приватизації земель державної власності та
 • розвитку ринку земель;
 • • прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності
 • відповідно до повноважень визначених законом;
 • • надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на
 • підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних
 • ділянок;
 • • визначення форми проведения земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;
 • • координация діяльності територіальних органів земельних ресурсів з питань організаці та забезпечення функцюнування інфраструктури ринку земель;
 • • інформування населения про заходи, передбачені програмами
 • приватизації земель державної власності та ціноутворення на ринку земель;
 • • вирішення інших земельних питань відповідно до закону.

Література:
1. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні / Добряк Д.С. – К: Інститут землеустрою, 2002. - 48 с. – (Землевпорядкування) ( Праці / Ін- т землеустрою НАН України; № 2).
2. Третяк А.М. Основні концептуальні напрямки подальшого розвитку земельних відносин, землекористування і ринку землі на селі, (Київ, 20 січня 2004 р. / Доповідь на спільному засіданні колегії Держкомзему, Мінагрополітики та Президії УААН
3. Ліщенюк Т.М. Особливості ціноутворення на ринку земельних ділянок несільськогосподарського призначення / Ліщенюк Т.М. – К: Інститут землеустрою, 2002. - 58 с. – (Землевпорядкування) ( Праці / Ін - т землеустрою НАН України; № 3).
4. Ліщенюк Т.М. Розвиток ринку землі на Київщині / Ліщенюк Т.М. – К: Інститут землеустрою, 2002. - 62 с. – (Землевпорядкування) ( Праці / Ін - т землеустрою НАН України; № 1).

0
Your rating: None

Весьма сожалею, что не могу

Весьма сожалею, что не могу прочитать Ваш материал на русском языка: было бы весьма любопытно в рамках обмена мнениями и информацией

Татьяна Павловна Максимова

PARTNERS
 
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.